1Krón. 23

Teljes szövegű keresés

1Krón. 23
1Krón. 23.1
Dávid megöregedve és betelve az élettel, fiát, Salamont tette Izráel királyává.
1Krón. 23.2
Összegyűjtötte tehát Izráel minden vezetőjét, meg a papokat és a lévitákat.
1Krón. 23.3
Számba vették a lévitákat harmincévesektől fölfelé, és a férfiak száma harmincnyolcezer fő volt.
1Krón. 23.4
Ezek közül huszonnégyezren intézzék az ÚR házának a teendőit, az elöljárók és bírák hatezren legyenek,
1Krón. 23.5
a kapuőrök négyezren, négyezren pedig dicsérjék az URat azokon a hangszereken, amelyeket én készíttettem az ÚR dicséretére.
1Krón. 23.6
Azután Dávid csoportokba osztotta őket Lévi fiai, Gérsón, Kehát és Merári szerint.
1Krón. 23.7
Gérsóniak voltak Ladán és Simei.
1Krón. 23.8
Ladán fiai hárman voltak: az első Jehiél, továbbá Zétám és Jóél.
1Krón. 23.9
Simei fiai hárman voltak: Selómit, Haziél és Hárán. Ezek voltak Ladán családfői.
1Krón. 23.10
Simei fiai voltak: Jahat, Zízá, Jeús és Beríá, ezek négyen voltak Simei fiai.
1Krón. 23.11
Jahat volt az első és Zízá a második. Mivel Jeúsnak és Beríának nem sok fia volt, egy családnak, egy csoportnak számítottak.
1Krón. 23.12
Kehát fiai négyen voltak: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzziél.
1Krón. 23.13
Amrám fia volt Áron és Mózes. De Áront különválasztották, hogy fölszenteljék, mint legszentebbet, őt és fiait örökre, hogy áldozatot mutassanak be az ÚR színe előtt, hogy őt szolgálják, és az ő nevében mondjanak áldást mindenkor.
1Krón. 23.14
Mózes az Isten embere volt, fiait pedig Lévi törzséhez számították.
1Krón. 23.15
Mózes fia volt Gérsóm és Eliezer.
1Krón. 23.16
Gérsóm fiai között Sebuél volt az első.
1Krón. 23.17
Eliezer első fia Rehabjá volt. Eliezernek nem lett több fia, de Rehabjá fiai igen megsokasodtak.
1Krón. 23.18
Jichár fiai között Selómít volt az első.
1Krón. 23.19
Hebrón fiai között Jerijjáhú volt az első, Amarjá a második, Jahaziél a harmadik és Jekamám a negyedik.
1Krón. 23.20
Uzziél fiai között Míká volt az első és Jissijjá a második.
1Krón. 23.21
Merári fia volt Mahli és Músi. Mahli fia volt Eleázár és Kís.
1Krón. 23.22
Eleázár úgy halt meg, hogy nem voltak fiai, hanem leányai, akiket saját atyjukfiai, Kís fiai vettek el.
1Krón. 23.23
Músi fiai hárman voltak: Mahli, Éder és Jerémót.
1Krón. 23.24
Ezek voltak Lévi fiai családjaik és családfőik szerint, ahogyan névjegyzékbe vették őket fejenként. Ők végezték az ÚR háza szolgálatának a munkáját, húszévestől fölfelé.
1Krón. 23.25
Mert Dávid ezt mondta: Nyugalmat adott népének az ÚR, Izráel Istene, és Jeruzsálemben lakozik mindörökké.
1Krón. 23.26
Ezért a lévitáknak nem kell többé hordozniuk sem a hajlékot, sem szolgálatuk többi fölszerelését.
1Krón. 23.27
Mert Dávid utolsó rendelkezése szerint állították össze Lévi fiainak a jegyzékét húszévestől fölfelé.
1Krón. 23.28
Áron fiainak a rendelkezésére álltak az ÚR házának a szolgálatában az udvaroknál, a kamráknál és minden szent dolog tisztán tartásánál, és az Isten háza szolgálatának a végzésében,
1Krón. 23.29
a sorba rakott kenyereknél, az ételáldozathoz való finomlisztnél, a kovásztalan lepényeknél, a sütőlapoknál, a tésztagyúrásnál és minden űr- és hosszmértéknél.
1Krón. 23.30
Ott kellett állniuk minden reggel, hogy hálát és dicséretet mondjanak az ÚRnak, ugyanígy esténként is,
1Krón. 23.31
és ha égőáldozatot mutattak be az ÚRnak szombatonként, újholdkor és az ünnepeken, megszabott számban kellett állandóan az ÚR előtt állniuk.
1Krón. 23.32
Végezniük kellett a kijelentés sátra körüli teendőket, a szentély körüli teendőket, meg testvéreik, Áron fiai mellett a tennivalókat, amikor az ÚR házában szolgáltak.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem