Megjegyzések. Elmélkedések.

Teljes szövegű keresés

Megjegyzések. Elmélkedések.
A Velence által folytatott heroikus küzdelem és különösen a hős Pisani zseniális ötletei és az a következetes szinte emberfelettinek látszó nagy erőfeszítés, amellyel azokat végre is hajtotta, miáltal ellenfelei fölött újból fölülkerekednie sikerült, valóban mindnyájunk mély csodálatát és elismerését érdemlik ki. Hogy ezek a nagy, és fényes sikereket is felmutató erőfeszítések még sem hozták meg a végleges döntést, az nem Pisanin, sem minden áldozatra kész honfitársain, hanem a felette nehéz körülményeken múlott és Velence még örülhetett, hogy legalább a dolgoknak reá nézve ily kedvező fordulatát sikerült elérnie.
A szárazföldi hadműveletekben, főkép a magyar hadak eltávozása folytán, mindkét félnél nagymérvű pangás állott be, ami szintén nem volt alkalmas arra, hogy a végleges döntést siettesse, avagy előidézze.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT