Megjegyzések. Elmélkedések.

Teljes szövegű keresés

Megjegyzések. Elmélkedések.
A havasföldi és a bolgár hadjáratnak, valamint a Szörényi, Kucsói és Barancsi bánságokba való exkurziónak legfőbb célja az volt, hogy IV. László a pápai legátusnak adott igéretéhez híven az e vidékeken lakó eretnekekkel rendet teremtsen, ami úgy látszik sikerült is neki. Hogy e rendcsinálás hatása alatt a hódmezei csata folyományaként Magyarországból kiszökött kúnokat, vagy legalább is azok javarészét sikerült-e visszatérésre bírni, arra nézve adataink nincsenek.
Miután fermói Fülöp most mindjobban arról győződött meg, hogy IV. László komolyan igyekszik a neki, illetve az egyháznak tett igéretét beváltani, 1281. január végén legációjának következő tartományába, Lengyelországba ment át.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT