2Móz. 26

Teljes szövegű keresés

2Móz. 26
2Móz. 26.1
A hajlékot tíz sátorlapból készíttesd: sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból és karmazsin fonálból művészi módon beleszőtt kerúbokkal készíttesd azokat!
2Móz. 26.2
Egy-egy sátorlap hossza huszonnyolc könyök legyen, egy-egy sátorlap szélessége pedig négy könyök. Egyforma legyen a mérete mindegyik sátorlapnak.
2Móz. 26.3
Öt sátorlap legyen egymással összefűzve, a másik öt sátorlap is legyen egymással összefűzve.
2Móz. 26.4
Azután készíttess kék bíbor-hurkokat az egyik sátorlap szegélyén az összefűzésnél. Ugyanilyeneket készíttess a másik sátorlap szegélyén is, azon a végén, ahol összefűzik.
2Móz. 26.5
Készíttess ötven hurkot az egyik sátorlapon, és ötven hurkot készíttess annak a sátorlapnak a szegélyén is, amelyet hozzáfűznek. Egymással szemben legyenek a hurkok.
2Móz. 26.6
Készíttess ötven aranykapcsot is, és ezekkel a kapcsokkal fűzesd egymáshoz a sátorlapokat! Így lesz a hajlék egésszé.
2Móz. 26.7
Azután készíttess sátorlapokat kecskeszőrből, sátornak a hajlék fölé, tizenegy ilyen sátorlapot készíttess.
2Móz. 26.8
Egy sátorlap hossza harminc könyök legyen, a sátorlap szélessége pedig négy könyök legyen. Egyforma mérete legyen a tizenegy sátorlapnak.
2Móz. 26.9
Fűzess össze öt sátorlapot külön, és hat sátorlapot is külön. A hatodik sátorlap pedig lógjon le a sátor elején.
2Móz. 26.10
Készíttess ötven hurkot az egyik sátorlapnak arra a végére, ahol összefűzik, és ötven hurkot a másik sátorlapnak arra a szélére is, ahol összefűzik.
2Móz. 26.11
Készíttess ötven rézkapcsot, és akaszd a kapcsokat a hurkokba. Így fűzd össze a sátrat, hogy egész legyen!
2Móz. 26.12
A sátor lapjainak lelógó része, tehát a sátorlap lelógó részének a fele legyen a hajlék végein.
2Móz. 26.13
Egy könyöknyi innen, egy könyöknyi onnan lógjon le a sátor lapjainak a hosszából, vagyis hajoljon rá a hajlék oldalaira innen is, onnan is, és fedje be azt!
2Móz. 26.14
Készíttess még egy takarót a sátorra vörösre festett kosbőrből, és arra még egy takarót delfinbőrből.
2Móz. 26.15
Készíttess a hajlékhoz deszkákat is akácfából, felállítva.
2Móz. 26.16
A deszka hossza tíz könyök legyen, a deszka szélessége pedig másfél könyök.
2Móz. 26.17
Mindegyik deszkának két csapja legyen, amelyek összekötik egyiket a másikkal. Így készíttesd el a hajlék mindegyik deszkáját!
2Móz. 26.18
Készíttesd el a hajlék deszkáit: húsz deszkát a déli oldalra, dél felé.
2Móz. 26.19
Készíttess negyven ezüsttalpat a húsz deszka alá, két talpat mindegyik deszka alá, a két csapnak megfelelően. Minden egyes deszka alatt két talp legyen a két csapnak megfelelően.
2Móz. 26.20
A hajlék másik oldalára, az északi végére is tégy húsz deszkát.
2Móz. 26.21
Ezeknek is legyen negyven ezüsttalpa, két talp legyen az egyik deszka alatt és két talp legyen a másik deszka alatt is.
2Móz. 26.22
A hajlék nyugati végére is készíttess hat deszkát.
2Móz. 26.23
Készíttess két deszkát a hajlék sarkaira a két végén.
2Móz. 26.24
Párosával legyenek egymás mellett, aljától a tetejéig egy karikával összefogva. Így legyen mindkettőnél, mindkét saroknál így legyen.
2Móz. 26.25
Legyen tehát nyolc deszka ezüsttalpakkal, összesen tizenhat talppal. Két talp legyen az egyik deszka alatt és két talp legyen a másik deszka alatt is.
2Móz. 26.26
Készíttess reteszeket is akácfából: ötöt a hajlék egyik oldalának a deszkáihoz,
2Móz. 26.27
öt reteszt a hajlék másik oldalának a deszkáihoz, és öt reteszt a hajlék oldalának deszkáihoz a nyugati végén.
2Móz. 26.28
A reteszek középen legyenek a deszkák között, rögzítve azokat egyik végétől a másik végéig.
2Móz. 26.29
Vond be a deszkákat arannyal, és aranyból készíttesd a karikákat is a reteszek kengyeleiként. Vond be a reteszeket is arannyal.
2Móz. 26.30
Állítsd fel a hajlékot pontosan úgy, ahogyan megmutattam neked a hegyen!
2Móz. 26.31
Azután készíttess kárpitot kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon beleszőtt kerúbokkal készíttesd azokat!
2Móz. 26.32
Tedd ezt négy arannyal bevont akácfa oszlopra, amelyeknek aranykampóik legyenek, négy talpa pedig ezüstből legyen!
2Móz. 26.33
Akaszd a kárpitot horgokra, vidd be a bizonyság ládáját a kárpit mögé, és a kárpit válassza el a szentélyt a szentek szentjétől!
2Móz. 26.34
Azután tedd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjében!
2Móz. 26.35
Az asztalt helyezd el a kárpiton kívül, a lámpatartót pedig az asztallal szemben a hajlék déli oldalán. Az asztalt tedd az északi oldalra!
2Móz. 26.36
Készíttess függönyt a sátor bejáratára kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve.
2Móz. 26.37
Készíttess a függönyhöz öt akácfa oszlopot, és vond be azokat arannyal. Kampói aranyból legyenek, és öntess azokhoz öt réztalpat!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT