2Móz. 27

Teljes szövegű keresés

2Móz. 27
2Móz. 27.1
Készíttess oltárt akácfából, öt könyök hosszúra és öt könyök szélesre: négyzet alakú legyen az oltár, a magassága pedig legyen három könyök.
2Móz. 27.2
Készíttess szarvakat a négy sarkára, vele egy darabból legyenek a szarvak, és vond be rézzel!
2Móz. 27.3
Készíttess hozzá fazekakat a hamunak, lapátokat, hintőedényeket, villákat és szenesserpenyőket. Az egész fölszerelést rézből készíttesd el!
2Móz. 27.4
Készíttess hozzá hálószerű rézrácsozatot, és a háló négy sarkára készíttess négy rézkarikát!
2Móz. 27.5
Erősítsd ezt az oltár pereme alá úgy, hogy a háló az oltár közepéig érjen le.
2Móz. 27.6
Készíttess az oltárhoz rudakat is, akácfa rudakat, és vond be azokat rézzel!
2Móz. 27.7
Dugják a rudakat a karikákba, és legyenek a rudak az oltár két oldalán, amikor viszik.
2Móz. 27.8
Deszkából készíttesd azt, belül üresre. Úgy készítsétek, ahogyan a hegyen láttad!
2Móz. 27.9
Készíttesd el a hajlék udvarát is! A déli oldalon legyen szőnyegfala az udvarnak sodrott lenfonálból. Száz könyök hosszú legyen ezen az oldalon.
2Móz. 27.10
Húsz oszlopa és húsz réztalpa legyen, de az oszlopok kampói és összetartói ezüstből legyenek.
2Móz. 27.11
Így legyen az északi oldalon is, hosszában száz könyök hosszú szőnyegfal, húsz oszloppal és húsz réztalppal, de az oszlopok kampói és összekötői ezüstből legyenek!
2Móz. 27.12
A nyugati oldalon ötven könyök széles szőnyegfala legyen az udvarnak; tíz oszlopa és tíz talpa legyen.
2Móz. 27.13
A keleti oldalon is ötven könyök széles legyen az udvar.
2Móz. 27.14
Tizenöt könyök szőnyegfal legyen az egyik oldalon, és ennek három oszlopa és három talpa legyen!
2Móz. 27.15
A másik oldalon is tizenöt könyök szőnyegfal legyen, ennek is három oszlopa és három talpa legyen!
2Móz. 27.16
Az udvar kapuja húsz könyöknyi függöny legyen kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve. Négy oszlopa és négy talpa legyen!
2Móz. 27.17
Az udvar összes oszlopa körös-körül ezüsthuzallal legyen összekötve, kampóik ezüstből legyenek, talpaik pedig rézből.
2Móz. 27.18
Az udvar hossza száz könyök, szélessége ötven-ötven, magassága pedig öt könyök szőnyeg legyen sodrott lenfonálból. A talpak rézből legyenek!
2Móz. 27.19
A hajlékban végzendő szolgálatok egész fölszerelése, minden cöveke és az udvar összes cöveke is rézből legyen!
2Móz. 27.20
Te pedig parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked olajbogyóból ütött tiszta olajat a mécstartóhoz, hogy mindig tehessenek rá égő mécsest.
2Móz. 27.21
A kijelentés sátrában a kárpiton kívül, amely a bizonyság ládája előtt van, gondozzák azt Áron és fiai estétől reggelig az ÚR színe előtt. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre Izráel fiainál!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT