3Móz. 18

Teljes szövegű keresés

3Móz. 18
3Móz. 18.1
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR:
3Móz. 18.2
Szólj Izráel fiaihoz, és ezt mondd nekik: Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek.
3Móz. 18.3
Ne cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol laktatok. És ne cselekedjetek úgy, ahogyan Kánaán földjén szokás, ahova beviszlek benneteket. Ne kövessétek szokásaikat!
3Móz. 18.4
Az én döntéseim szerint cselekedjetek, az én rendelkezéseimet őrizzétek meg, és azokat kövessétek. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek.
3Móz. 18.5
Őrizzétek meg rendelkezéseimet, döntéseimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk. Én vagyok az ÚR!
3Móz. 18.6
Senki se közeledjék egy vér szerinti rokonához sem azért, hogy fölfedje annak szemérmét. Én vagyok az ÚR.
3Móz. 18.7
Apád szemérmét és anyád szemérmét föl ne fedd; anyád ő, ne fedd föl a szemérmét.
3Móz. 18.8
Apád feleségének a szemérmét föl ne fedd, apádé az a szemérem.
3Móz. 18.9
Nővérednek, apád leányának, vagy anyád leányának a szemérmét föl ne fedd, akár otthon született, akár máshol született.
3Móz. 18.10
Fiad leányának vagy lányod leányának a szemérmét föl ne fedd, mert a te szemérmed az.
3Móz. 18.11
Apád felesége leányának a szemérmét föl ne fedd, mert apádnak a szülöttje, a te nővéred ő.
3Móz. 18.12
Apád nővérének a szemérmét föl ne fedd: apád vérrokona ő.
3Móz. 18.13
Anyád nővérének a szemérmét föl ne fedd, mert anyád vérrokona ő.
3Móz. 18.14
Apád testvérének a szemérmét föl ne fedd, feleségéhez se közeledj: nagynénéd ő.
3Móz. 18.15
Menyednek a szemérmét föl ne fedd; fiadnak a felesége ő, föl ne fedd a szemérmét.
3Móz. 18.16
Testvéred feleségének a szemérmét föl ne fedd, testvéredé az a szemérem.
3Móz. 18.17
Egy asszonynak és leányának a szemérmét föl ne fedd. Fiának a leányát és lányának a leányát el ne vedd, fölfedvén szemérmüket, mert vérrokonok ők. Fajtalanság ez.
3Móz. 18.18
Ne végy feleségül egy nőt a nővére mellé, hogy vetélkedés ne támadjon, ha még életében fölfeded mellette a másiknak a szemérmét.
3Móz. 18.19
Ne közeledj nőhöz havi tisztátalansága idején, hogy fölfedd a szemérmét.
3Móz. 18.20
Honfitársad feleségével ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele.
3Móz. 18.21
Magzatodat ne add oda, hogy elégessék a Moloknak. Meg ne gyalázd Istened nevét. Én vagyok az ÚR!
3Móz. 18.22
Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az.
3Móz. 18.23
Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelem az.
3Móz. 18.24
Ne tegyétek magatokat tisztátalanná mindezekkel, mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek.
3Móz. 18.25
Mert tisztátalanná vált az a föld, ezért számon kérem rajta a bűnét, és kihányja az a föld a lakosait.
3Móz. 18.26
De ti őrizzétek meg rendelkezéseimet és döntéseimet. Ne kövessétek el ezeket az utálatos dolgokat, se a bennszülött, se a köztetek tartózkodó jövevény.
3Móz. 18.27
Mert mindezeket az utálatos dolgokat az előttetek fekvő földnek a lakosai követték el, és tisztátalanná lett az a föld.
3Móz. 18.28
Ne hányjon ki titeket is az a föld, ha tisztátalanná teszitek, ahogyan kihányta az előttetek levő népeket.
3Móz. 18.29
Mert aki csak egyet is elkövet ezek közül az utálatosságok közül, azt mind ki kell irtani népe közül, ha ilyet követ el.
3Móz. 18.30
Őrizzétek meg, amiket elrendeltem, és semmit ne kövessetek el azok közül az utálatos szokások közül, amelyeket előttetek elkövettek, és ne tegyétek magatokat tisztátalanná azokkal. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages