Mt. 24

Teljes szövegű keresés

Mt. 24
Mt. 24.1
Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit.
Mt. 24.2
Ő azonban így szólt hozzájuk: „Hát nem látjátok mindezt? Bizony, mondom néktek: nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.”
Mt. 24.3
Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: „Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?”
Mt. 24.4
Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!
Mt. 24.5
Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek.
Mt. 24.6
Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég.
Mt. 24.7
Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé.
Mt. 24.8
De mindez a vajúdás kínjainak kezdete!
Mt. 24.9
Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért.
Mt. 24.10
Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást.
Mt. 24.11
Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek.
Mt. 24.12
Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.
Mt. 24.13
De aki mindvégig kitart, az üdvözül.
Mt. 24.14
Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.”
Mt. 24.15
„Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen - aki olvassa, értse meg! -,
Mt. 24.16
akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe,
Mt. 24.17
aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit,
Mt. 24.18
és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját.
Mt. 24.19
Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban!
Mt. 24.20
Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök.
Mt. 24.21
Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.
Mt. 24.22
Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok.”
Mt. 24.23
„Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek!
Mt. 24.24
Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is.
Mt. 24.25
Íme, előre megmondtam nektek!
Mt. 24.26
Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek!
Mt. 24.27
Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.
Mt. 24.28
Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk.”
Mt. 24.29
„Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.
Mt. 24.30
És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.
Mt. 24.31
És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.”
Mt. 24.32
„Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.
Mt. 24.33
Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt.
Mt. 24.34
Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik.
Mt. 24.35
Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.”
Mt. 24.36
„Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.
Mt. 24.37
Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is.
Mt. 24.38
Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába,
Mt. 24.39
és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.
Mt. 24.40
Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik,
Mt. 24.41
két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.
Mt. 24.42
Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!”
Mt. 24.43
„Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába.
Mt. 24.44
Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!”
Mt. 24.45
„Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében?
Mt. 24.46
Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön!
Mt. 24.47
Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt.
Mt. 24.48
Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram,
Mt. 24.49
és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel:
Mt. 24.50
megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja;
Mt. 24.51
akkor kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages