4Móz. 34

Teljes szövegű keresés

4Móz. 34
4Móz. 34.1
Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:
4Móz. 34.2
Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha majd bementek Kánaán földjére, az a föld, Kánaán földje jut nektek örökségül a következő határok szerint:
4Móz. 34.3
A déli határ a Cin-pusztától Edóm mentén húzódjék, majd a Sós-tenger végétől kelet felé húzódjék a déli határ.
4Móz. 34.4
Kerülje meg a határ délről az Akrabbim-hágót, és menjen Cin felé, és végződjék Kádés-Barneától délre. Haladjon Hacar-Addárig, és menjen át Acmón felé.
4Móz. 34.5
Acmóntól forduljon a határ Egyiptom patakja felé, és végződjék a tengernél.
4Móz. 34.6
A nyugati határ legyen a nagy tenger partvidéke. Ez legyen a nyugati határotok.
4Móz. 34.7
Az északi határt a nagy tengertől a Hór-hegyig jelöljétek ki.
4Móz. 34.8
A Hór-hegytől jelöljétek ki a hamáti útig, és a határ vége Cedádnál legyen.
4Móz. 34.9
Azután haladjon a határ Zifrón felé, és a vége Hacar-Énánnál legyen. Ez legyen az északi határotok.
4Móz. 34.10
A keleti határt jelöljétek ki Hacar-Énántól Sefámig.
* 5Móz 3,17; Józs 12,3 A Kinneret-tó a Genezáret tava.
4Móz. 34.11
Sefámtól menjen le a határ Riblának, Aintól keletre, és menjen tovább a határ, amíg el nem éri a Kinneret-tó partját keleten.
4Móz. 34.12
Azután menjen lefelé a határ a Jordánnak, és végződjék a Sós-tengernél. Ez legyen országotok határa körös-körül!
4Móz. 34.13
Azután ezt parancsolta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel sorsvetéssel, ahogyan megparancsolta az ÚR, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek.
4Móz. 34.14
Mert Rúben törzsének a nagycsaládjai és Gád törzsének a nagycsaládjai már megkapták örökségüket. Manassé törzsének a fele is megkapta.
4Móz. 34.15
Ez a két és fél törzs a Jordánon innen, keleten, Jerikóval szemben kapott örökséget.
4Móz. 34.16
Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:
4Móz. 34.17
Név szerint ezek a férfiak osszák fel az országot: Eleázár pap és Józsué, Nún fia.
4Móz. 34.18
Törzsenként egy-egy vezető embert válasszatok az ország felosztására.
4Móz. 34.19
Név szerint ezeket az embereket: Júda törzséből Kálébot, Jefunne fiát.
4Móz. 34.20
Simeon törzséből Semúélt, Ammihúd fiát.
4Móz. 34.21
Benjámin törzséből Elidádot, Kiszlón fiát.
4Móz. 34.22
Dán fiainak a törzséből vezető emberül Bukkit, Jogli fiát.
4Móz. 34.23
József fiai közül: Manassé fiainak a törzséből vezető emberül Hanniélt, Éfód fiát,
4Móz. 34.24
Efraim fiainak a törzséből pedig vezető emberül Kemúélt, Siftán fiát.
4Móz. 34.25
Zebulon fiainak a törzséből vezető emberül Elicáfánt, Parnak fiát.
4Móz. 34.26
Issakár fiainak a törzséből vezető emberül Paltiélt, Azzan fiát.
4Móz. 34.27
Ásér fiainak a törzséből vezető emberül Ahihúdot, Selómi fiát.
4Móz. 34.28
Naftáli fiainak a törzséből vezető emberül Pedahélt, Ammihúd fiát.
4Móz. 34.29
Ezeknek parancsolta meg az ÚR, hogy osszák ki Izráel fiai között Kánaán földjét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages