Ezsd. 8

Teljes szövegű keresés

Ezsd. 8
Ezsd. 8.1
Ezek a családfők és származási jegyzékbe fölvettek jöttek velem Artahsasztá király uralkodása alatt Babilóniából:
Ezsd. 8.2
Fineás fiai közül Gérsóm, Ítámár fiai közül Dániel, Dávid fiai közül Hattús,
Ezsd. 8.3
Sekanjá fia. Parós fiai közül Zekarjá és vele a származási jegyzékbe fölvett százötven férfi.
Ezsd. 8.4
Pahat-Móáb fiai közül Eljehóénaj, Zerahjá fia és vele kétszáz férfi.
Ezsd. 8.5
Sekanjá fiai közül Jahaziél fia és vele háromszáz férfi.
Ezsd. 8.6
Ádin fiai közül Ebed, Jónátán fia és vele ötven férfi.
Ezsd. 8.7
Élám fiai közül Jesajá, Ataljá fia és vele hetven férfi.
Ezsd. 8.8
Sefatjá fiai közül Zebadjá, Míkáél fia és vele nyolcvan férfi.
Ezsd. 8.9
Jóáb fiai közül Óbadjá, Jehiél fia és vele kétszáztizennyolc férfi.
Ezsd. 8.10
Selómit fiai közül Jószifjá fia és vele százhatvan férfi.
Ezsd. 8.11
Bébaj fiai közül Zekarjá, Bébaj fia és vele huszonnyolc férfi.
Ezsd. 8.12
Azgád fiai közül Jóhánán, Hakkátán fia és vele száztíz férfi.
Ezsd. 8.13
Adónikám fiai közül az ifjabbak, akiknek nevei: Elifelet, Jeiél és Semajá és velük hatvan férfi.
Ezsd. 8.14
Bigvaj fiai közül Útaj és Zabbúd és vele hetven férfi.
Ezsd. 8.15
Akkor összegyűjtöttem őket az Ahavába ömlő folyónál, és ott táboroztunk három napig. Szemügyre vettem a népet és a papokat, de a léviták közül nem találtam ott senkit.
Ezsd. 8.16
Elküldtem azért Eliezer, Ariél, Semajá, Elnátán, Járib, Elnátán, Nátán, Zekarjá és Mesullám családfőket, továbbá Jójárib és Elnátán tanítókat,
Ezsd. 8.17
és odarendeltem őket Kászifjá helységbe Iddó főemberhez, miután szájukba adtam a szavakat, hogy mit mondjanak Iddónak és szolgatársainak, a templomszolgáknak Kászifjá helységben, hogy hozzanak szolgálattevőket Istenünk háza számára.
Ezsd. 8.18
Istenünk jóakarata által el is hoztak nekünk egy értelmes embert Mahli utódai közül, aki Lévi fia, Izráel unokája volt; továbbá Sérébját fiaival és testvéreivel, összesen tizennyolcat,
Ezsd. 8.19
meg Hasabját és vele Jesaját, Merári fiai közül, testvéreivel és fiaival, összesen húszat.
Ezsd. 8.20
A templomszolgák közül, akiket még Dávid és a vezető emberek rendeltek a léviták szolgálatára, kétszázhúsz templomszolgát; mindnyájuk neve föl van jegyezve.
Ezsd. 8.21
Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak.
Ezsd. 8.22
Mert szégyelltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak: Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják.
Ezsd. 8.23
Böjtöltünk tehát és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket.
Ezsd. 8.24
Ezután kiválasztottam a papok vezetői közül tizenkettőt, Sérébját, Hasabját és még tíz szolgatársukat.
Ezsd. 8.25
Megmértem előttük az Istenünk házának ajándékozott ezüstöt, az aranyat és az edényeket, amelyeket a király, a tanácsosai, vezető emberei és az egész ott élő Izráel ajándékozott.
Ezsd. 8.26
Kimértem és a kezükbe adtam hatszázötven talentum ezüstöt, száz talentum értékű ezüstedényt és száz talentum aranyat,
Ezsd. 8.27
továbbá ezer dárik értékű húsz aranykelyhet és két szépen kifényesített rézedényt, amelyek olyan becsesek voltak, mint az arany.
Ezsd. 8.28
Majd ezt mondtam nekik: Ti az ÚRnak vagytok szentelve, ezek az edények is szentek, ez az ezüst és arany őseitek Istenének, az ÚRnak adott önkéntes ajándék.
Ezsd. 8.29
Vigyázzatok rá, és őrizzétek meg, amíg meg nem méritek a papok és a léviták vezetői előtt, meg Izráel családjainak a vezetői előtt Jeruzsálemben, az ÚR háza kamráiban!
Ezsd. 8.30
Ekkor átvették a papok és léviták a megmért ezüstöt, aranyat és az edényeket, hogy elszállítsák Jeruzsálembe Istenünk házába.
Ezsd. 8.31
Ezután elindultunk az Ahavá-folyó mellől az első hónap tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megmentett bennünket az úton ólálkodó ellenségtől.
Ezsd. 8.32
Amikor megérkeztünk Jeruzsálembe, három napig pihentünk.
Ezsd. 8.33
A negyedik napon azután megmérték az ezüstöt, az aranyat és az edényeket Istenünk házában, és átadták Merémót papnak, Úrijjá fiának. Vele volt Eleázár, Fineás fia, és mellettük volt Józábád, Jésúa fia, meg Nóadjá, Binnúj fia, léviták.
Ezsd. 8.34
Mindent megszámoltak és megmértek, és ugyanakkor följegyezték az egész súlyt.
Ezsd. 8.35
Amikor megérkeztek a fogságból a száműzöttek, égőáldozatot mutattak be Izráel Istenének: tizenkét bikát egész Izráelért, kilencvenhat kost, hetvenhét bárányt, tizenkét vétekáldozati bakot, mindezt égőáldozatul az ÚRnak.
Ezsd. 8.36
És átadták a király rendelkezését a királyi kormányzóknak és a Folyamon túli helytartóknak. Ezek támogatták a népet és az Isten házát.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages