Ézs. 10

Teljes szövegű keresés

Ézs. 10
Ézs. 10.1
Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak, és irataik csak terheket rónak ki.
Ézs. 10.2
Mert elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népem nyomorultjait. Az özvegyeket kizsákmányolják, és az árvákat kifosztják.
Ézs. 10.3
De mit tesztek majd a megtorlás napján, amikor megjön messziről az ítéletidő? Kihez futtok majd segítségért, hol hagyjátok kincseiteket?
Ézs. 10.4
Aki nem térdel a foglyok közé, a megöltek között esik el. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva.
Ézs. 10.5
Jaj Asszíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek vesszeje!
Ézs. 10.6
Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, hogy zsákmányt zsákmányoljon, prédát prédáljon, és eltapossa, mint az utca sarát.
Ézs. 10.7
De ő nem így képzeli, szíve nem így gondolja, mert szíve szerint pusztítani akar, számos nemzetet akar kiirtani.
Ézs. 10.8
Mert ezt mondja: Vezéreim nem mind királyok-e?
Ézs. 10.9
Nem az történt-e Kalnóval, ami Karkemissel? Nem úgy járt-e Hamát, mint Arpad? Nem úgy járt-e Samária, mint Damaszkusz?
Ézs. 10.10
Ahogyan elérte kezem a bálványok országait, bár több bálványszobruk volt, mint Jeruzsálemnek és Samáriának,
Ézs. 10.11
ahogyan elbántam Samáriával és bálványaival, úgy fogok elbánni Jeruzsálemmel és bálványaival.
Ézs. 10.12
De ha befejezi az Úr minden tettét a Sion hegyén és Jeruzsálemben, megbünteti az asszír király dölyfös szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme dicsekvését.
Ézs. 10.13
Mert ezt mondta: Kezem erejével vittem véghez ezt, és bölcsességemmel, mert értelmes vagyok: megszüntettem a népek határait, értékeiktől megfosztottam őket, hatalmammal letaszítottam a trónon ülőket.
Ézs. 10.14
Elérte kezem a népek gazdagságát, mint a madárfészket, és ahogyan megszerzik az elhagyott tojásokat, úgy szereztem meg az egész földet. Nem volt senki, aki szárnyával verdesett, csőrét kinyitotta, vagy csipogott volna.
Ézs. 10.15
Dicsekedhetik-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Fontosabb-e a fűrész, annál, aki húzza? Mintha a bot suhogtatná azt, aki fölvette, és a vessző venné föl azt, aki nem fából van!
Ézs. 10.16
Ezért az Úr, a Seregek URa sorvadást bocsát Asszíria kövéreire, és dicsősége alatt tűz lobban, lobogó tűz.
Ézs. 10.17
Izráel Világossága lesz a tűz, és Szentje a láng, amely elégeti és megemészti benne egyetlen napon a tövist és a gazt.
Ézs. 10.18
Pompás erdejét és kertjét mindenestül megsemmisíti, mintha sorvadás sorvasztaná.
Ézs. 10.19
Oly kevés fa marad erdejében, hogy egy gyermek is össze tudja írni.
Ézs. 10.20
Azon a napon nem támaszkodik többé ostorozójára Izráel maradéka, és Jákób házának megmenekült része, hanem az ÚRra, Izráel Szentjére támaszkodik hűségesen.
Ézs. 10.21
A maradék megtér: Jákób maradéka az erős Istenhez.
Ézs. 10.22
Mert ha annyi volna is néped, Izráel, mint tengerparton a homok, csak a maradék tér meg. El van rendelve pusztulásod, igazságos ítélet árad rád.
Ézs. 10.23
Mert elhatározta az Úr, a Seregek URa, hogy elpusztítja az egész országot.
Ézs. 10.24
Ezért így szólt az Úr, a Seregek URa: Ne félj népem, Sion lakója, Asszíriától, ha megver bottal, és rád emeli vesszejét, mint Egyiptom tette.
Ézs. 10.25
Mert rövid idő múlva véget ér kárhoztató haragom, amely pusztította őket.
Ézs. 10.26
Ostorral csapkodja a Seregek URa, ahogyan megverte Midjánt az Óréb-sziklánál. Vesszejével rácsap a tengerre, mint Egyiptomban tette.
Ézs. 10.27
Azon a napon lekerül terhe válladról, igája nyakadról, a kövérség miatt leszakad róla az iga.
Ézs. 10.28
Ajba érkezik, átvonul Migrónon, Mikmászba rendeli fölszerelését.
Ézs. 10.29
Átvonulnak a hágón, Gebában térnek éjjeli szállásra. Megretten Ráma, Saul Gibeája menekül.
Ézs. 10.30
Sikolts hangosan, Gallim leánya, figyelj rá, Lais, felelj rá, Anátót!
Ézs. 10.31
Madméná elmenekült, Gébim lakói elrejtőztek.
Ézs. 10.32
Még ma odaér Nóbba, öklével fenyegeti Sion leányának hegyét, Jeruzsálem dombját.
Ézs. 10.33
De az Úr, a Seregek URa kegyetlenül levagdalja az ágakat, a sudár termetűeket kivágja, és elterülnek a magasra törők.
Ézs. 10.34
Kivágja fejszével az erdő bozótját, ledőlnek Libánon büszke cédrusai!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages