Ez. 48

Teljes szövegű keresés

Ez. 48
Ez. 48.1
Így következnek a törzsek név szerint: az északi határszéltől kiindulva, amely a hetlóni út mentén halad Hamát felé Hacar-Énónig úgy, hogy Damaszkusz határa észak felé esik, Hamát mellett; a keleti oldaltól a nyugati oldalig Dáné lesz egy rész.
Ez. 48.2
Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Áséré lesz egy rész.
Ez. 48.3
Ásér határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Naftálié lesz egy rész.
Ez. 48.4
Naftáli határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Manasséé lesz egy rész.
Ez. 48.5
Manassé határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Efraimé lesz egy rész.
Ez. 48.6
Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Rúbené lesz egy rész.
Ez. 48.7
Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Júdáé lesz egy rész.
Ez. 48.8
Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig lesz az a terület, amelyet fölajánlotok: szélessége huszonötezer könyök, hosszúsága pedig annyi, mint egy-egy részé a keleti oldaltól a nyugati oldalig. Ennek a közepén lesz a szent hely.
Ez. 48.9
Az a terület, amelyet az ÚRnak fölajánlotok, huszonötezer könyök hosszú és tízezer könyök széles lesz.
Ez. 48.10
A fölajánlott szent terület így oszlik meg: a papoké északon huszonötezer könyök hosszú, nyugaton tízezer könyök széles, keleten tízezer könyök széles, délen huszonötezer könyök hosszú. Ennek a közepén lesz az ÚR szent helye.
Ez. 48.11
Ez a Cádók utódai közül való fölszentelt papoké lesz, akik nekem szolgáltak, és nem tévelyegtek, mint a léviták, amikor tévelygett Izráel.
Ez. 48.12
Övék lesz ez, mint az országból fölajánlott igen szent terület, a léviták határa mellett.
Ez. 48.13
A lévitáké lesz a papok határa mentén egy huszonötezer könyök hosszú és tízezer könyök széles terület. Az egésznek a hosszúsága tehát huszonötezer könyök, szélessége pedig húszezer könyök.
Ez. 48.14
Nem szabad ebből semmit sem eladniuk, sem elcserélniük, és nem szállhat át másra, mert az az országnak a legjava, az ÚR szent tulajdona.
Ez. 48.15
Az az ötezer könyöknyi terület, amely a huszonötezer könyök szélességből még hátra van, a város közönséges területe lesz, lakóhelyül és legelőül. Ennek a közepén lesz a város.
Ez. 48.16
Ezek a méretei: északi oldala négyezer-ötszáz, déli oldala négyezer-ötszáz, keleti oldala négyezer-ötszáz, és nyugati oldala is négyezer-ötszáz könyök.
Ez. 48.17
A város legelője észak felé kétszázötven, dél felé kétszázötven, kelet felé kétszázötven és nyugat felé kétszázötven könyök lesz.
Ez. 48.18
Ami megmarad a szent terület hosszúságából - keletre tízezer könyök, nyugatra tízezer könyök - az ott lesz a szent terület mellett, termése pedig legyen a város dolgozóinak a kenyere.
Ez. 48.19
Ami pedig a város dolgozóit illeti, Izráel minden törzséből valók fognak ott dolgozni.
Ez. 48.20
Az egésznek a területe huszonötezerszer huszonötezer könyök. Ez a négyzet, amelyhez hozzátartozik a város birtoka is, legyen szent terület!
Ez. 48.21
A megmaradó rész a fejedelemé: a szent területnek és a város birtokának mindkét oldalán, a huszonötezer könyöknyi területtől a keleti határig, és nyugat felé a huszonötezer könyöknyi területtől a nyugati határig, a törzseknek kiosztott részek közé eső terület lesz a fejedelemé. Ennek a közepén lesz a fölajánlott szent terület, a szent hely és a templom.
Ez. 48.22
A léviták birtoka és a város birtoka a fejedelem birtokai közé esik. A fejedelem birtoka Júda területe és Benjámin területe közt lesz.
Ez. 48.23
A többi rész így következik: a keleti oldaltól a nyugati oldalig Benjáminé lesz egy rész.
Ez. 48.24
Benjámin határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Simeoné lesz egy rész.
Ez. 48.25
Simeon határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Issakáré lesz egy rész.
Ez. 48.26
Issakár határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Zebuloné lesz egy rész.
Ez. 48.27
Zebulon határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Gádé lesz egy rész.
Ez. 48.28
Gád határa mellett a dél felé eső oldalon a határ Támártól a Kádesnél levő Meribá vizéig húzódik, azután a Nagy-tenger patakja mellett.
Ez. 48.29
Ezt a földet kell sorsvetéssel elosztani, és így részesednek belőle Izráel törzsei! - így szól az én Uram, az ÚR.
Ez. 48.30
Ezek lesznek a város kijáratai a négyezer-ötszáz könyök hosszú északi oldalon kezdve.
Ez. 48.31
A város kapui Izráel törzseiről kapják a nevüket. Három kapu van északon: Rúbené egy kapu, Júdáé egy kapu és Lévié egy kapu.
Ez. 48.32
Négyezer-ötszáz könyök hosszú a keleti oldal, és három kapu van rajta: Józsefé egy kapu, Benjáminé egy kapu és Dáné egy kapu.
Ez. 48.33
Négyezer-ötszáz könyök hosszú a déli oldal, és három kapu van rajta: Simeoné egy kapu, Issakáré egy kapu és Zebuloné egy kapu.
Ez. 48.34
Négyezer-ötszáz könyök hosszú a nyugati oldal, és három kapu van rajta: Gádé egy kapu, Áséré egy kapu és Naftálié egy kapu.
Ez. 48.35
A város kerülete tizennyolcezer könyök. A város neve pedig ez lesz: Ott van az ÚR!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages