Július 2-a, vasárnap

Teljes szövegű keresés

Július 2-a, vasárnap
Július 2-án több, mint 620 db B–17-es és B–24-es repülőgép, az amerikai tervek alapján készült Budapest két rendező pályaudvarának, két olajfinomítójának, és egy repülőterének, valamint Győr ipari célpontjának, Brod és Vinkovci rendező pályaudvarának támadására.571 A második világháborúban ez volt a hazánk elleni legnagyobb bombázás. A 15. AAF összes Bomber Wingje bevetésre került.
571 Carter–Mueller: I. m. 387. old.
A nap eseményei megértéséhez idézzük fel a 15. AAF parancsnoka harcparancsának legfontosabb részleteit:
„Bari, 1944. július 1. 21 óra 00 perc.
Bevetési parancs 1944. július 2-re.
Plan Baker – (B terv): Az 5. Wing – hat Group B–17-e támadja Almásfüzítő olajfinomítóit, olajtárolókat 10 óra 56 perckor. Az AZON force a szolnoki vasúti hidat támadja. A 304. Wing – két Group B–24 támadja Manfred Weiss rendező pályaudvart –, további két Group B–24 – semmisítse meg Budapest Shell olajtárolóit és olajfinomítóját 10 óra 00 perckor. A 47. Wing – négy Group B–24 – repeszbombákkal támadja Vecsés, (Ferihegy) repülőteret 10 óra 29 perckor. A 49. Wing – három Group B–24 – támadja Rákos pályaudvart, vasúti kitérőket 10 óra 24 perckor. Az 55. Wing – négy Group B–24 – Rákosrendező pályaudvart támadja 10 óra 14 perckor.
Vadászbiztosítás: a 306 Fighter Wing biztosítja az előnyomulást, a célpontok légterét és a visszavonulást. Minden bombázó Winget egy-egy Fighter Group biztosít.”
„Az 1. és a 82. Fighter Group az 5. Winget, a 14. Fighter Group a 47. Winget; a 325. Fighter Group a 49. 89Winget: az 52. Fighter Group a 304. Winget; a 31. Fighter Group a 55. Winget oltalmazza.”572572
572 Az amerikai bevetés leírásához felhasznált okmányok Simpson HRC.: Fifteenth Air Force Operations Orders for two July 1944.; Headquarters 304th Wing Operation Order, 1 July 1944. 21 (óra) 00 (perc).; 1., 14., 82., 31., 52., 325. Fighter Groups Mission Report, 2. July 1944.; Eight Air Force, Fourth Fighter Group, 334., 335., 336. Fighter Squadrons Mission Report 2. July 1944.; 325nd Fighter Group, 486th Fighter Squadron Mission Report 2. July 1944; History of Fifth Wing for July 1944.
Hall, C. C. Grovel és Fry-Ethell: I. m.
A nap újdonságának számít, hogy a július 2-i bevetésen a Brit-szigeteken állomásozó, és a „Frantic” végrehajtásában eddig közreműködő 8. AAF P–51 vadászgépei is részt vettek. Az idézett parancs erről így írt: „Ezeknek a gépeknek szárnyain fekete-fehér csíkozás látható és a törzsön a következő betűk: WD, QP, VF és F. Három század vörös, egy század kék orrú gépekkel repül. Ezek a vadászgépek a célterület felett szabad vadászatot folytatnak.”
A július 2-ai támadást az amerikaiak eképpen látták: az első bombák 10 óra 10 perckor robbantak a csepeli pályaudvaron. (Miután Csepelen nem volt „pályaudvar”, a károkból visszakövetkeztetve, vagy a szabadkikötő és az olajfinomítók saját ipari vágányhálózatáról vagy Duna-parti vasúti pályaudvarról – a Soroksári út és Duna között – lehet szó) a 304. Wing első köteléke – a 459. BG – „mintaszerű” találatokkal felgyújtotta a tartálykocsikat, felszaggatta a pályaudvarok vágányait és megrongálta a vasúti berendezéseket. Közvetlen utána a 454. BG folytatta a rombolást. A 455. BG a csepeli pályaudvar közelében levő Shell és Steaua olajfinomítóra oldotta bombáit, lángra lobbantak a tartályok, rövid idő alatt fekete füstfelhő borította a környéket, annyira, hogy a 456. BG nem találta célpontját, az olajfinomítót. Néhány fokot helyesbített a rárepülési irányszögön, és a még látható csepeli pályaudvarra dobta bombáit. Néhány Liberator alkalmi célpontokat bombázott, ipari létesítményeknek vélt épületeket. Bombák estek a Szabadkikötőre, Pestszenterzsébetre, Budafokra és a környező területekre. Az elsőnek érkező 459. BG-t hazatérőben a Velencei-tó közelében lepték meg a magyar vadászok és egy német kötelék. Két támadás során hat Liberator zuhant le.
Az 52. FG ötvenegy Mustangját Houston őrnagy vezette. A három század egymástól eltávolodva biztosította a 304. Wing hosszan elnyúlt kötelékeit. Amikor a Wing a célpontjára fordult, a kísérővadászok századai sorban leváltak, és Budapesttől délre várakoztak a célpont fölül kirepülő bombázókra. A bombázók egyik kötelékét Me–109-esek közelítették meg. A bombázók pánikba estek, és a vadászok segítségét kérték. Az 52. FG századai azt hitték, hogy a gondjaikra bízott 304. Wing valamelyik köteléke került bajba, és keleti irányba repültek addig, amíg feltűntek előttük a segélykérő Liberatorok. Ez azonban az 55. Wing első köteléke volt, fölötte a 31. FG negyvenöt Mustangja körözött, ezért ezt a BG-t az Me–109-eseknek nem is volt szándékuk megtámadni.
A 304. Wing célpont fölül kirepülő bombázói így vadászkíséret nélkül maradtak, és amikor déli irányba fordultak, Me–109-esek rohanták meg őket. Az első támadás után a 459. BG hat bombázója robbant fel, vagy vált ki égve a kötelékből.
Az 52. FG 2. százada ért elsőnek a harc színhelyére, hamarosan az 5. század is követte. A Me–109-esek zuhanórepüléssel akartak kitérni a vadászharc elől, de a felbőszült Mustangok egy része üldözőbe vette a földközelbe igyekvő Messerschmitteket, a többi a bombázók közelében maradt Me–109-esekkel és az akkor érkezett Fw–190-esekkel vette fel a harcot. Az egyik rakétafegyverrel felszerelt Fw–190 – mivel a bombázók közelébe már nem férkőzhetett – leoldotta a szárnyaira függesztett rakétákat.
Bryan hadnagy már a második Me–109-est lőtte le, amikor gépét gépágyúlövedék találta el. Rádiója is megsérült, segítséget kérni nem tudott, kivált a harcból, és a legközelebbi leszállóhely – Vis sziget – irányába fordult. Wattson őrnagy, a század parancsnoka és kísérője, Lowler hadnagy látták, amint Bryan gépe megsérült, az őrnagy átadta a század vezetését, és a sérült gép mögött repülve oltalmazták a harcképtelenné vált vadászgépet. Vis sziget előtt néhány kilométerre leállt a sérült Mustang motorja, és ekkor Bryan hadnagy kiugrott a gépből. Két kísérője rádión leadta a „May-day” – az SOS-jelzést. Az őrnagy a vízre ereszkedett pilóta felett körözött, Lowler hadnagy pedig a mentőhajónak mutatta az utat. Hamarosan két tengeri kutató Spitfire érkezett és átvették a mentés irányítását az üzemanyag-hiánnyal küszködő Mustangoktól.
A Budapesttől délkeletre kialakult légi harcban és az üldözésben az 52. FG tizenkét ellenséges vadászgép megsemmisítéséről és egynek a megrongálásáról adott hírt.
Lowler hadnagy két Me–109-es lelövését, egy eltalálását, Bryan hadnagy két Me–109-est, Lampe hadnagy egyet, Riddle és Lampe hadnagyok közösen egyet, Zelinski és Cornis hadnagyok egy-egy Me–109, Wattson őrnagy, Covan, D. Franklin és McCharthy hadnagyok pedig egy-egy Fw–190-es lelövését jelentették.
Az 55. és a 49. Wingek első kötelékei légvédelmi tüzérségi tűzben és vadászok támadása közepette dobták bombáikat a Rákosrendező és Rákos pályaudvarokra. A Wingek második és harmadik kötelékei a célpontokból már semmit sem láttak, mindent eltakart a füst és a por, (a bombák tömege a Keleti és Nyugati pályaudvarok közötti lakónegyedekre hullott), számos bomba esett a belvárosra is, jelentették az amerikaiak (ez azonban nem felelt meg a valóságnak, vagy nem tudták, hol van a belváros).
A 325. FG Mustangjai Rákoscsaba felett voltak, amikor meglátták a bombázókra támadó Messerschmitteket. Leoldották póttartályaikat és a támadókra fordultak. Dean hadnagy Mustangjáról nem váltak le a póttartályok, billegtetéssel akarta lerázni és összeütközött kísérőjével, J. A. Murphy hadnaggyal. Dean hadnagy kiugrott, de kísérője a gépben maradt, mindkét gép lezuhant.
A Budapest felett kezdődött légi harcban a 325. FG-ből Davis hadnagy két, Strauss hadnagy egy Me–109-est lőtt le. Johnson főhadnagy egy Me–109-est megrongált.
A 47. Wing négy köteléke Ferihegy repülőteret támadta, a valóságban: a bombák nagy része Csákiligetre, Vecsésre és Pestszentlőrincre hullott. A légvédelmi tűzérség két B–24-est lőtt le, az egyik a repülőtér szélére zuhant.
92Budapest felett a 14. FG három századából egy indult a 47. Winghez közeledő 24 db Me–109 ellen. A támadók kifordultak a Lightningek elől, és rövid, kényszerű légi harc után elhagyták a légteret.
Az 5. Wing nagyon eltért a megszabott feladattól, hat Bomber Groupjából csak kettő bombázta a bevetési tervben rögzített célját, Almásfüzítőt. Az eltérés okát nem sikerült megállapítani. Miután sem az időjárás, sem a magyar–német vadászvédelem nem indokolta a meg nem adott cél bombázását, feltehetően közvetlenül a felszállás előtt vagy már repülés közben módosították feladataikat.
A 2. BG néhány B–17-ese 10 óra 37 perckor Vukovárra dobta bombáit, a kötelék zöme 11 óra 16 perckor Győrt bombázta. A Vagongyár és a pályaudvar területét érték találatok.
A 301. BG hat B–17-es gépe 10 óra 54 perckor [az AZON-FORCE [AZON – AZimut ONly (csak oldalszög helyesbíthető), rádióirányítású bomba, AZONFORCE = rádió-irányítású bombák vetésére alkalmas repülőgépek, a megjegyzés a szerzőktől] a bevetés tervének megfelelően a szolnoki vasúti hidat bombázta. A célpontra rádióirányítású (AZON) bombákat dobtak, de a gomolyfelhőzet miatt az irányított bombák célt tévesztettek. A kötelék többi gépe Brod vasúti hídját bombázta, miután tíz perccel korábban a 97. BG már a brodi pályaudvarra szórta bombáit.
A 463. és 483. BG Almásfüzítőt szándékozott bombázni, de az Aszód–Esztergom útvonalszakasz végén – Dömös légterében – német romboló- és vadászkötelékek támadták meg a B–17-eseket, a Duna vonalán pedig erős párásság és gomolyfelhők tették lehetetlenné a pontos célzást. A bombázók egy része a célpont előtt, a Duna bal partjára Dunamocs és Dunaradvány községek közé szórta bombáit, súlyos károkat okozva a két községnek. E támadás során Komáromra is estek bombák.
A B–17-esek hosszan elnyúlt kötelékei felett az 1. FG 39 db és a 82. FG 37 db Lightningje biztosított. A 97. század 11 gépét, egyben az egész 82. FG-t Ford őrnagy vezette, tőle jobbra a 96. század 15 db P–38-asát Belton hadnagy, balra a 95. század 11 gépét Willsie hadnagy vezette. Bécs irányából 30 db Me–110 és Me–410 tűnt fel a Lightningekkel azonos magasságban, és a bombázókra fordultak. Ford őrnagy a 97. és 96. századoknak parancsot adott a póttartályok ledobására és a támadásra, de a 95. századot a bombázók mellett hagyta.
A 26 db Lightning elől a német rombolók kitértek, zuhanással igyekeztek eltűnni a párás levegőben, de az egyik lemaradt Me–110-est Ford őrnagy lelőtte. A Lightningek nem üldözték tovább a kötelékben északkeleti irányba távozó rombolókat, visszafordultak és a B–17-esekhez emelkedtek. Még nem érték el a köteléket, amikor felhangzott a kétségbeesett „CLEARSOUP”, a vadászokat hívó jelszó, bizonyára a 95. század 11 db vadászgépe nem bírt a második hullámban támadó Me–109-esekkel. A P–38-asok sikerrel tartották távol bombázóiktól a Messerschmitteket és Focke-Wulfokat. Ebben a légi harcban – jelentésük szerint – öt Me–109 és egy Fw–190 vadászgépet lőttek le saját veszteség nélkül.
Az 1. FG 39 db Lightningjét Tanner hadnagy vezette, a B–17-esek hátsó kötelékét biztosították. Látták a rombolókat és azt is, hogy a 82. FG Lightningjei elűzték a támadókat, ezért nem avatkoztak be a légi harcba. Egy magányos Me–109-es ekkor fordult rá az egyik lemaradt B–17-esre, mielőtt azonban tüzet nyithatott volna, Vachon hadnagy Lightningje beérte és lelőtte.
A Balatontól délre a szétszóródott B–17-eseket váratlan vadásztámadás érte, öt Me–109 és három Fw–190 közeledett nyugat felől, és mielőtt a Lightningek bármit tehettek volna, egy B–17-es lobbant lángra, tíz ejtőernyő nyílott ki a zuhanó bombázó nyomában.
Tovrea hadnagy fordult rá az egyik támadóra, lövedékei az ellenséges vadászgépben tűntek el, amely néhány bizonytalan mozdulat után zuhanni kezdett. Földbe csapódni nem látták. Egy másikat Johnson hadnagy rongált meg. Mindkét vadászgépet Fw–190-nek azonosították.
A 8. AAF 55 db vadászgépe június 26-án érkezett szovjet támaszpontokról Olaszországba, így vehetett részt a 15. AAF július 2-i támadásában „szabad vadászat” feladattal. A 4. FG három százada piros orrú, a 352. FG 486. százada kék orrú Mustangjaival Budapest felett körözött, miközben a négymotorosok szórták bombáikat. Blakeslee ezredes a 4. FG 26 éves parancsnoka kezdte a türelmét elveszteni: az első bombázókötelékek már elhagyták Budapest légterét, és az ellenséges vadászoknak se híre, se hamva. Eltelt még néhány unalmas perc, amikor felhangzott egy kiáltás: „Jön a Luftwaffe!” 50-0 vadászgép támadta meg az alattuk elhúzó bombázókat, ügyet sem vetve a Mustangokra. Hullottak a Mustangok póttartályai és fordultak a könnyelműen eléjük zuhanó Messerschmittekre. Emerson hadnagy egy Me–109-es mögé manőverezett, amikor az észrevette, meredek emelkedésbe kezdett, a hadnagy követte és egymás után lőtte sorozatait a sebességét vesztett gépre. Mindkét vadászgép sebessége csökkent, míg másodpercekig mozdulatlanul álltak a levegőben, majd pörögve zuhantak a föld felé. A Mustang sebességét gyűjtve ismét emelkedni kezdett, az Me–109-es tovább zuhant.
Howard D. Hively százados, a 334. század parancsnoka hosszú sorozatot lőtt egy Me–109-esbe. Elégedetten szemlélte az eredményt, a következő pillanatban azonban a kabintető szétrobbant a feje felett. Jobb szemét elöntötte a vér; a közelében robbant egy lövedék. A harcból nem vált ki, sebesülten, kabintető nélkül harcolt tovább, saját jelentése szerint még egy Me–109-est lőtt le.
Grover Siems főhadnagy Hively százados mögött levő Me–109-est lőtte, nem tudta, hogy mögötte is „ülnek”, a Messerschmitt néhány bizonytalan mozdulat után pörögve tűnt el a mélybe, a főhadnagy mellett. Gépe bal oldalán ekkor robbant egy lövedék. Grover kivált a harcból, ugyanis vállába szilánkok hatoltak, és az állán is megsebesült. Óriási fájdalommal küszködve, egyedül tért vissza egy olaszországi támaszpontra. Senki nem vette észre, hogy leszállt. A bal oldala megbénult, a vérveszteségtől elgyengült. Közel az eszméletvesztéshez megnyomta a 103lőbillentyűt, és minden maradék lőszerét kilőve kért segítséget. Életben maradt, mint súlyosan sebesültet az Egyesült Államokba szállították.

93Amerikai légi felvétel az 1944. június 14-én Szőny (Újszőny) elleni légitámadásról, a bombák több mint 50%-a elkerülte a célt (OSZK)

941944. július 2-án a Csepel-sziget északi részén égő Shell olajtartályok füstje, felül egy B–24G bombázógép (USAAF Herritage of….)

Ralph K. Hofer hadnagy, a 8. AF. 4. FG 34. F. S. pilótája, P–51B vadászgépében az 1944. július 2-i Budapest feletti légitámadásban eltűnt. Repülőgépe a pilótával együtt jugoszláv területen zuhant le (USAAF)

951944. július 2-án Bábolnapuszta mellett német vadászok által lelőtt B–17F bombázógép roncsa, a személyzetből nyolcan ugrottak ki, két fő lezuhant, hatot elfogtak (HMF)

1944. július 2. délután 13 óra 30 perc. Égő angyalföldi részek a Ferdinánd hídról fényképezve (KV)

961944. július 2-án a 47. BW; 376. BG egy B–24H típusú gépét lelőtték (No: 251151), melynek a célpontja a Ferihegyi repülőtér volt. A repülőgép a harmadik laktanyaépület és Vecsés közé zuhant le, a repülőtér szélére (NTF)

Ugyanezen gép hátsó géppuskatornya közelről, a lezuhanás helye a repülőtér Vecsés felőli kerítése volt (NTF)

97Német Me–109 G–6/U4B típusú vadászok tankolnak, valószínűleg Börgönd repülőterén, 1944. nyarán. (Rekettyés László gyűjteményéből.) A tankoló gép XB+…B jelű

1944. július 2., Budapest VI., VII, VIII. és XIII. kerületére ledobott bombaszőnyeg robbanásai. A felvétel a Halászbástya alsó erkélyén készült (NTF)

981944. július 2-án Budapest szőnyegbombázása a VII., VI. és XIII. kerületet érte (keletről nyugat felé haladva). Éppen az 55. BW. bombasorozata robban (HMF)

Kb. 5 perccel később, a házak téglapora kering a füstben, a tüzek már kitörtek (a két felvétel a Gellért-hegy oldaláról készült) (HMF)

991944. július 28-án, Várpalota repülőterén, bombarobbanás következtében elpusztult Z0+02 jelű Me–210 romboló roncsai, mögötte a Z0+04 gép, az RKI állományából (NTF)

Másik oldalról készített felvétel a Z0+02 jelű Me–210 Ca–1 gép várpalotai robbanásáról 1944. július 28-án (Gy.sz.: 210.004.002.) az alumíniumtörzs egy része megolvadt (NTF)

100Bevetés, a 101/1. század egy raja felszállásban, elől a V.8+18 sz. gép, hátul az erdő szélén a „Zongora” (1. szd.) harcálláspontja (Charles K. Faludi gyűjteményéből)

Bevetés után a V. 8+01 sz. gépet a 101/3. század elhelyezési körletébe tolja a földi személyzet. 1944. június–július (Charles K. Faludi gyűjteményéből)

101Egy B–17G repülőgép nyitott bombatárral bombakioldás előtt (USAAF)

A 8 db 227,4 kg-os bomba a kioldás után (USAAF)

102Veszprém, 1944. június–július, a V.8+08 sz. gép, előtte balról jobbra: Huszár András zls., Kovács Pál hdgy., Dániel László szkv. pilóták, hátul egy szerelő őrmester (Charles K. Faludi gyűjteményéből)

Ülőkészültség, Veszprém, 1944. július (Charles K. Faludi gyűjteményéből)
A 4. FG hét Me–109-es lelövését jelentette Budapest nyugati légterében. Saját veszteségük négy P–51-es, egy súlyos és egy könnyű sebesült. Norris hadnagy és Stanford főhadnagy fogságba kerültek. Sharp hadnagy nem tudta ledobni a póttartályait, lelőtték, nem hagyta el a zuhanó gépet.
A 22 éves Ralph K. Hofer hadnagy a 8. AAF legeredményesebb vadászrepülője sem tért vissza a bevetésről. 16 ellenséges repülőgépet lőtt le légi harcban. Utoljára Budapest felett látták Me–109-esek gyűrűjében. Holttestét napok múlva találták meg Mostar közelében, a QP–X jelű, 436746. számú P–51B roncsai között.
A 4. FG alárendeltségébe utalt 352. FG 486. százada két P–51-es vadászgépet vesztett.
A 352. FG 486. százada a 4. FG 336. századával együtt indult bevetésre, s mert későn érkeztek a kijelölt gyülekezési légtérbe, önálló kötelékként csatlakoztak Budapest közelében a légi harcba. Wiggins százados egy Me–109-es és egy Fw–190-es feletti győzelmet jelentett. Andrews őrnagy – a 486. század parancsnoka – repülőgépének motorja műszaki hiba miatt leállt, és valahol Budapest környékén kényszerleszállást végzett, századából két repülőgép biztosította. Miután simán földet ért és eltávozott a hason fekvő repülőgépétől, két kísérője géppuskasorozatokkal felgyújtotta a Mustangot. Nowell hadnagy a légi harcban elszakadt kötelékétől, támaszpontjára nem tért vissza, senki sem tudta, hogy mi történt vele.573
573 Andrews őrnagy leszállása helyét egyszer Budapesttől északnyugatra, majd délkeletre jelentik.
A német és magyar résztvevőktől a légi harcról többet is megtudhatunk. A Bécs környéki, a Graz, Zeltweg, Wels, Seyring és más repülőterekről bevetett német rombolók és vadászgépek – az I/2G–1, Me–110-es: II/2G–1, Me–110-es: I/LG–76, Me–410-es; III/LG–76, Me–410-es; a II/JG-302, Me–109-es; II/JG–27, Me–109-es; III/JG–27, Me–109-es; IV/JG–3, Fw–190-es, Me–109-es; II/JG–10, Me–109-es; a JG–108 Jägerschule (vadásziskola) – Pozsony–Győr közötti légtérben gyülekeztek, és a Duna vonalán Budapest irányába repültek. Feltehetően a müncheni vadászkörzet – a 7. Jagddivision – osztrák területre átvont néhány kötelékét is bevetették.574
574 Bekker, Cajus: The Luftwaffe War Diaries. Macdonald, London, 1967.
Smith, Richard: The Messerschmitt Me–210/410 series. Profile Publications. Number 161. London Rajninec, Juraj L. and Sanders, James V.: Target Pardubice. Journal American Aviation Historical Society, Winter, 1975.
Dierich, W.: I. m.
A magyar 101. vadászosztály 18 gépe kapott parancsot bevetésre. Heppes őrnagy köteléke 09 óra 40 perckor szállt fel, ekkor az amerikai légi armada első köteléke már elhagyta Kiskunhalast. A 18 magyar vadászgép Komárom légterében csatlakozott a németekhez.
Adjuk át a szót Heppes Aladárnak, aki köteléke élén az 52. FG tévedése miatt vadászbiztosítás nélkül maradt, a célpontot elhagyó 304. Wing utolsó kötelékére támadt. „Komárom légterében csatlakoztunk kb. harminc gépből álló német Me–109-es háromágyús kötelék mögé, amely a Duna vonalát követve Dorog, majd Budapest irányába repült. Felettünk további harminc német Me–109 volt, a kötelék elején kétmotoros német rombolók repültek. Budapest légterébe érve saját tüzérségi tűzbe kerültünk, ezért kötelékemet déli irányba vezettem. Az amerikai bombázók ekkor már Budapest felett voltak, az első támadó kötelékek el is hagyták a főváros légiterét. A kétmotoros német rombolók az előttünk levő bombázókra támadtak, úgyszintén az őket biztosító német Me–109-esek is, így a támadásból kiváló és a támadás megismétlésére készülő kétmotoros német gépeket, mivel vadászkíséret nélkül maradtak, az amerikai vadászok megtámadták.
Az én 18 gépem is egyedül maradt. Ekkor láttam meg előttem és alattam egy kb. harminc bombázóból álló köteléket, laza harcrendben repültek. Támadásra adtam parancsot. Felülről zuhantunk a bombázókra. Elképesztő zárótüzet lőttek elénk, ennek zavarására nagy távolságból nyitottam tüzet, rövid sorozatokat adtam a kiszemelt gépre, majd közelebb kerülve összes tűzfegyveremmel lőttem. Úgy ötven méternél a Liberatortól megkezdtem a leválást bal fordulóval, majd hirtelen jobb fordulóra váltottam, hogy a támadást megismételjem, de az enyhén süllyedő bombázóból az ejtőernyők sorozata jött ki. A motorok vékony füstcsíkot húztak maguk után, a Liberator mind meredekebb süllyedésbe kezdett, majd zuhanásba ment át. Ez másodpercek alatt történt. Mind a négy motorból füst és láng csapott ki és a négymotoros függőlegesen zuhant. Mögötte 300–400 méterre voltam, a látvány annyira lenyűgözött, hogy teljesen megfeledkeztem a légtér figyeléséről. Amikor gépemet egyenesbe hoztam, tőlem balra 20–30 méterre egy velem párhuzamosan repülő Mustang pilótájának szemébe néztem. Átvillant rajtam, hogy ezek sohasem repülnek egyedül. Teljes gázzal hátára fektettem a gépem, és a botot hasra húzva zuhanásba mentem át. Nem tűntek fel mellettem a jól ismert nyomjelző lövedékek. Szerencsém volt. Kezdtem a gépet felvenni, de minden erőlködésem dacára csak 400–500 méter magasságban tudtam vízszintesbe hozni. Emelkedés közben gyülekezési parancsot kértem és kaptam a Szikla Központtól: Esztergom 4000 méter. Közben a gépem kormányzásában zavarokat tapasztaltam, a gép ingadozott. Esztergom felett öt gép csatlakozott hozzám. Ekkor a motorom is rázni kezdett. Láttam a bombázókat erős vadászkísérettel tőlünk északra. A köteléket hazavezettem. Leszállás után gépemet megvizsgálva mindkét szárny el volt torzulva.”575
575 Heppes Aladár (USA) levele a szerzőhöz, 1983.
Faludi Károly, az osztályparancsnok kísérője így látta az eseményeket: „Előttem Heppes őrnagy zuhant, szorosan balról követtem. Előttünk egy kötelék vége. Egy gépet célba vettem jó hatvanfokos zuhanási szöggel. Az össztüzek csíkjai nagyon közel mentek el mellettem. Aztán ott volt előttem a Liberator hatalmas szárnya és tüzelni kezdtem, géppuskával majd gépágyúval. Még láttam, amint a szárnya hirtelen megtörik, de már húzni kellett, nehogy belerohanjak. Egy fél fordulóból visszanéztem, s láttam, amint egy furcsa pörgésbe ment, és vagy három pördület után a másik szárnya is levált, zuhant mint egy torpedó, amíg a szárnyak nélkül maradt törzs ketté nem tört. Három ejtőernyőt láttam kinyílni. Talán ez a bámészkodás mentett meg attól, hogy a fölöttük levő vadászok közé ne kerüljek. 104Közvetlenül mögöttünk a német gépek maradékát láttam, akik szintén a bombázókat támadták. Egyedül voltam, lementem a föld színéig, így értem a repülőterünkre, Veszprémbe, ahol a többiek nagyobb része már leszállt, és mindenféle kéztekergetésekkel mesélték kalandjaikat.”576
576 Faludi, Charles K. (USA) levele a szerzőhöz, 1982.
Nagy József is részt vett a légi harcban: „Az első támadás után visszafordultam Budapest felé, nem láttam közülünk senkit. Egy Liberator-raj után eredtem. A bal fordulóban levő raj belső gépét kezdtem lőni. A második rácsapásnál az egyik motorja füstölni kezdett. Leválás és felhúzás közben a bombázó lövészei eltalálták a gépem. Annyit még láttam, hogy a füstölgő Liberator süllyedni kezd és néhányan ejtőernyővel elhagyják. Földközelbe süllyedve Veszprém irányába fordultam füstölgő motorú gépemmel. Rövid idő után a tűz a kabinra is átterjedt, és égő géppel Magyaralmás mellett hasra szálltam, alig szaladtam el az égő géptől, az felrobbant.”577
577 Nagy József (Tatabánya) visszaemlékezése, 1981.
Debrődy György szerencsésebb volt: „A bombázók támadása közben erősen szétszóródtunk. Egyedül voltam. Úgy 1000–1500 méterrel magasabban, a nap irányában megláttam egy 109-est. Annak néztem. Gondoltam felzárkózom, mégsem leszek egyedül. Jobbra fordulva emelkedni kezdtem. Amint közelebb kerültem, látom a vágott szárnyvégeket és a fekete-fehér zebracsíkokat a szárnyon, nem 109-es, hanem egy Mustang, szintén egyedül. Teljes gázzal alulról, hátulról megközelítettem. Egy rövid géppuskasorozat, néhány gépágyúlövés után a gép lángolni kezdett. Jobbra melléhúztam s integetni kezdtem a pilótának, hogy ugorjon. Nem hiszem, hogy szüksége volt rá, mert lázas mozgás után a levegőbe bukfencezett, s rövidesen lobbant az ernyője. Ez kb. 7000 méteren történt. Egy félkört húzva az ejtőernyőn lógó pilóta körül hazaindultam. Leszállás után jelentettem egy P–51-es lelövését.
Délután telefonon hívott a harcálláspontunk, hogy a jelentett légi győzelmem nem igazolják, mert egy légvédelmi üteg rengeteg tanúval igazolja, hogy ők lőtték le. Erre megkértem a harcálláspontunkat, hogy központján keresztül kérdezzék meg az ejtőernyővel földet ért pilótát, ki olyan magasan ugrott ki, mi a véleménye? Válasz: »Egy orvul támadó Messerschmitt lőtte ki alólam a gépet.« Így lett a Mustang nekem ítélve. Ez is jellemző eset. Az eredményeket kivizsgáló bizottság – a 103. légvédelmi tüzérosztály – amit csak lehetett a légvédelmi tüzérség »javára írt«, és nem törődött a légierővel, a vadászrepülőkkel.”578
578 Debrődy György levele Charles K. Faludihoz, 1983.
Forró Pál számára is emlékezetes maradt ez a légi harc: „Eredményes támadás volt, szinte utat tisztítottunk magunk előtt. A kötelék alatt elhúzva láttam, hogy gépek váltak ki, ejtőernyők nyíltak: itt nehéz volt eldönteni ki, mit lőtt le.
Nagyon belemerültünk az eredmények megfigyelésébe, mert belerohantunk egy Mustang-kötelékbe. Végleg szétszóródtunk, egyéni légi harcok alakultak ki, ekkor parancsot kaptunk Esztergom feletti gyülekezésre. Ditrói hadnagy lemaradt tőlem, egyedül voltam. Polgárdi felett észak felé fordultam, amikor négy 109-es húzott el alattam a Balaton felé. Dániel Laci volt kísérőjével és két elkeveredett némettel, akik felzárkóztak hozzájuk. Beálltam ötödiknek én is. Ugyanekkor Lightningek tűntek fel, rájuk fordultunk és megkezdődött a kergetőzés, az addig tartott, amíg váratlanul a nyakunkba nem zuhant egy Mustang-kötelék. Éppen felhúzásban voltam, amikor gépemet találat érte. A motorom működött, a gépem kormányozható volt, így a földközelben igyekeztem meglógni, de ők sem voltak kezdők: mögöttem maradtak és lőttek. Elhatároztam, hogy ugrom. Felrántottam a gépem, ledobtam a kabintetőt és kioldottam magam, amikor egy sorozat eltalálta a bal vállam, bal kézfejem és a bal lábam, az oxigénpalack felrobbant és szétvetette az amúgy is sérült törzset, és én a levegőben találtam magam anélkül, hogy ugrottam volna. Egyszerűen kiestem a kettétört gépből. Alig nyílott az ernyőm, már a földön is voltam, Enying határában. A székesfehérvári kórházba szállítottak, itt találkoztam az egyik némettel, akivel kötelékben voltunk. Őt is lelőtték, akkor nem sebesült meg, egy falu határában ért földet, nem tudott magyarul, amerikainak nézték, jól megverték.”579 Ez is jellemző az akkori állapotokra. A szövetséges légierő ellen irányuló erőteljes magyar propaganda és az elszenvedett szörnyű élmények hatására több helyen fordult elő ehhez hasonló incidens. A következő bevetési jelentés a kötelékparancsnok hivatalos beszámolója.
579 Forró Pál (Budapest) visszaemlékezése, 1981.
Részlet a 101. vadászrepülő-osztály bevetési jelentéséből. „Az osztály Komárom légterében felzárkózott a német háromgépágyús, kb. 30 gépéből álló Me–109 kötelékéhez. Felettünk szintén nagyobb számú Me–109 volt láthatóan vadászbiztosításként.
Előnyomulás Komárom–Budapest É.-Budapest K.–Budapest D., DNY irányban. Budapest felett erős saját légvédelmi tűz fehér és fekete pamacsokkal, mely a vadászköteléket erősen meglazította. 10 óra 24-kor támadás egy kb. 30 gépes Liberator-kötelékre. A támadásba Mustang vadászok beavatkoztak. A támadás alatt a kötelék szétszóródott, egyes gépek lőszerhiány, találat stb. miatt Veszprémbe visszatértek. Gyülekezést rendeltem el a Vércsétől kapott Esztergom gyül. légtérben 4000 m-en. 5 gép jött össze. Több vadászbiztosítással repülő Liberator stb. köteléket láttam elhaladni felettünk Komárom irányába a Duna mentén. Motorom elromlott, alig utána minden Puma részére leszállási parancsot kaptam. Az előbbi leszállott gépekből egy hét gépből álló kötelék időközben bevetésre került.”580
580 Heppes Aladár gyűjteményéből.
A német 8. Jagddivison 34 amerikai bombázó és 11 vadászgép lelövését könyvelte el. Ilyen összesített jelentés érkezett a német vadászerők felügyelőjéhez, Adolf Galland tábornokhoz. A tábornok a háború utáni visszaemlékezésében ezt írta a július 2-i magyarországi német vadászbevetésről: „Rombolóink és vadászgépeink a Budapest feletti légi harcban 45 amerikai repülőgépet lőttek le. Az I/ZG–76 Me–410-es rombolói rakétáikkal nyolc amerikai bombázót lőttek le saját veszteség nélkül.”581
581 Galland, Adolf: Die Ersten und Letzen. Franz Schneck Verlag. Darmstadt, 1953. 310–311. old.
A német JG–302 jelentése szerint július 2-án az alakulat tíz pilótája elesett, egy megsebesült. Az Me–109 vadászgépek Érd, Alcsút, Székesfehérvár, 105Martonvásár, Ercsi, Seregélyes és – a Böhönye közelében levő – Lászlómajor helységeknél zuhantak le. A III/ZG–76 egyfőnyi veszteséget jelentett.582 Más német vadász- vagy rombolóalakulat veszteségéről nincsenek adataink.
582 Mint az 553 sz. jegyzet.

Az 1944. VII. 2-i budapesti bombázás kárterületei
Ezt a bombatámadást a földön sem volt könnyű átvészelni. A légvédelem hatékonysága miatt a nagy erejű amerikai légi csapás egy része a fővárosban célt tévesztett, és a bombák a lakóházakra hullottak. A fővárost három bombaszőnyeg sújtotta. Az első a sokat szenvedett IX. kerületet, Pestszenterzsébetet és Kispestet érte. Telitalálatot kapott a Fémárú, Fegyver és Gépgyár, a Hungária Kénsavgyár, a Hazai Fésűsfonó, továbbá a körzetükben levő összes kisebb jelentőségű üzem. Ez a bombaszőnyeg viszonylag pontos volt. A második a szabadkikötő olajfinomítóit és a csepeli WM-gyárat terítette be, jelentős károkat okozva, a Shell és a Steaua finomítóinak. A harmadikat – amely az erős légvédelem miatt nagyrészt célt tévesztett – a Keleti–Nyugati helyett a két pályaudvar közötti VI., 106VII., illetve az V. (akkori) kerületi lakónegyedekre, a Városligetre és a XIII. kerületre vetették, egészen a Margitszigetig. A bombáknak csak kis része hullott Rákosrendezőre és Rákosra, a kijelölt célokra.
A bombatámadás következményeinek részletezése önmagáért beszél. A IX. kerületi Soroksári úti Fémáru, Fegyver és Gépgyárra több száz romboló- és számtalan gyújtóbomba hullott. Az épületkár 90–100%-os. A szerszámgépek közel 25%-a teljesen elpusztult, a többi is megrongálódott. A gyalogsági fegyvergyártás termeléskiesése 100%-os, a többié 20%-os volt. A gyárat egyébként, az „olajcélok” mellett a pontatlan célzás miatt találták el. Az összesített kár értéke: 40 millió pengő.583 A Hungária Kénsavgyár és a Hazai Fésűsfonó nagy része is tönkrement.
583 HLT, HABOB 87/1944. szám.
A második bombaszőnyegből bár mind a Keleti, mind a Nyugati, mind a Rákosrendező pályaudvarokat érték rombolóbomba-találatok, a közlekedés azonban nem bénult meg. A vasúti berendezéseket gyorsan helyre tudták állítani. Annál súlyosabb károkat okozott a célt tévesztett bombaszőnyeg a környező közepes és kisebb üzemekben, és a lakóházakban.
A Szent László úton és az Országbíró utcában további 8 kisüzemet romboltak le a bombák.
Az összesítés azért figyelemreméltó, mert jól mutatja a bombaszőnyeg kiterjedését és – ha a Rákosi és a Rákosrendezői pályaudvarokat vesszük célpontnak – a célzás pontatlanságát, a céltévesztést. Ugyanakkor kitűnik belőle néhány kisebb, de termelése miatt jelentős üzem megbénításának következménye. Ilyen volt a Mercedes–Benz Üzem. Egyedül itt javítottak Mercedes–Benz típusú gépjárműveket, holott a honvédségnél nagy számú ilyen típust üzemeltettek. Vagy az Ulrich cég, amely egyetlen bőrhorganyzó üzem lévén, szinte az egész ország gyáriparára, élelmiszeriparára kihatott. De példálózhatunk az AEG Unióval is, ahol repülőgép-műszereket gyártottak, vagy a Klösz-féle grafikai műintézettel, amely teljes egészében a vezérkarnak és a Honvéd Térképészeti Intézetnek dolgozott (térképeket, légi felvételeket stb. sokszorosítottak).584 Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 1944 nyarára már a teljes magyar ipar katonai megrendelésre termelt. Gyakorlatilag minden üzem hadiüzem volt.
584 HLT, HABOB 28., 50., 88., 91., 92., 96., 97., 98., 100., 103., 104., 105., 107., 108., 109., 111., 112., 116., 137., 143., 147., 151., 153., 183., 200., 211., 228., 229/1944. számú jelentések alapján készített táblázat.
Ennél a támadásnál szinte az összes Pest környéki peremvárosra és községre hullott bomba, ezért eltekintünk a felsorolásától. Budapest összvesztesége: 136 halott, 111 sebesült, összeomlott 370 ház.
A győri pályaudvart is bombázták, miközben a környékén levő gyárakban is jelentős károkat okoztak. A kelet–nyugati irányból közlekedő támadó gépek három hullámban a Gyárvárostól Pinnyéd irányába haladtak. A bombázás középpontja a Belvárosnak a Szent István, Gárdonyi, Andrássy és Jókai utak által határolt része volt. A külvárosok közül Szenterzsébet telep és Győrsziget is bombatámadást szenvedett.585
585 Győr–Sopron Megyei Levéltár, LIR: 113/1944.
A győri üzemekben is súlyos károk keletkeztek. A Graab és fiai Rt. Textilipari és Első Magyar Viaszosvászon és Műbőrgyárban két szükségóvóhelyet nagyméretű rombolóbomba-telitalálat ért, meghalt 18 és megsebesült 16 munkaszolgálatos. Az összkár 80%-os, mintegy 3 millió pengő.586 A Győri Textilgyárat (Magyar Textilipari Rt.) 11 rombolóbomba-telitalálat érte. Embervesztesége nem volt, de az épület és gépkárok elérték a 4 millió pengőt.587
586 HLT, HABOB 127/1944. szám.
587 HLT, HABOB 117/19/1944. szám.
Bombák hullottak még a Fáber és Társa, a Győri Gyapjúfonó Rt., a Richards Rt., a Magyar Villamosművek Rt. üzemeire. A Vagongyárban, ahol az április 13-i támadást követő helyreállítás eredményeként növekedett a teljesítmény, ismét 80%-os termeléskiesés következett be.
A támadás során a városban 51-en vesztették életüket. Az azonnal megkezdődött mentési munkákban 250 légoltalmi szolgálatos, 300 munkaszolgálatos és 440 katona vett részt. A hatékony munkájuk jelentősen csökkentette a károkat.
A támadás másik fontos célpontja Almásfüzitő viszonylag kis károkat szenvedett, viszont a Duna túlsó partján levő két községre, Dunaradványra és Zsitvatőre sok bomba hullott.
Egy, a kötelékétől elszakadt gép a Komáromi pályaudvart bombázta. Itt leégett a Fiedler János Lenipari Rt. két raktára és egy ember meghalt. A kár 600 000 P. A gyár az ország lentermelésének 60%-át dolgozta fel.588 Az AZON-FORCE (6 gép) rádió-irányítású bombái ellenére sem találta el a szolnoki vasúti hidat. A bombák nagy része a városra hullott. A veszteség: 7 halott. Négy bomba a Szolnoki Cukorgyár iparvágányait rongálta meg.589
588 HLT, HABOB 166/1944. szám.
589 HLT, HABOB 94/1944. szám.
Részlet a VKF. 1944. július 3-án, 08 óra 40 perckor kiadott jelentéséből.590
590 HLT, VKF 1. osztály jelentése az 1944. július 2-i légitámadásról.
„Július 2-án délelőtt kb. 500 gép támadott, 30–35 gépet lelőttek.
Budapest: Keleti pályaudvar és a Nyugati pályaudvar között szőnyegbombázás. A VI. és VII. kerületek és a IX. kerület ipartelepei, a Szabadkikötő környéke súlyos támadást kapott.
Ipartelepek: Budapesti Gőzmalom, Hazai Fésűsfonó, Hungária Kénsavgyár, Fémárú- Fegyver és Gépgyár, Csepel környéki olajfinomítók.
Pestszentlőrinc, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Pestújhely, Budafok, Vecsés.
Győr: Rendező pályaudvar, vasúti műhely. A forgalomban fennakadás nincs.
Komárom: Lengyár területe, kb. 2000 mázsa len kigyulladt.
Nagykáta: csekély anyagi kár.
Szolnok: Vasúti híd környéke.
Újdombóvár: a pályaudvaron szórványos bombázás.
Kisebb bombázások: Cegléd, Bácskeresztúr, Bácstóváros, Bácstopolya, Apatin, Pacsér, Kiskunhalas, Kunbaja, Mélykút, Jánoshalma, Vízvár, Tolna, Tárnok, Dunaradvány, Jászberény.”
Az MTI 1944. július 2-án, vasárnap 14 óra 45 perckor ezt jelentette: „Július 2-án a kora délelőtti órákban 500-nál több ellenséges gépből álló kötelék igen széles kiterjedésben, 4 hullámban repült be déli irányból az ország légterébe. Súly a Duna–Tisza-köze volt, úgy fővárosunk, mint egyes vidéki városunk ellen terrortámadást hajtottak végre. Saját és szövetséges vadászok az ellenséges kötelékekkel 107több helyen megütköztek. Légvédelmi tüzérségünk igen hatásosan működésbe lépett. Az eddig beérkezett jelentések szerint a lelövések száma kb. 35, melyből a vadászok 8 gép lelövését jelentették.”
Budapesti kisebb üzemek kárai
Az üzem megnevezése
Helye, címe
Találatok száma
Személyi veszteség
A kár mértéke
V. kerület
 
 
 
 
– Bosch Róbert klt.
Váci út 22–26.
1 romboló- és gyújtóbomba
– súlyos épület
 
 
 
 
– össz. 375 000 P
– Salgótarjáni Vasöntöde telepe
Váci út
több romboló- és gyújtóbomba
– közepes és kis károk
– Schlesinger Alajos Gépgyár
Váci út 118.
több rombolóbomba mellette hullott le
 
kis károk
– Parkettázó és Fakeresk. Üzem
Pozsonyi út 69–71.
Több rombolóbomba
90%-os, a gyár raktárai leégtek
– Reich Adolf és fia
Erzsébet tér 7.
Rombolóbomba-telitalálat
1 halott, 6 seb.
10%-os
– Első Budapesti Gőzmalom rakt.
Kárpát u. 16–18.
Több romboló- és gyújtóbomba-telitalálat
 
Mindkét üzem teljesen leégett. A kár 8 millió P
– Viktória Gőzmalom
Kárpát u.
 
 
Helyreállítás háború után
VI. kerület
 
 
 
 
– Samum Altesse Szivarkapapír Gyár
Podmaniczky u. 16.
Több telitalálat
100%-os, a gyár leégett
VII. kerület
 
 
 
 
– Klösz György és Fia Grafikai Műintézet
Vilma királyné u. 49.
12 rombolóbomba- és 1 légiakna-találat
40%-os, 241 500 P
XIII. kerület
 
 
 
 
– Schlesinger Alajos Gépgyár
Váci út 118.
Több rombolóbomba-telitalálat
Teljes épületkár. Termeléskiesés 90%-os
– Isola Művek
Üteg u. 28.
Több rombolóbomba-telitalálat
 
10%-os
– Lakatos és Székely Spec. Gépgyár
Béke tér 3., Petneházi út
Több rombolóbomba-telitalálat
Közepes károk, 84 000 P. Termeléskiesés, 5 hét
– Ifj. Tóth Ferenc Alumínium és Kokilla Öntöde
Béke tér 9.
Több rombolóbomba-telitalálat
Nagyon súlyos károk. Termeléskiesés 100%-os, néhány hétig
– Ulrich B. J. Bőrhorganyzó
Teve u. 3.
Több rombolóbomba-találat
Súlyos károk 2 mill. P
– Textus Gyapjúárugyár
Teve u. 1.
40 romboló- és gyújtóbomba esett az üzemre
Közepes károk
– Mercedes–Benz Automobil Üzem
Csata u. 29.
Sok romboló- és gyújtóbomba-találat
Nagyon súlyos károk (7,5 mill. P) Kitelepítették Vácra és a budatétényi pincékbe
– Szamco Lánc- és Emelőgépgyár
Jász u. 139.
Mellette több rombolóbomba-találat
Súlyos épületkárok
– AEG INIO Magyar Villamossági Üzem
Hun u. 2.
2 rombolóbomba-találat
Közepes épületkárok
 
Az MTI 1944. július 3-án, hétfőn 10 óra 45 perckor közli: „A július 2-i légitámadás alkalmával lelőtt gépek száma az azóta beérkezett jelentések szerint 35-ről 55-re emelkedett, melyek zömét vadászaink lőtték le.”591
591 Új Magyarság 1944. július 4.
108Légi győzelmek igazolása 1944. július 2-ára:
Heppes Aladár őrnagy
B–24
Pusztaszabolcs, Ny
Faludi Károly szakaszvezető
B–24
Pusztaszabolcs
Szentgyörgyi Dezső zászlós
B–24
Etyek, Ödönmajor
Irányi Pál főhadnagy és Benkő Lajos hadnagy
B–24
Pettendpuszta
Szikora Pál szakaszvezető
B–17
Kajászószentpéter (Kajászó)
Debrődy György hadnagy
P–51
Pilisvörösvár, Csobánkai út
Rapos Zoltán őrmester és Szikora Pál szakaszvezető
P–51
Vereb
Irányi Pál főhadnagy
B–24
?
 
Jelentett, de nem igazolt légi győzelmek:
Karnay Ernő hadnagy
B–24
Lőrincz Mátyás őrmester
B–24
Nagy József szakaszvezető
B–24
Dániel László hadnagy
P–38
Mezőkomárom, ÉNy
Forró Pál hadnagy
P–38
Boldizsár László szakaszvezető
P–38
Krizsevszky Leó zászlós
P–51
 
(Megjegyzés: A 63. sz. Légierők Bizalmas Parancs, Irányi Pál főhadnagy részére egy B–24 lelövését igazolja Felsőörsnél, ez a lelövés július 7-én történt, és Benkő Lajos igazolt eredménye. Az Irányi Pál által lelőtt B–24 lezuhanásának helye nem ismert.)
A légi harcban hősi halált halt: Beregszászi Sándor szakaszvezető, Karnay Ernő hadnagy, Takáts Pál szakaszvezető, megsebesült: Forró Pál hadnagy.
Gépveszteség: 9 db Me–109 megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott.
Július 3-án több mint 600 db B–24-es és B–17-es indult romániai és jugoszláviai olajipari, valamint közlekedési célpontok ellen. Az Aradot, Belgrádot és Temesvárt támadó kötelékek az ország déli és délkeleti része fölé repültek és innen közelítették meg célpontjaikat. Ezekből a kötelékekből kivált négy bombázó 20 rombolóbombát és légiaknát vetett a szegedi közúti és vasúti hídra, de a bombák célt tévesztettek, lakó- és középületekre estek, a híd sértetlen maradt.593 A bombák közül 14 felrobbant, kettő a Tiszába hullott, négy nem robbant fel. A Magyar Kender-, Len- és Jutaipari szegedi gyárat hat rombolóbomba találta el. A gyárat nagyon súlyos, összességében 6 millió pengő értékű épület- és gépkár érte. A katonai megrendelésre gyártó üzem termelése öt hétre leállt. A városban a támadáskor három ember vesztette életét.594
593 Pemeki Mihály: Légitámadások Szeged ellen. Dél-Magyarország, 1972. augusztus 16.
Carter–Mueller: I. m. 388. old.
594 Kanyó Ferenc: I. m. 60–61. old, valamint a PVOP KLSz 584/E Szegedre vonatkozó adatok.
A 15. AAF és a 8. AAF 4. FG, és a 352. FG 486. század veszteségei ellenséges területen 1944. július 2-án592
592 Mint a 243. sz. jegyzet.
Alakulat
Típus
A farokfelületen feltüntetett gyártási szám
A veszteség valós vagy feltételezett helye
5. Wing
97. BG
B–17F
42 30056
Jugoszlávia
 
 
B–17F
42 5946
Jugoszlávia
 
99. BG
B–17G
42 31998
Jugoszlávia
 
 
B–17G
42 32041
Jugoszlávia
47. Wing
376. BG
B–24J
42 73140
Jugoszlávia
 
 
B–24H
42 51151
Magyarország1 (Ferihegy)
1 A zárójelben levőket az eredeti okmány nem tartalmazza.
304. Wing
456. BG
B–24H
42 64487
Magyarország
 
 
B–24G
42 78072
Magyarország
 
 
B–24J
42 99799
Magyarország
 
 
B–24H
42 51077
Magyarország
 
 
B–24H
41 28947
Magyarország
 
 
B–24H
42 52295
Magyarország
 
459. BG
B–24G
42 78388
Magyarország
 
 
B–24H
41 29438
Magyarország
 
 
B–24H
42 52342
Románia2
2 Így van az eredetiben.
 
325. FG
P–51D
44 13418
Magyarország3 (Budapest)
3 Budapesttől keletre összeütköztek.
 
 
P–51D
44 13463
Magyarország (Budapest)
8. Légi hadsereg (8. AAF)
 
4. FG
P–51B
42 106650
Magyarország
 
 
P–51B
43 6650
Magyarország
 
 
P–51B
43 6746
Magyarország (Jugoszlávia, Mostar)
 
 
P–51D
44 13402
Magyarország
 
352. FG
P–51 B
42 106467
Magyarország
 
 
P–51B
42 106857
Magyarország
 
A bevetésben a még mindig olasz támaszpontokon levő 8. AAF 55 db B–17-es és 38 db P–51-es gépe is részt vett, ők Aradot bombázták.
A felszálló magyar vadászgépek ellenséges repülőgépekkel nem találkoztak, de az 1. század egyik gépe ismeretlen okból kivált a kötelékből és lezuhant, a pilóta – Boda György szakaszvezető – repülőhalált halt.
A következő napon, július 4-én a 15 AAF ismét román és jugoszláv célpontokat bombázott. 5-én 109franciaországi célpontok voltak soron: kikötők, pályaudvarok és a touloni tengeralattjáró-bázis. A 8. AAF FRANTIC-köteléke Biziers rendező pályaudvar bombázása után végleg visszatért angliai támaszpontjaira. A június 21-én elindult kötelékből 70 db B–17-es és 42 db P–51-es tért vissza. A 11 olasz támaszpontokon maradt P–51-esből tíz a következő napokban repült Angliába, egy pedig használhatatlanná válva végleg az olasz támaszponton maradt.595 Ezek voltak a „Frantic” hadművelet utolsó mozzanatai.
595 Carter–Mueller: I. m. 389. old.
A 15. légi hadsereg bombázóinak vadászbiztosítósa 1944. július 2-án1
1 A táblázat a vadászalakulatok bevetési jelentéseiből készült.
 
 
Felszállt
Visszafordult
Igazolt bevetés
Veszteség
Támasz pontjára visszatért
Jelentett eredmények
légi győzelem
valószínű légi győzelem
megrongáltak
15. AAF
1. FG
43 db
4 db
39 db
0 db
39 db
1 db
1 db
1 db
 
14. FG
48 db
6 db
42 db
0 db
42 db
0 db
0 db
1 db
 
82. FG
42 db
5 db
37 db
0 db
37 db
7 db
0 db
1 db
P–38 össz.:
 
133 db
15 db
118 db
0 db
118 db
8 db
1 db
3 db
 
31. FG
51 db
6 db
45 db
0 db
45 db
4 db
2 db
3 db
 
52. FG
54 db
3 db
51 db
12 db
2 Légi harcban megsérült, az Adriai-tengerbe zuhant, személyzetét kimentették.
50 db
12 db
0 db
1 db
 
325. FG
48 db
3 db
45 db
23 db
3 A két P–51 Budapest légterében egymásnak ütközött.
43 db
3 db
0 db
1 db
P–51 össz.:
 
153 db
12 db
141 db
3 db
138 db
19 db
2 db
5 db
8. AAF
4. FG
34 db
9 db
25 db
4 db4
4 Közülük egy – R. K. Hofer hadnagy – Mostar közelében zuhant le.
Megjegyzés: a 332. FG a július 2-i bevetésen nem vett részt, P–51-re képezték át a pilótáit.
21 db
8 db
0 db
1 db
 
352. FG
11 db
3 db
8 db
2 db
6 db
2 db
0 db
0 db
P–51
 
45 db
12 db
33 db
6 db
27db
10 db
0 db
1 db
P–51 össz.:
 
198 db
24 db
174 db
9 db
165 db
29 db
2 db
6 db
Mindössz.:
 
331 db
39 db
292 db
9 db
283 db
37 db
3 db
9 db
 

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem