4. Az 1445. évi oláhországi hadjárat.

Teljes szövegű keresés

4. Az 1445. évi oláhországi hadjárat.
Az aldunai hadjárat folyamán keletkezett újabb surlódások még tátongóbbá tették azt az űrt, amely Hunyadi és II. Vlád Drakul között, előbbinek a várnai csata után történt fogságbaejtése óta fennállott. Lehet, hogy ennek a hadjáratnak teljes eredménytelensége az oláh vajdát anyira elkeserítette, hogy ő most már, ha nem is nyiltan, de titokban, tényleg inkább a törökök felé kezdett orientálódni. Ezért Hunyadi Magyarországba visszatérve, kieszközölte az országos tanács hozzájárulását egy nyomban Oláhországba intézendő hadjárathoz, hogy Vlád Drakulon egyrészt „a személye ellen elkövetett méltatlanságért, másrészt ennek a törökhöz való pártolásáért” bosszút álljon.* Az engedély megadatván, Hunyadi még az 1445. év őszén nem nagyszámú, de válogatott sereggel a Törcsvári szoroson át váratlanul és meglepetésszerűleg Oláhországba tört be és a készületlen Vlád Drakult megvervén, azt az országból való elmenekülésre kényszerítette.* Ezek után Hunyadi a Vlád Drakul által 1430-ban megölt III. Dán hasonnevű fiát, aki mint IV. Dán vette át a kormányzást és aki neki rokona is volt, visszahelyezte atyai birtokába.* Vlád Drakul Drinápolyban a törököknél keresett fiaival együtt menedéket.
Horváth Mihály, Magyarország történelme, III., 8. – Pray, Annal. III., 43. – Fessler id. m. IV., 640. – Gróf Teleki id. m. I., 490.
Fessler id. m. IV., 640.
Chalkokondylasz id. m. VII., 140.
A moldvai segítőcsapatok részvétele ebben a hadjáratban alkalmul szolgált Hunyadinak, hogy István modvai vajdát, aki eddig Lengyelország fenhatósága alatt állott, szorosabban az országhoz kapcsolja és vele szövetséget kössön a törökök ellen.*
Thuróczy id. m. 44. fej. – Vitéz Zrednai János levele, Schwandtnernél, II., 40.
Murád szultán, talán mivel a janicsár-zendülés utórezgései még mindig érezhetők voltak, és másrészt, mivel seregének egy része Kasztrióta Györggyel háborúskodott Albániában, a Vlád Drakullal Oláhországba küldött seregrész kudarcát nem tudta azonnal megtorolni, hanem egyelőre csak kisebb portyázó seregrészeket küldött ismételten Dán nyakára, amelyek időről időre kegyetlen pusztításokat vittek véghez az oláhok földjén.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT