A Folyamerők aknaelhárító osztagának kiértékelése 1944 decemberében (kivonatosan)

Teljes szövegű keresés

A Folyamerők aknaelhárító osztagának kiértékelése 1944 decemberében (kivonatosan)
A; Felső magyar Duna-szakasz:
Oroszvár
1861 fkm-től
 
Komárom
1768 fkm-ig
azaz 93 km
B; Középső magyar Duna-szakasz:
Komárom
1768 fkm
 
Nagytétény
1631 fkm,
azaz 137 km
C; Déli magyar Duna-szakasz:
Nagytétény
1631 fkm
 
régi határ
1432, 5 fkm,
azaz 201 fkm
D; Dél-magyarországi Duna-szakasz:
határ
1432,5 fkm
 
Titel, Tiszatorok
1079 fkm,
azaz 353 fkm.
 
Az A, B, C szakasz 428,5 fkm, amelyre 710 db aknát, az össz mennyiség 42%-át dobták. Ez gyakorlatilag 181 fkm szakasz a városok, és telepítésre alkalmatlan részek kivételével, így egy fkm-re 4,4 db jutott.
A Mohács alatti határtól Orsováig 672 db-ot dobtak, ebből a szerző kutatásai szerint a Titelig 353 fkm-re terjedő részre csak 85 db-ot telepítettek (0,2 db 1 fkm-re).
A 181 fkm-re dobott 710 db-ból 48 db robbant vontató vagy más hajó és 94 db uszály alatt. Az elhárítóegységek 221 db-ot felrobbantottak, üres dobás 347 db volt. (Az 1944. IV. 14.–XI. 22-ig terjedő időszakban 39 hajó + 48 uszály süllyedt el.
A legfelső robbanás a Dunán az 1853,5 fkm-nél, 1944. IX. 11-én a BL. „Bayern” vontató alatt, a legalsó Rusze-nél 850 fkm-nél, egy uszály alatt történt. A GARDENING művelet keretében kb. 1000 km hosszra 1382 db akna jutott névleg, mivel csak alig 1100 db került a Dunába, a többi mellédobás volt, illetve lelőtték az aknarakó repülőgépet.
A magyar szakaszon, 1861 fkm-től 1432,5 fkm-ig a 181 fkm-re dobott 710 db-ból hajó alatt robbant 25 db, uszály alatt 48 db, elhárítóegységek 256 db-ot felrobbantottak. Ebből repülőgépről több mint 64 db-ot; vontatott hajókkal 98 db-ot, úszójárművel 39 db-ot, hatástalanítással 55 db-ot semmisítettek meg. További 9 hajó és 46 uszály megrongálódott, de nem süllyedt el.
Meg kell jegyezni, hogy az 1945–46-os mentesítésnél 90 db-ot robbantottak fel, 5 db-ot szereltek le, 3 később 258hajók alatt robbant, 1985-ig még 3–4 db-ot mentesítettek tűzszerészek a magyar szakaszon.
A Mohács alatti szakaszra csak töredékes adatok állnak rendelkezésre. Összesítve az egész térségre 289 db akna robbant hajók alatt, – 146 elsüllyedt és 143 megrongálódott. Az bizonyos, hogy a magyar szakaszon 1945. májusban vízben lévő 403 db hajó és műtárgy kb. 60%-a a szárazföldi harccselekmények következtében került a Dunába, nem pedig a víziaknák robbanása miatt.
A német dunai aknaelhárító osztag 1944. július 15-én jelentette az OKM-nek (Oberkommando der Marin) Bécsből:
„1944. április 9.–július 10. időszakában 266 db akna felrobbantva, 202 db hajó alatt robbant, 42 db önmagától robbant, 19 db szárazföldre esett. Ez 529 db, ezalatt 130 hajó (ebben 27 vontató) elsüllyedt, de 80–90 százalékuk kiemelhető. A sérült hajók száma 172 db, kiesés 302 db összesen. Az aknaelhárítást fokozni kell.”
Német adatok szerint az első 1000 db aknából 620 db-ot az elhárítóegységek robbantottak, illetve leszereltek; 75 db kár nélkül robbant, 202 úszó jármű alatt robbant, 105 db maradt a vízben vagy parton feküdt. Nincs elegendő adat az Al-Dunára dobott 382 db akna sorsáról, de a Vaskapu környékére dobott sorozat teljesen eredménytelen volt, 80%-a az áramlási viszonyok miatt önrobbanás következtében megsemmisült.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages