1Krón. 16

Teljes szövegű keresés

1Krón. 16
1Krón. 16.1
Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont föl. Majd égőáldozatokat és békeáldozatokat mutattak be az Isten színe előtt.
1Krón. 16.2
Miután Dávid befejezte az égőáldozat és békeáldozat bemutatását, megáldotta a népet az ÚR nevében.
1Krón. 16.3
És kiosztott minden izráeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, préselt datolyát meg aszú szőlőt.
1Krón. 16.4
Rendelt az ÚR ládájához szolgálattevő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izráel Istenét, az URat.
1Krón. 16.5
Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekarjá, továbbá Jeíél, Semirámót, Jehiél, Mattitjá, Eliáb, Benájáhú és Óbéd-Edóm. Jeíél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott.
1Krón. 16.6
Benájáhú és Jahaziél papok voltak az állandó harsonások az ÚR szövetségládája előtt.
1Krón. 16.7
Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyjafiait, hogy magasztalják az URat.
1Krón. 16.8
Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!
1Krón. 16.9
Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját!
1Krón. 16.10
Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat.
1Krón. 16.11
Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!
1Krón. 16.12
Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire,
1Krón. 16.13
ti, Izráel utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott.
1Krón. 16.14
Ő, az ÚR, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései,
1Krón. 16.15
Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át adott szavára,
1Krón. 16.16
amit Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött.
1Krón. 16.17
Jákób elé tárta, elrendelte Izráelnek örök szövetségül:
1Krón. 16.18
Neked adom - mondta - Kánaán földjét kiosztott örökségül.
1Krón. 16.19
Akkor még alig néhányan voltatok, kevesen voltatok ott, mint jövevények.
1Krón. 16.20
Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez.
1Krón. 16.21
De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk:
1Krón. 16.22
Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok!
1Krón. 16.23
Énekelj az ÚRnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap!
1Krón. 16.24
Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodatetteit minden népnek!
1Krón. 16.25
Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden istennél.
1Krón. 16.26
Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója.
1Krón. 16.27
Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén.
1Krón. 16.28
Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát!
1Krón. 16.29
Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek színe elé! Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben!
1Krón. 16.30
Reszkess tőle, te egész föld! Szilárdan áll a világ, nem inog.
1Krón. 16.31
Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR!
1Krón. 16.32
Zúgjon a tenger a benne levőkkel, vigadjon a mező és minden, ami rajta van.
1Krón. 16.33
Ujjongnak majd az erdő fái az ÚR előtt, amikor eljön, hogy ítélkezzék a földön.
1Krón. 16.34
Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
1Krón. 16.35
Mondjátok: Segíts meg minket, szabadító Istenünk, ments meg, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged!
1Krón. 16.36
Áldott az ÚR, Izráel Istene öröktől fogva mindörökre! És az egész nép így felelt: Ámen! Dicséret az ÚRnak!
1Krón. 16.37
Ott hagyta azért Dávid az ÚR szövetségládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rend szerint,
1Krón. 16.38
továbbá Óbéd-Edómot és hatvannyolc atyjafiát. Óbéd-Edóm, Jedútún fia és Hószá voltak a kapuőrök.
1Krón. 16.39
Cádók főpapot és atyjafiait, a papokat az ÚR hajléka előtt hagyta a gibeóni áldozóhalmon,
1Krón. 16.40
hogy égőáldozatot mutassanak be állandóan az ÚRnak az égőáldozati oltáron: reggel meg este, egészen úgy, ahogyan meg van írva az ÚR törvényében, amelyet Izráelnek parancsolt.
1Krón. 16.41
Velük volt Hémán, Jedútún és a többi kiválasztott is, akiket név szerint jelöltek ki, hogy így adjanak hálát az ÚRnak: Örökké tart szeretete!
1Krón. 16.42
Hémánnál és Jedútúnnál voltak a harsonák, a cintányérok és az istenes énekeket kísérő hangszerek. Jedútún fiai a kapunál voltak.
1Krón. 16.43
Azután hazament az egész nép. Dávid is hazament, hogy megáldja házanépét.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages