Mt. 5

Teljes szövegű keresés

Mt. 5
Mt. 5.1
Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai.
Mt. 5.2
Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:
Mt. 5.3
„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
* Lelki szegények: akiknek szükségük van Istenre.
Mt. 5.4
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Mt. 5.5
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Mt. 5.6
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Mt. 5.7
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Mt. 5.8
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
Mt. 5.9
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Mt. 5.10
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Mt. 5.11
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.
Mt. 5.12
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.”
Mt. 5.13
„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.
Mt. 5.14
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.
Mt. 5.15
A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.
Mt. 5.16
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
Mt. 5.17
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.
Mt. 5.18
Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik.
* ióta: a görög ábécé legkisebb betűje
Mt. 5.19
Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában.
Mt. 5.20
Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.”
* Róm 10,3; Fil 3,9 Igazság: Isten akaratának megfelelő élet
Mt. 5.21
„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette.
Mt. 5.22
Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére.
Mt. 5.23
Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,
Mt. 5.24
hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.
Mt. 5.25
Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj.
Mt. 5.26
Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.”
Mt. 5.27
„Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj!
* 2Móz 20,14; 5Móz 5,18 „Ne paráználkodj!”: az eredeti szövegben: Ne légy házasságtörő!
Mt. 5.28
Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.
Mt. 5.29
Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára.
Mt. 5.30
Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára.”
Mt. 5.31
„Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet.
Mt. 5.32
Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el.”
Mt. 5.33
„Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál.
Mt. 5.34
Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten királyi széke,
Mt. 5.35
se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa;
Mt. 5.36
de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni.
Mt. 5.37
Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.”
Mt. 5.38
„Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat fogért.
Mt. 5.39
Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.
Mt. 5.40
Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is.
Mt. 5.41
Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre.
Mt. 5.42
Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el.”
Mt. 5.43
„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.
Mt. 5.44
Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,
Mt. 5.45
hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.
Mt. 5.46
Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?
Mt. 5.47
És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?
Mt. 5.48
Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages