Gal. 3

Teljes szövegű keresés

Gal. 3
Gal. 3.1
Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg!
* ki igézett meg titeket: Késői szövegek hozzáteszik: hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak
Gal. 3.2
Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján?
Gal. 3.3
Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni?
Gal. 3.4
Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába.
Gal. 3.5
Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?
Gal. 3.6
Így van megírva: „Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el.”
Gal. 3.7
Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai.
Gal. 3.8
Mivel pedig előre látta az Írás, hogy az Isten a pogányokat hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer áldást a föld minden népe.”
Gal. 3.9
Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal.
Gal. 3.10
Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: „Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni.”
Gal. 3.11
Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert „az igaz ember hitből fog élni”.
Gal. 3.12
A törvény pedig nem hitből van, hanem „aki cselekszi, az fog élni általa”.
Gal. 3.13
Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ” -
Gal. 3.14
azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.
Gal. 3.15
Testvéreim, emberi módon szólok: a megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem toldhatja meg.
Gal. 3.16
Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az Írás: „és az ő utódainak”, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről: „és a te utódodnak”, aki a Krisztus.
Gal. 3.17
Ezt pedig így értem: azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, a négyszázharminc esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet.
Gal. 3.18
Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna; Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt az Isten.
Gal. 3.19
Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által.
Gal. 3.20
Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy.
Gal. 3.21
A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás.
Gal. 3.22
De az Írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek.
Gal. 3.23
Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
Gal. 3.24
Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg.
Gal. 3.25
De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve.
Gal. 3.26
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Gal. 3.27
Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.
Gal. 3.28
Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Gal. 3.29
Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages