4Móz. 7

Teljes szövegű keresés

4Móz. 7
4Móz. 7.1
Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt; fölkente és fölszentelte azokat.
4Móz. 7.2
Odajárultak Izráel fejedelmei, nagycsaládfői, a törzsek fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak.
4Móz. 7.3
Odavitték áldozatukat az ÚR elé: hat födeles szekeret és tizenkét szarvasmarhát, két fejedelem egy szekeret, és mindegyik egy marhát. Odavezették azokat a hajlék elé.
4Móz. 7.4
Az ÚR ezt mondta Mózesnek:
4Móz. 7.5
Vedd át tőlük ezeket a kijelentés sátrának szolgálatára; add oda a lévitáknak, mindegyiknek a maga szolgálata szerint!
4Móz. 7.6
Átvette tehát Mózes a szekereket és a szarvasmarhákat, és odaadta a lévitáknak.
4Móz. 7.7
Két szekeret és négy szarvasmarhát adott Gérsón fiainak, szolgálatukhoz mérten.
4Móz. 7.8
Négy szekeret és nyolc szarvasmarhát pedig Merári fiainak adott, szolgálatukhoz mérten, amelyet ők Ítámárnak, Áron főpap fiának a parancsa szerint végeztek.
4Móz. 7.9
De Kehát fiainak semmit sem adott, mert az ő tennivalójuk az volt, hogy a szent dolgokat a vállukon vigyék.
4Móz. 7.10
Azután odavitték a fejedelmek az oltár fölszentelésére szánt ajándékot azon a napon, amelyen fölkenték azt. A fejedelmek odavitték áldozati ajándékukat az oltár elé.
4Móz. 7.11
Akkor ezt mondta Mózesnek az ÚR: Az egyik napon az egyik fejedelem, a másik napon a másik fejedelem vigye oda az oltár fölszentelésére szánt áldozati ajándékát.
4Móz. 7.12
Az első napon Nahsón, Amminádáb fia, Júda nemzetségéből mutatta be áldozati ajándékát.
4Móz. 7.13
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.14
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.15
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.16
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.17
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Nahsónnak, Amminádáb fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.18
A második napon Netanél, Cúár fia, Issakár fejedelme áldozott.
4Móz. 7.19
Bemutatta áldozati ajándékát: egy százharminc sekel súlyú ezüsttálat meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedényt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.20
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyőt, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.21
egy bikaborjút, egy kost, egy esztendős bárányt égőáldozatul,
4Móz. 7.22
egy kecskebakot vétekáldozatul,
4Móz. 7.23
békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt bakot és öt egyéves bárányt. Ez Netanélnak, Cúár fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.24
A harmadik napon Zebulon fiainak a fejedelme, Eliáb, Hélón fia következett.
4Móz. 7.25
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.26
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.27
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.28
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.29
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Eliábnak, Hélón fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.30
A negyedik napon Rúben fiainak a fejedelme, Elicúr, Sedéúr fia következett.
4Móz. 7.31
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.32
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.33
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.34
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.35
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Elicúrnak, Sedéúr fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.36
Az ötödik napon Simeon fiainak a fejedelme, Selumiél, Cúrisaddaj fia következett.
4Móz. 7.37
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.38
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.39
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.40
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.41
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Selumiélnak, Cúrisaddaj fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.42
A hatodik napon Gád fiainak a fejedelme, Eljászáf, Deúél fia következett.
4Móz. 7.43
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.44
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.45
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.46
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.47
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Eljászáfnak, Deúél fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.48
A hetedik napon Efraim fiainak a fejedelme, Elisámá, Ammihúd fia következett.
4Móz. 7.49
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.50
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.51
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.52
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.53
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Elisámának, Ammihúd fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.54
A nyolcadik napon Manassé fiainak a fejedelme, Gamliél, Pedácúr fia következett.
4Móz. 7.55
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.56
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.57
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.58
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.59
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Gamliélnak, Pedácúr fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.60
A kilencedik napon Benjámin fiainak a fejedelme, Abidán, Gideóni fia következett.
4Móz. 7.61
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.62
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.63
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.64
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.65
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Abidánnak, Gideóni fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.66
A tizedik napon Dán fiainak a fejedelme, Ahiezer, Ammisaddaj fia következett.
4Móz. 7.67
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.68
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.69
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.70
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.71
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Ahiezernek, Ammisaddaj fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.72
A tizenegyedik napon Ásér fiainak a fejedelme, Pagiél, Okrán fia következett.
4Móz. 7.73
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.74
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.75
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.76
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.77
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Pagiélnak, Okrán fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.78
A tizenkettedik napon Naftáli fiainak a fejedelme, Ahira, Énán fia következett.
4Móz. 7.79
Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint. Mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul.
4Móz. 7.80
Továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,
4Móz. 7.81
egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatul,
4Móz. 7.82
egy kecskebak vétekáldozatul,
4Móz. 7.83
békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Ahirának, Énán fiának az áldozati ajándéka.
4Móz. 7.84
Ez volt Izráel fejedelmeinek az oltár fölszentelésére szánt ajándéka azon a napon, amelyen fölkenték azt: tizenkét ezüsttál, tizenkét ezüst hintőedény és tizenkét aranyserpenyő.
4Móz. 7.85
Százharminc sekel súlyú volt egy ezüsttál és hetven sekel súlyú egy ezüst hintőedény. Az ezüstedények súlya összesen kétezer-négyszáz sekel volt, a szent sekel szerint.
4Móz. 7.86
Továbbá tizenkét aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel. Tíz sekel súlyú volt egy-egy serpenyő, a szent sekel szerint. Az aranyserpenyők súlya összesen százhúsz sekel volt.
4Móz. 7.87
Égőáldozatra szánt szarvasmarha volt összesen tizenkét bika, azután tizenkét kos és tizenkét egyéves bárány, a hozzájuk tartozó ételáldozatokkal együtt, meg tizenkét kecskebak vétekáldozatul.
4Móz. 7.88
Békeáldozatra szánt szarvasmarha volt összesen huszonnégy bika, azután hatvan kos, hatvan bak, és hatvan egyéves bárány. Ez volt az oltár fölszentelésére szánt ajándék, miután fölkenték azt.
4Móz. 7.89
Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az ÚRral, hallotta a hangot, mely a födélről beszélt hozzá, a bizonyság ládáján levő két kerúb közül. Onnan beszélt hozzá.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages