Péld. 1

Teljes szövegű keresés

Péld. 1
Péld. 1.1
Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának a példabeszédei.
Péld. 1.2
Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat!
Péld. 1.3
Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet!
Péld. 1.4
Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást.
Péld. 1.5
Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer,
Péld. 1.6
és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit.
Péld. 1.7
Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.
Péld. 1.8
Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását,
Péld. 1.9
mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!
Péld. 1.10
Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik!
Péld. 1.11
Ha ezt mondják: Jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra, ok nélkül is.
Péld. 1.12
Nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak!
Péld. 1.13
Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmánnyal.
Péld. 1.14
Ha ránk bízod sorsodat, egy erszényünk lesz mindnyájunknak!
Péld. 1.15
Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre!
Péld. 1.16
Mert ők rossz úton futnak, és vérontásra sietnek.
Péld. 1.17
De hiába feszítik ki a hálót a sok szárnyassal szemben.
Péld. 1.18
Mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját életük kárára ólálkodnak.
Péld. 1.19
Így jár minden haszonleső: tulajdon életét veszi el.
Péld. 1.20
A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát.
Péld. 1.21
Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait:
Péld. 1.22
Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolásban, meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet?
Péld. 1.23
Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet.
Péld. 1.24
Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt.
Péld. 1.25
Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek,
Péld. 1.26
ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek,
Péld. 1.27
ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség.
Péld. 1.28
Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok, keresnek engem, de nem találnak meg,
Péld. 1.29
mert gyűlölték a tudást, és nem az ÚR félelmét választották;
Péld. 1.30
nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet.
Péld. 1.31
Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól.
Péld. 1.32
Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el.
Péld. 1.33
De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages