ÁTTEKINTÉS (A tanítás szempontjai szerint)

Teljes szövegű keresés

ÁTTEKINTÉS (A tanítás szempontjai szerint)
 
A) JELENETEK, TALÁLKOZÁSOK JÉZUS ÉLETÉBEN
 
1.Jákob kútjánál: Jn 4,1
2.A bűnbánó nő a farizeus házában: Lk 7,36
3.A házasságtörő asszony: Jn 8,1
4.Mária és Márta: Lk 10,38
5.Zebedeus fiainak anyja: Mt 20,20; Mk 10,35
6.A szegény asszony ajándéka: Mk 12,41; Lk 21,1
7.A kánaáni asszony: Mt 15,21; Mk 7,24
8.Jézus igazi rokonai: Mt 12,46; Mk 3,31; Lk 8,19
9.A szamaritánusok magatartása: Lk 9,51
10.A gyermekek megáldása: Mt 19,13; Mk 10,13; Lk 18,15
11.A gazdag ifjú: Mt 19,16; Mk 10,17; Lk 18,15
12.Zakeus: Lk 19,1
13.A hellének kérése: Jn 12,20
 
B) JÉZUS KRISZTUS CSODÁI
 
1.A víz borrá változtatása: Jn 2,1
2.Az első kenyérszaporítás: Mt 14,14; Mk 6,34; Lk 9,10; Jn 6,1
3.A második kenyérszaporítás: Mt 15,32; Mk 8,1 (vö.: F 46)
4.Az első halfogás: Lk 5,4
5.A második halfogás: Jn 21,1
6.A templomadó: Mt 17,24
7.A vihar lecsendesítése: Mt 8,23; Mk 4,35; Lk 8,22
8.A vízen járás: Mt 14,22; Mk 6,45; Jn 6,16
9.A fügefa megátkozása: Mt 21,18; Mk 11,12
10.Kafarnaumban: Mk 1,21;Lk 4,31
11.Geraza vidékén: Mt 8,28; Mk 5,1; Lk 8,26
12.A kánaáni asszony lánya: Mt 15,21; Mk 7,24
13.A holdkóros fiú: Mt 17,14; Mk 9,14; Lk 9,37
14.Néma ördöngösök: Mt 9,32; 12,22; Mk 3,22; Lk 11,14
15.Egy leprás: Mt 8,1; Mk 1,40; Lk 5,12
16.Tíz leprás: Lk 17,11
17.A betszaidai vak: Mk 8,22
18.A vakon született: Jn 9,1
19.Két vak az útszélen: Mt 9,27
20.A jerikói vak: Mt 20,29; Mk 10,46; Lk 18,35
21.A süketnéma: Mk 7,31
22.A béna: Mt 9,1; Mk 2,1; Lk 5,17
23.Az elsorvadt kezű ember: Mt 12,9; Mk 3,1; Lk 6,6
24.Két gyógyítás szombaton: Lk 13,10 (a nyomorék asszony); 14,1 (a vízkóros ember)
25.A vérfolyásos asszony: Mt 9,18; Mk 5,21; Lk 8,40
26.Péter anyósa: Mt 8,14; Mk 1,29; Lk 4,38
27.A 38 éve beteg ember: Jn 5,1
28.A százados szolgája: Mt 8,5; Lk 7,1
29.A királyi tisztviselő fia: Jn 4,43
30.Általános gyógyítások: Mt 8,16; 9,35; 12,15; 14,34; 15,29; 19,1; Mk 1,32; 6,35; Lk 4,40
31.A naimi ifjú: Lk 7,11
32.Jairus leánya: Mt 9,18; Mk 5,21; Lk 8,40
33.Lázár: Jn 11,1
 
C) JÉZUS KRISZTUS BESZÉDEI
 
1.Keresztelő Jánosról: Mt 11,7; Lk 7,24
2.Az apostolokhoz: Mt 9,36; Mk 6,7; Lk 9,1
3.A hetvenkét tanítványhoz: Mt 11,20; Lk 10,1
4.A farizeusi „tisztaság” elítélése: Mt 15,1; Mk 7,1
5.A farizeusok leleplezése: Lk 11,37
6.Jaj nektek, farizeusok és írástudók: Mt 23,1; Mk 12,38; Lk 20,45
7.A szombati gyógyítás után: Jn 5,16
8.A sátoros ünnepen: Jn 7,14
9.Ismét a sátoros ünnepen: Jn 8,12
10.A templom felszentelésének ünnepén: Jn 10,22
11.A Hegyi Beszéd: Mt 5,1; Lk 6,17
12.Az élő kenyérről: Jn 6,22
13.Az Olajfák-hegyén mondott beszéd: Mt 24; Mk 13; Lk 21,5
14.Az eucharisztikus beszéd: Jn 6,22
15.Búcsúbeszéd: Jn 14,160
 
D) JÉZUS KRISZTUS EGYES KÉRDÉSEKRŐL
 
1.A böjt kérdése: Mt 10,5; Mk 2,18; Lk 5,33
2.A szombat megtartásának kérdése: Mt 12,1; Mk 2,23; Lk 6,1
3.Jelek kérése: Mt 16,1; Mk 8,11; Jónás jele: Mt 12, 38; Lk 11,29
4.A tisztaság kérdése: Mt 15,10; Mk 7,14
5.Ki a nagyobb a mennyek országában: Mt 18,1; Mk 9,33; Lk 9,46
6.Hogyan imádkozzunk: Mt 6,9; Lk 11,1
7.Illés eljövetele: Mt 17,10; Mk 9,11
8.A hatalom kérdése: Mt 21,33; Mk 11,27; Lk 20,1
9.Az adófizetés kérdése: Mt 22,15; Mk 12,13; Lk 20,20
10.A feltámadás kérdése: Mt 22,23; Mk 12,18; Lk 20,27
11.A fő parancs: Mt 22,34; Mk 12,28
12.Kinek a fia a Messiás: Mt 22,41; Mk 12,35; Lk 20,41
13.Türelemre intés: Mk 9,38; Lk 9,49
14.A jótékonyság jutalma: Mt 10,41; Mk 9,41
15.Aki vagy ami bűnre visz, megbotránkoztat: Mt 18,6; Mk 9,42; Lk 17,1
16.A kicsinyek: Mt 18,10
17.Az intés és megbocsátás: Mt 18,15; Lk 17,3
18.Az erős és az erősebb: Mt 12,29; Mk 3,22; Lk 11,14
19.A Lélek elleni bűnök: Mt 12,31; Mk 3,38; Lk 12,10
20.A szív és a száj: Mt 12,34
21.A gonosz lélek visszatérése: Mt 12,44; Lk 11,24
22.Az Emberfiának napja: Lk 17,20
23.A házasság felbontása és a szüzesség: Mt 19,3; Mk 10,2
24.A gazdagság veszélyei: Mt 19,23; Mk 10,23; Lk 18,24
25.„Dicsőítelek Atyám”: Mt 11,25
26.„Gyertek hozzám mindnyájan”: Mt 11,28
27.„Boldog a szem”: Mt 13,16; Lk 10,22
28.A jó pásztor: Jn 10,1
29.„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak”: Lk 12,49
30.Jeruzsálem siratása: Lk 13,34; 19,41
31.Jaj a hitetlen városoknak: Mt 11,20; Lk 10,13
32.Jézus Krisztus isteni küldetése: Jn 12,44
33.Magunk megtagadása és a kereszt vállalása: Mt 16,24; Mk 8,34; Lk 9,23
34.Rókák és madarak: Mt 8,19; Lk 9,57
35.A félelem kérdése: Mt 10,24; Lk 12,1
36.Bátor hitvallás: Mt 10,19, 28; Mk 13,1; Lk 12,4, 11
37.A szellemek megkülönböztetése: Mt 10,34; Lk 12,51
38.Elszántság: Mt 10,37; Lk 14,25
39.A jutalom: Mt 19,27; Mk 10,28; Lk 18,28
40.A maroknyi nyáj: Lk 12,32
41.Beszélgetés Nikodémussal: Jn 3,1
42.Beszélgetés a házigazdával a vendégségről: Lk 14,12
43.Az áldozatul esett galileiakról: Lk 13,1
44.„A boldog méh”: Lk 11,27
45.Üzenet Heródesnek: Lk 13,31
46.A farizeusok kovászáról: Mt 16,5; Mk 8,14
47.A hit erejéről: Mt 21,21; Mk 11,23; Lk 17,6
 
E) JÉZUS KRISZTUS PÉLDABESZÉDEI
 
1.A két fiú: Mt 21,28
2.A gyilkos szőlőművesek: Mt 21,33; Mk 12,1; Lk 20,9
3.A királyi menyegző: Mt 22,1
4.A farizeus és a vámos: Lk 18,9
5.A tereken játszó gyerekek: Mt 11,16; Lk 7,31
6.A türelmes vincellér: Lk 13,6
7.A zárt ajtó: Lk 13,22
8.A magvető: Mt 13,1; Mk 4,1; Lk 8,4
9.A lassan növő mag: Mk 4,26
10.Búza és konkoly: Mt 13,24
11.A mustármag: Mt 13,31; Mk 4,30; Lk 13,18
12.A kovász: Mt 13,31; Lk 13,20
13.Az elrejtett kincs és a gyöngy: Mt 13,44
14.A háló: Mt 13,47
15.Munkások a szőlőben: Mt 20,1
16.A minák: Lk 19,11
17.A talentumok: Mt 25,14
18.A hű és a hűtlen szolga: Mt 24,45; Lk 12,41
19.Az éber szolgák: Mt 24,42; Mk 13,33; Lk 12,35
20.A mihaszna szolgák: Lk 17,7
21.Két úr szolgálata: Mt 6,24; Lk 16,13
22.A sziklára épült ház: Mt 7,24; Lk 6,47
23.A tíz szűz: Mt 25,1
24.Az esztelen gazdag: Lk 13,13
25.A hűtlen intéző: Lk 16,1
26.A fő helyek keresése vendégségben: Lk 14,7
27.A dúsgazdag és a szegény Lázár: Lk 16,19
28.Toronyépítés és hadbavonulás: Lk 14,28
29.Az elveszett drachma: Lk 15,3
30.A könyörtelen szolga: Mt 18,23
31.Az irgalmas szamaritánus: Lk 10,25
32.Az alkalmatlankodó barát: Lk 11,5
33.Az alkalmatlankodó özvegy: Lk 18,1
34.A kérő gyermek: Mt 7,9; Lk 11,34
35.A világosság és a szem: Mt 6,22; Lk 11,34
36.Az el nem rejtett világosság: Mt 5,15; Mk 4,21; Lk 8,16, 11,33
37.Új folt a régi ruhán és új bor régi tömlőben: Lk 5,36
 
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages