Források

Teljes szövegű keresés

Források
Aali török történetíró feljegyzései.
Aasik pasa török krónikája.
Achery, Spicilegium.
Aeneas Sylvius, Epist.
Aeneas Sylvius, Europa.
Aeneas Sylvius, Hist. Bohem.
Altmann, Die Wahl Albrechts II. zum römischen Könige.
Ameillon, Continuation de l’histoire de Bas-Empire.
Annales Styriae.
Arenpeck, Chron. Austriae.
Az 1486. évi névtelen török történetíró.
Baksai, Chron. Reg. Hung.
Balanyi György, Nándorfehérvár ostroma és felmentése 1456-ban.
Balbin, Epitome.
Bárdossy, Decimae Moldav seu Seps.
Barlettus Marianus, Vita Skanderb.
Bartholomaeides, Commitatus Gömör.
Bartossek feljegyzései.
Batthyany, Leges Eccles.
Beheim Mihály költeménye.
Bél, Notit, Hung.
Benkő, Milkovia.
Birk Ernő, Quellen und Forschungen.
Bonfinius, Rerum Hung. Dec.
Bonicontrius, Annales.
Boregh, Böhmische Chronik.
Brankovics György levelei.
Bratutti, Török történetírók fordítása.
Budai Ferenc, Magyar Hist.
Caesar Julius, Geschichte von Steyermark.
Callimachus, De rebus a Vladislao Polonorum et Hungarorum rege gestis.
Calvisius tört. iratai.
Cesarini bíbornok levelei.
Chalkokondylasz, Script, Byz.
Chmel, Geschichtsforschung.
Chmel, Materialien zur oest. Gesch.
Chmel, Regesten König Friedrichs IV.
Chodsa Sead-eddin krónikája.
Chron. Austriae.
Chron. di Bologna.
Chron. Fuchs.
Chron. Terrae Misn.
Cochlaeus. Hist. Huss.
Commemoriali (Velencei államkönyv).
Corpus Juris Hung.
Cribelius Leodrisius, Exped. Pii II.
Cromer, Hist. Pol.
Csánky Dezső, Hunyad megye és a Hunyadiak.
Csánky Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában.
Curaeus, Annales Silesiae.
Cuspinianus, De Caesaribus.
D’Achery, Spicilegium.
Decsi, Osmanographia.
De Roo, Hist. Austriae.
Dlugoss, Hist. Poloniae.
Dobner, Diplom. Boh. Hung.
Döbrentei Gábor értekezése.
Drechsler, Chron. Turc.
Dubravius, Hist. Boh.
Dukasz János, Hist. Byzantina.
Dufresne, Illyr.
Dumont, Corps Diplom.
Ebendorfer feljegyzései, Peznél.
Eder, Observat. Crit.
Engel, Geschichte der Walachey und Moldau.
Engel, Geschichte der Nebenländer des ungarischen Reiches.
Engel, Geschichte des Freistaates Ragusa.
Engel, Geschichte von Ungarn.
Engel, Geschichte von Servien.
Eschenloer, Geschichte der Stadt Breslau.
Fara Miklós feljegyzései.
Farlatius, Illyr. Sacr.
Fejér, Cod. Dipl.
Fejér, Genus et incunabula Johannis de Hunyad.
Fessler, Geschichte von Ungarn.
Fesslers, Geschichte von Ungarn, bearbeitet von Ernst Klein.
Fontes rerum Austr.
Fraknói Vilmos, A Hunyadiak és a Jagellók kora.
Fraknói Vilmos, Cesarini Julián élete.
Fraknói Vilmos, Mátyás király.
Frantzes, Chronica.
Fugger, Ehrenspiegel.
Galland, Sead-eddin török történetíró munkáinak francia fordítása.
Garai László levele.
Gebhardi, Geschichte von Ungarn.
Gianonne, Hist. De Naples.
Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire.
Gobellinus, Commentarii Pii II.
Goldast, Const. Imp.
Gualter feljegyzései.
Gudenus, Cod. Dipl. Anecd.
György deszpot levelei.
Hadtörténelmi Közlemények idevonatkozó évfolyamai.
Hahn, Chronik der Grafen Cilly.
Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanichen Reiches.
Han, Alt- und Neu Pannonia.
Haselbach, Chron. Austr.
Haug. Ung. Chronik.
Hazai Okmánytár.
Heltai, Magyar Krónika.
Henel, Annales Siles.
Hermann, Capistranus triumphans.
Hist. Frid. Ill.
Hormayr, Oest. Plut.
Horváth (Rónai), A várnai csata.
Horváth (Rónai), Magyar Hadi Krónika.
Horváth Mihály, Magyarország történelme.
Hunyadi János levelei.
Huber, Die Kriege zwischen den Ungarn und Türken 1440 bis 1443.
Idris török történetíró műve.
Istvánffy Miklós, Pannonii historiarum de rebus ungaricis libri XXXIV.
Ivanich (Schwandtnernél).
Jászói Oklevéltár.
Jireček tört. feljegyzései.
Jochmus tábornok feljegyzései.
Jovius Pál, Ursprung der Türken.
Julius Caesar, Geschichte von Steyermark.
Kanitz feljegyzései.
Kantemir, Osmanische Geschichte.
Kapisztrán levelei.
Kaprinai, Hist. Diplom.
Karaján, Quellen und Forschungen.
Katona, Hist. Crit.
Kemény Notit. Capit. Alb. Trans.
Kerchelich, Hist. Eccles.
Kerchelich, Notit, praelim.
Kiss Károly, Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár- és Szerbországban 1454-ben.
Klein Ernst, Fesslers Geschichte von Ungarn, bearbeitet von.
Klose, Dokumentirte Geschichte von Breslau.
Kollár, Analecia monument, omnis aevi Vindobon.
Kollár, Hist. Dipl. Jur. patronat.
Killár, Syll. Dipl. in Anal. Vindob.
Korniki Kodex.
Kottanner Helene, Denkwürdigkeiten.
Kovachich, Vest. Comit.
Kovachich, Supplem, ad Vest. Comit.
Köhler, Die Schlacht bei Nikopoli und Warna.
Kraft Jos., Hist. Gener. de la maison d’Autriche.
Kropf Lajos cikke a várnai csatáról.
Kupelwieser, Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen.
Kurz, König Albrecht.
Kurz, Oesterreich unter König Friedrich IV.
Langius, Chron. Citiense.
Leonardus Chiensis, Hist. Constantinapolis a Turco expugnatae.
Leibnitz, Cod. Jur. Gent. Dipl.
Leodrisius Cribelius, Exped. Pii II.
Leonclavius, Annal. Sultanorum.
Leonclavius, Pandecten.
Leonclavius, Annales Turc. (Script. Byzant.).
Lewenklaw von Armelbeuern. Newe Chronica türkischer Nation.
Lichnovszky, Geschichte des Hauses Habsburg.
Linck, Annal. Claravall.
Lonicerus, Annal, Turc.
Lőcsei egyház felirása.
Lövinklav, Neue Muselmannische Historia.
Lünig. Cod. Germ. Dipl.
Lünig. Reichs-Archiv.
Lünig. Spicil. Eccl.
Magyar Történeti Életrajzok.
Majláth, Geschichte der Magyaren.
Dr. Marczali Henrik, A magyar történet kútfőinek kézikönyve.
Marino Sanuto, Vita de Duchi.
Megiser, Annal. Carinthiae.
Mencken gyűjteménye.
Michovius (Pistorinál).
Monumenta medii aevi.
Muchar, Geschichte des Herzogthums Steiermark.
Muratori, Script. Ital.
Müller, Reichstag-Theater.
Nadányi, Florus Hungarus.
Nauclerus, Gener.
Nesri, Az ozmánház története.
Olomucensis, Hist. Boh.
Ortelius redivivus, Ungarische Kriegshändel.
Palacky, Geschichte von Böhmen.
Palatio András, Litterae de clade Warnensi.
Palma, Notit. Rer. Hung.
Paltrami seu Vazonis chron. Austriae.
Péczeli krónikája.
Pessina, Mars Moray.
Pesty Frigyes, A Szörényi bánság története.
Petantius Felix,. Ad calcem Cuspiniani de Caesaribus.
Pethő, Magyar Krónika.
Pez gyűjt.
Pisko, Skanderbeg.
Pistori gyüjt.
Platina, Vita Callixti.
Podlusányi főljegyzései.
Pohlius, Annales Wratisl.
Pray, Annales.
Pray, Specim. Hierarch.
Pubitschka, Geschichte von Böhmen.
Pulkova folytatója.
Raguzai Oklevéltár.
Raitsch feljegyz.
Ranzan, Epitome Rerum Hung. Ind.
Raynald, Annales Eccl.
Réthy László, Oláh eredetűek-e a Hunyadiak?.
Reva, De Monarchia Regn. Hung.
Révai, De Monarch. Cent.
Roo, Hist. Austriae.
Sacy, Hist. de Hongrie.
Sanuto, Vita de Duchi.
Schels, Geschichte des südöstlichen Europa.
Schels, Geschichte Oesterreichs.
Schels, Schlacht bei Warna.
Schier, Buda Sacra.
Schimeck, Politische Geschichte von Bosnien und Rama.
Schmitt, Annal. Turc.
Schmitt, Imper. Ottom.
Schönherr Gyula, Az Anjou-ház és örökösei.
Schönwiesner, Antiquit. et Hist. Sabariae.
Schwandtner, Scriptores Rerum Hungaricarum.
Sismondi, Histoire des republiques italiennes du moyen-age.
Sommersberg, Diplomatar. Polon.
Spondanus, Hist. Eccles.
Spiess, Aufklarungen in der Geschichte und Diplomatik
Spiess, Archiv. Nebenarbeiten.
Stari letopisowé okmánygyűjt.
St.-Palaye, Mémoires de chevalerie
Stenzel, Geschichte des preussichen Staates.
Styra Farkas, Itin.
Szalay László, Magyarország története.
Szead-eddin, A történetek koronája.
Székely Krónikája.
Szilágyi Sándor, A magyar nemzet története (Milléniumi kiadás).
Szirmay, Notit, Hist. Comit. Zemplén.
Szolakszáde török történetíró munkája.
Tagliacozzo levelei.
Thallóczy-Áldásy. A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198–1526.
Gróf Teleki József, A Hunyadiak kora Magyarországon.
Theobald, Hussitenkrieg.
Timon, Imago Novae Hung.
Tört. Életrajzok.
Tudom. Gyűjt.
Thúróczy Krónikája.
Thúry József, A várnai csatáról.
Thúry, Török történetírók.
Turul folyóirat.
Unrest, Chron. Austr.
Valvasor, Die Ehre Krains.
Vaszary, I. Ulászló magyar király esküszegése és a magyar veszedelem.
Velencei államkönyv (Commemoriali).
Voigt, Geschichte Preassens.
Wading, Annal. Min.
Wagner, Analecta Scepusii.
Wagner, Coll. Hist. Gen.
Wagner, Diplom. Comitat Sáros.
Wawrin János Krónikája.
Wurmbrandt, Collect. Gen. Hist.
Gróf Zamojszky Könyvtár Korniki Kódexe.
Zeissberg. Zeitschrift für öst. Geschichte.
Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reichen in Europa.
Zredna Joh., Epist.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT