Források

Teljes szövegű keresés

Források
Alvinzcy Péter okmánytára.
Angeli, Der Feldzug ggen die Türken im Jahre 1684.
Angeli,, Die Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen, Band I–II.
Anguissola Leandro, Disegno di Buda assediata dalle armi christiane l’anno 1684.
Angyal Dávid, Késmárki Thököly Imre.
Arneth Alfred, Das Leben des kaiserlichen Feldmarschalls Grafen Guido Starhemberg.
Babochay feljegyzései, Rumynál.
Balás György, Ujvár (Érsekújvár) várépítészeti rendszere és katonai szerepe.
Balássy, Az egri vár feladásának alkúpontjai.
Bayer József Ágost (lásd: Némedy Josef), Die Belagerungen der Festung Ofen in den Jahren 1686 und 1849.
Bánfy László jegyzetei.
Benaglia, Reisebeschreibung des Grafen Albert Caprara.
Benkő, Transsilvania.
Beregani, Historia delle guerre d’Europa dalla comparsa dell armi Ottomane nell Hungaria l’anno 1683.
Berlini Állami Levéltár iratanyaga.
Bethlen Miklós önéletrajza.
Bécsi Állami Levéltár, Hungarica.
Bécsi Állami Levéltár, Lothar osztály. Főjelentés az 1684-iki ostromról.
Bécsi Állami Levéltár, Turcica.
Bécsi Állami Levéltár, Türkenkrieg.
Bécsi Állami Levéltár, Vorträge 1684. I.
Bécsi csász. Házi Udvari és Állami Levéltár anyaga.
Bécsi Hadi Levéltár, Foglietto Straordinario.
Bécsi Hadi Levéltár, Geschichte des Feldzuges gegen die Türken im Jahre 1688.
Bécsi Hadi Levéltár iratanyaga.
Bécsi Házi Levéltár iratanyaga.
Bél, Notitia Hungariae Novae.
Bizzozeri, La sagra lega.
Boethius, Triumph-leuchtender Kriegshelm.
Bubics-Merényi, Herczeg Eszterházy Pál.
Bubics Zsigmond, Cornaro jelentései.
Bunyitay Vince, Nagyvárad a török foglalás korában.
Campagne de l’anneé 1683 contre la Puissance Ottomane.
Cantemir, Geschichte des osmanischen Reiches.
Chronicon Eperjesiense.
Consultatio Radnotiensis.
Contarini Camillo, Storia della guerre di Leopoldo Primo Imperadore e de principi collegati contra il Turco dall Anno 1683. sino alla pace.
Contarini Camillo, Dispaccio Veneto.
If. Cormaillon kapitány jelentése.
Corner dispaccio.
Coyer, Geschichte des Johann Sobieszky.
Coyer, Histoire de Jean Sobiesky.
Cserey Mihály Históriája.
Dalerac, Les Anecdotes de Pologne, ou Mémoires Secrets du Regne de Jean Sobieski.
De la Vigne mérnök jelentései.
Dietrichstein-Levéltár., Nikolsburg.
Dispacci di Germania.
Disposition der kayserl. Attaque wie solche vor Ofen den 27. Juli. 1686. bewerkstelliget worden.
Dolleczek Anton, Die Entsatzschlacht vor Wien am 12., September 1683.
Dongó-Gyárfás Géza, Adatok Zemplén vármegye történetéhez.
Dragonyos-ezred (9. és 10.) történetek.
Dumont, Corp diplom.
Engel, Geschichte der Nebenländer des ungarischen Reiches.
Engel, Geschichte der Walachei.
Engel, Geschichte von Ungarn.
Die Eroberung von Ofen und der Feldzug gegen die Türken im Jahre 1686.
Eszterházy Pauli, Opiniones et literae.
Der Feldzug gegen die Türken im Jahre 1685.
Dr. Fessler J. A., Die Geschichten der Ungarn.
Dr. Fessler J. A., Geschichte von Ungarn, neu bearbeitet von Ernst Klein.
Fraknói Vilmos, Nagy-Várad visszafoglalása.
Fraknói Vilmos, XI. Incze pápa és Magyarország felszabadítása.
Fundgruben der Geschichte Siebenbügrens.
Garzoni, Istoria della Republica di Venezia in tempo della sacra lega contar Maometto, IV. e tre suoi Successori.
Gebhardi L. A., Geschichte des Grossfürstensthums Siebenbürgen.
Girardin francia követ jelentései. Gordon, Tagebuch.
Görgei-Levéltár.
Hadtört. Közlemények idevonatkozó számai.
Haim krónikája.
Hammer-Purgstall, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung.
Han, Alt- und Neu-Pannonia.
Hasslingen Tóbiás, Handbuch auf die Feldzüge 1687–1688. in Ungarn.
Hasslingen’s Handbuch für den Feldzug von 1693.
Hasslingen’s Tagebuch über den Türkenkrieg 1691.
Haupt-Rapport über die Campagne im Jahre 1686.
Heigel, Aus drei Jahrhunderten.
Henrik szász herceg naplója.
Du Heron jelentései.
Histoire d’Emeric Conte de Tekeli.
Histoire des Revolutions de Hongrie.
Hocke, Beschreibung der Wiener Belagerung.
Horváth Mihály, Magyarország története.
Huhn, Umständliche Beschreibung, was Anno 1683. vor, bei und in der Belagerung Wiens vorgelaufen.
Hurmuzaki, Documente privitore la Storia Romanilor, Suppl. I, Vol. I.
Inczédy Pál naplója.
Istoria Terrei Romanesci.
Journal de ce qui s’est passé au siége de Neuhäusel.
Journal des campagnes de Charles V. de Lorraine.
Kantemir, Geschichte des osmanischen Reiches.
Dr. Karácsony Imre, A török sereg átvonulása Magyarországon 1683-ban.
Károlyi Sándor önéletírása (autobiographiája).
Katona, Hist. crit..
Dr. Károlyi Árpád, Buda és Pest visszavívása 1686-ban.
Kemény, Des Grafen Tököli Einfall in das Burzenland.
Klopp, Corrispodenza epistolare.
Klopp, Das Jahr. 1683.
Kluczuczky, Acta Regis Joannis III.
Knauz, Buda ostromához.
Koháry Stephani, Postuma memoria.
Koncz József, Adalékok Apaffy Mihály fejedelem 1683. évi hadjáratához.
Koós Ferenc, Thököly hadjárata Oláhországban s Erdélyben 1690-ben.
Kriegs-Chronik Österreich-Ungarns.
Kurz Anton, Chronograpische Skizzen aus Siebenbürgen.
Lundorp, Acta publica Pol. XI.
Lebrecht Mich., Siebenbürgens Fürsten.
Lehóczky, Bereg vármegye monographiája.
Leslie’s, Kriegs-Operation in Abbrennung der weltberühmten Brücke des Türkischen l’ass in Osseck.
Ligne, Mémoires sur les campagnes du prince Louis de Baden.
Lista delle Trunpe dell Essercito Ottomano.
Lünig, Litterae Procerum Europ.
Lünig, Selecta Scripta.
Lotharingiai Károly jelentése a hamzsabégi csatáról.
Magyar Történelmi Tár.
Majláth, Geschichte des österreichischen Kaiserstaates.
Marsigli, Stato militare del Imperio Ottomano.
Michael Angelo, Jaquemod Schultzhoz.
Michaud, Louis XIV. et Innocent XI.
Mittheilungen des k. k., Kriegsarchivs, 1883, 1885, 1886.
Mon. Hung. Hist. Írók.
Newald, Belagerung von Wien.
Némedy Josef, Die Belagerungen der Festung Ofen in den Jahren 1686. und 1849.
Némethy Lajos, Kik voltak elsők Budavárában az 1686. évi bevétel alkalmával?
Organ der Militar wissenschaflichen Vereine 1883.
Országos Levéltár, Lymbus.
Ottlyk önéletrajza.
Öst. Milit. Zeitschrift, 1840. Feldzug der Oesterreicher gegen die Türken im Jahre 1689.
Párisi Külügyi Levéltár, Autriche, Turquie.
Pfister, Der Krieg von Morea in den Jahren 1687. und 1688.
Plater és Salvendy, Lettre du roi de Pologne J. Sobieski a la Reine Marie Casimire.
Purpurata Pannonia.
Ranke, Die Osmanen.
Rasid efendi, Tarikhi I.
Rehm Paul, Die Belagerung und Vertheidigung von Wien 1683.
Relatio Thökölii ad suum Residentem.
Relationis Hist. Autumnalis Continuatio.
Relatio Stanislai Jablonovski.
Renner, Wien im Jahre 1683.
Repiczky János, A zentai ütközet török íróktól.
Rezik János, Theatrum publicum lanienae Eperjesiensis.
Récit des campagnes de Charles de Lorraine.
Richards Jacob, Journal of the siege and takeing of Buda.
Röder, Des Markgrafen Ludvig Wilhelm von Baden Felzüge wider die Türken.
Sauer Augustin, Wien und Rom.
Schmettau, Brandenburg bécsi követének jelentése.
Schöning Kurd W., Des General-Feldmarschalls Adam von Schöning Leben und Kriegstathen.
Schmidt, Hist. Ottom.
Spangár, Magyar Krónika.
Spiegazione e Carta Topographica stb.
Strattmann levelei.
Sutoris János naplója.
Suttinger, Entsatz der. k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien.
Szabó Károly, Kisebb Történelmi Munkák.
U. a., Thököly Imre hűtlenségi pere.
Szalay Ágoston, A tályai gyűlés irományai.
Dr. Szalay Béla, Thököly havasi útja.
Századok, 1876.
Szekfű Gyula, Magyar Történet.
Szentkláray Jenő, A dunai hajóhadak története.
Szeremlei S., Prot. Theol. Könyvtár.
Szilágyi Sándor, Erd. Országgyűlés Eml. XVIII.
Szirmay Antal, Notitia Historica Comitatus Zempléniensis.
Szirmay Antal, Szathmár vármegye fekvése.
Schwegler Henrik Kristóf, Descriptio Varadini.
Schwencke, Geschichte der hannoverischen Truppen in Griechenland 1685–1699.
Tarini jelentései.
Theatrum Europaeum. XIII.
Tehány Hans, Ungarische Cronik vom Jahre 1670–1704.
Thaly Kálmán, A Székesi Bercsényi család.
Thaly Kálmán, az 1683-ki táborozás történetéhez
Thaly Kálmán, Magyar Tört. Emlékek
Thaly Kálmán, Mon. Hung. Hist.
Thaly Kálmán, Thököly naplói.
Thaly Kálmán, II. Rákóczi Ferenc ifjúsága.
Thaly Kálmán, Tanulmány az Orlay és Serényi családról.
Thököly Levéltár.
Graf Thürheim, Feldmarschall Ernst Rüdiger Graf Starhemberg.
Toppo, Beiträge zur Kunde der Insel Chios und ihrer Geschichte.
Török-Magyarkori Államokmánytár.
Történelmi Tár, 1882. 1886. 1888.
Történeti Lapok, 1874.
Turini Állami Levéltár iratanyaga.
Türkenkrieg und Christensieg.
Uhlich Gottfried, Gechichte der zweyten türkischen Belagerung Wiens.
Ujhelyi Péter, Az állandó hadsereg története I. Lipót korától Mária Terézia haláláig.
Ungarisch-Türkische Kronik.
Vaelkeren, Vienna a Turcis obsessa.
Ványi Ferenc, Nagyvárad visszafoglalása a törököktől 1692-ben.
Vaugnyon, XIV. Lajos követének jelentése.
Vermerckh der geführten. Attaque vor Ofen.
Vetaranus, Feldzüge in Ungarn.
Vico Joannes, De rebus gestis Ant. Caraphaei.
Villányi, Győr vár és város helyrajza.
Villányi, Három évtized Esztergom megye és város múltjából.
Willars Marquis, Mémoires.
Wagner, Analecta Scenusii.
Wagner, Historia Leopoldi M. Caes. Aug.
Waliszewszky, Acta Historica, res gestas Poloniae illustrantia.
Frh. Wrede Alphons, Geschichte der k. u. k. Wehrmacht.
Zaluszky, Epist. Hist. Familiar.
Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem