Ez. 27

Teljes szövegű keresés

Ez. 27
Ez. 27.1
Így szólt hozzám az ÚR igéje:
Ez. 27.2
Te, emberfia, kezdj siratóéneket Tíruszról,
Ez. 27.3
és mondd Tírusznak, amely a tenger kapujánál lakik, és sok sziget népeivel kereskedik: Így szól az én Uram, az ÚR: Tírusz, te azt mondtad: Tökéletes szépségű vagyok!
Ez. 27.4
A tenger közepén terül el birodalmad, tökéletesen szépnek építettek.
Ez. 27.5
Szenír ciprusaiból készítették összes oldaldeszkádat, libánoni cédrust hoztak, abból csinálták árbocodat.
Ez. 27.6
Básáni tölgyfából készítették evezőidet, elefántcsonttal díszített fedélzetedet ciprusfából készítették, mely a kittiek szigeteiről való.
Ez. 27.7
Egyiptomi tarka vászonból volt a vitorlád, az volt a zászlód. Ponyvának Elisá szigeteiről való kék és piros bíbort használtál.
Ez. 27.8
Szidón és Arvad lakói voltak evezőseid, Tírusz legügyesebb emberei voltak matrózaid.
Ez. 27.9
Gebál legtapasztaltabb és legügyesebb emberei javítgatták sérüléseidet. A tenger minden hajója és hajósa megfordult nálad, hogy kereskedjék.
Ez. 27.10
Perzsák, lídek és pútiak voltak haderőd katonái, pajzsot és sisakot akasztottak rád: azok díszítettek.
Ez. 27.11
Falaidon körös-körül arvádiak voltak seregedben, bástyáidon pedig gammádiak. Pajzsaikat kiakasztották falaidra körös-körül, ezek tettek tökéletesen széppé.
Ez. 27.12
Tarsís sokféle árut vásárolt tőled, piacodra pedig ezüstöt, vasat, ónt és ólmot hoztak.
Ez. 27.13
Jáván, Túbal és Mesek kalmárai élő embereket és rézeszközöket adtak cserébe áruidért.
Ez. 27.14
Bét-Tógarmából lovakat, lovasokat és öszvéreket hoztak piacodra.
Ez. 27.15
A dedáni kalmárokkal és sok szigettel voltál kereskedelmi kapcsolatban, elefántagyarakat és ébenfát hoztak neked fizetségül.
Ez. 27.16
Az arámok is vásároltak tőled sokféle készítményt, és türkizt, bíborszínű gyapjút, tarka szőtteseket, fehér gyolcsot, korallokat és rubint hoztak piacodra.
Ez. 27.17
Júda és Izráel kalmárai minníti búzát, fügét, mézet, olajat és balzsamot adtak cserébe áruidért.
Ez. 27.18
Damaszkusz is vásárolt tőled sokféle készítményt, mindenféle árut: helbóni borért és hófehér gyapjúért.
Ez. 27.19
Vedán és Jáván Uzzálból kovácsolt vasat, fahéjat és illatos nádat hozott piacodra; ezeket adták cserébe áruidért.
Ez. 27.20
A dedáni kalmárok lótakarókat hoztak.
Ez. 27.21
Arábiával és Kédár összes fejedelmével kereskedelmi kapcsolatban voltál: bárányokkal, kosokkal és bakokkal kereskedtek veled.
Ez. 27.22
Seba és Ramá kalmárai a legfinomabb balzsamot, mindenféle drágakövet és aranyat hoztak piacodra.
Ez. 27.23
Hárán, Kanné, Eden és Seba kalmárai, Assúr és Kilmad kalmárai
Ez. 27.24
árusítottak vásáraidon díszruhákat, kék bíbor köpenyeket és tarka ruhákat, színes szőnyegeket és erősen sodrott köteleket.
Ez. 27.25
Tarsís-hajók szállították áruidat. Meggazdagodtál, tekintélyre tettél szert a tenger közepén.
Ez. 27.26
Nagy vizekre vittek evezőseid, de összetört a keleti szél a tenger közepén.
Ez. 27.27
Kincseid és piaci áruid, hajósaid és matrózaid, azok, akik javítgatták sérülésedet, akik áruiddal kereskedtek és összes katonád, a rajtad levő egész embertömeg elsüllyed a tenger közepén, összeomlásod idején.
Ez. 27.28
Matrózaid jajkiáltásának hangjára megrendülnek a partvidékek.
Ez. 27.29
A hajókból kiszáll minden evezős, a tengeri hajósok és matrózok mind a szárazföldre lépnek.
Ez. 27.30
Jajszavukat hallatják miattad, és keservesen kiáltoznak, port hintenek a fejükre, hamuban fetrengenek.
Ez. 27.31
Kopaszra nyiratkoznak miattad, és gyászba öltöznek, sírnak miattad keserű szívvel, siratnak keservesen.
Ez. 27.32
Fájdalmukban siratóénekbe kezdenek, és így énekelnek rólad: Kicsoda pusztult el úgy, mint Tírusz a tenger közepén?!
Ez. 27.33
Amikor piaci áruid a tengerről megérkeztek, sok népet elégítettél ki, kincset érő áruk tömegével gazdagítottad a föld királyait.
Ez. 27.34
Most pedig hajótörött vagy a tengeren, a vizek mélyén, elsüllyedtek áruid és a rajtad levő egész embertömeg.
Ez. 27.35
A szigetek minden lakója szörnyülködik rajtad, királyaikat rémület fogja el, eltorzul az arcuk.
Ez. 27.36
A népek kereskedői fölszisszennek miattad. Rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT