(Hunyadi, máskép Hollós) Mátyás király hadjáratai 1458-tól 1488-ig.

Teljes szövegű keresés

(Hunyadi, máskép Hollós) Mátyás király hadjáratai 1458-tól 1488-ig.

 

1. Hunyadi Mátyás királlyá választása. Az 1458. évi országgyűlés határozatai. 2. A kül- és belpolitikai állapotok Mátyás trónraléptekor. 3. A Giskráék elleni első hadjárat 1458-ban. 4. Az 1458. évi pesti és szegedi országgyűlések főbb határozatai. Szilágyi, Garai, Ujlaki elmozdítása: szövetkezésük Mátyás királ… 5. Az 1459. évi első trónbiztosító hadjárat Frigyes császár és a magyar pártütők ellen. 6. Az 1459. évi második trónbiztosító hadjárat Frigyes császár és a magyar pártütők ellen. 7. Az 1459/1460. évi második felvidéki hadjárat a cseh kapitányok rablócsapatai ellen. 8. A bosnyák, szerb és török ügyek további fejlődése Mátyás uralkodásának első éveiben. Szilágyi Mihály kiszabadulása, török fogs… 9. A cseh rablók elleni harmadik hadjárat 1461–1462-ben. Megegyezés Giskrával és Frigyes császárral. Az 1462. évi májusi budai or… 10. Az 1462. évi oláhországi hadjárat. Ali bég szerémi betörése. 11. Az 1463. évi délvidéki és boszniai hadjárat. Az ugyanezen évi tolnai országgyűlés határozatai. 12. Az 1464. évi boszniai hadjárat. 13. Az 1465. év fontosabb eseményei. Az 1465–1466. évi hadjárat a zsebrákok (cseh rablók) kiirtására. 14. Az 1466. év fontosabb eseményei. Vak lárma újabb török támadásról. A Podiebrad cseh királlyal támadt bonyodalmak kezdete. Az … 15. Az 1467. évi forrongások az új adók kivetése miatt. Az ugyanezen évi erdélyi hadjárat. 16. Az 1467. évi moldvai hadjárat. 17. Az 1468–1470. évi cseh háború. 18. A törökök 1469. és 1470. évi betörése Horvátországon és Szlavónián át Karinthiába és Stájerországba. 19. Bonyodalmak a cseh trón körül. Összeesküvés Mátyás ellen. Az 1471. évi budai országgyűlés. Kázmér lengyel herceg 1471. évi tr… 20. Az 1472–1474. évi főbb események. Béketárgyalások Kázmérral és Frigyes császárral. 21. Folytatólagos török betörések 1472–1474-ben. István moldvai vajda 1473. évi hadjárata Radul oláhországi vajda ellen. 22. Az 1474. évi sziléziai háború. 23. Magyar Balázs 1474–1475 évi moldvai kisegítő hadjárata. 24. Az 1475. évi budai országgyűlés főbb határozatai. Mátyás 1475–1476 évi szabácsi hadjárata. 25. A törökök 1476. évi moldvai hadjárata és betörése a Temesi bánságba, Erdélybe és az osztrák tartományokba. Báthori István ez … 26. Az 1477. évi osztrák háború. Békekötés Frigyes császárral, Ulászlóval és Kázmér lengyel királlyal. Az 1478. évi budai országg… 27. Mátyás 1479. évi boszniai hadjárata. 28. Báthory István 1479. évi erdélyi hadjárata. A kenyérmezei diadal 1479. október 13-án. 29. Magyar hadak 1480. évi betörése Stájerországba Frigyes császár magyarországi betörésének megbosszulására. A törökök elfoglalj… 30. Magyar Balázs 1480–1481. évi otrantói hadjárata. 31. Az alkudozások és a kis háborúskodás folytatása Frigyes császárral. Kinizsi 1481–1482. évi délvidéki hadjáratai. Békekötés Ba… 32. Az 1481–1489. évi osztrák háború.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT