A SZENT KÖNYVEK SORRENDJE ÉS RÖVIDÍTÉSE

Teljes szövegű keresés

A SZENT KÖNYVEK SORRENDJE ÉS RÖVIDÍTÉSE
 
ÓSZÖVETSÉG
 
Teremtés könyve (Ter)
Kivonulás könyve (Kiv)
Leviták könyve (Lev)
Számok könyve (Szám)
Második Törvénykönyv (MTörv)
Józsue könyve (Józs)
Bírák könyve (Bír)
Rut könyve (Rut)
Sámuel I. könyve (1Sám)
Sámuel II. könyve (2Sám)
Királyok I. könyve (1Kir)
Királyok II. könyve (2Kir)
Krónikák I. könyve (1Krón)
Krónikák II. könyve (2Krón)
Ezdrás könyve (Ezd)
Nehemiás könyve (Neh)
Tóbiás könyve (Tób)
Judit könyve (Jud)
Eszter könyve (Eszt)
Makkabeusok I. könyve (1Mak)
Makkabeusok II. könyve (2Mak)
Jób könyve (Jób)
Zsoltárok könyve (Zsolt)
Példabeszédek könyve (Péld)
Prédikátor könyve (Préd)
Énekek éneke (Én)
Bölcsesség könyve (Bölcs)
Sirák fia könyve (Sir)
Izajás könyve (Iz)
Jeremiás könyve (Jer)
Siralmak könyve (Siral)
Báruk könyve (Bár)
Ezekiel könyve (Ez)
Dániel könyve (Dán)
Ozeás könyve (Oz)
Joel könyve (Jo)
Ámosz könyve (Ám)
Abdiás könyve (Abd)
Jónás könyve (Jón)
Mikeás könyve (Mik)
Náhum könyve (Náh)
Habakuk könyve (Hab)
Szofoniás könyve (Szof)
Aggeus könyve (Ag)
Zakariás könyve (Zak)
Malakiás könyve (Mal)
 
ÚJSZÖVETSÉG
 
Máté evangéliuma (Mt)
Márk evangéliuma (Mk)
Lukács evangéliuma (Lk)
János evangéliuma (Jn)
Apostolok Cselekedetei (ApCsel)
Rómaiaknak írt levél (Róm)
Korintusiaknak írt I. levél (1Kor)
Korintusiaknak írt II. levél (2Kor)
Galatáknak írt levél (Gal)
Efezusiaknak írt levél (Ef)
Filippieknek írt levél (Fil)
Kolosszeieknek írt levél (Kol)
Tesszalonikaiaknak írt I. levél (1Tessz)
Tesszalonikaiaknak írt II. levél (2Tessz)
Timóteusnak írt I. levél (1Tim)
Timóteusnak írt II. levél (2Tim)
Titusznak írt levél (Tit)
Filemonnak írt levél (Filem)
Zsidóknak írt levél (Zsid)
Szent Jakab levele (Jak)
Szent Péter I. levele (1Pét)
Szent Péter II. levele (2Pét)
Szent János I. levele (1Jn)
Szent János II. levele (2Jn)
Szent János III. levele (3Jn)
Szent Júdás levele (Júd)
Jelenések könyve (Jel)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages