Gal. 4

Teljes szövegű keresés

Gal. 4
Gal. 4.1
Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek,
Gal. 4.2
hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig.
Gal. 4.3
Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra.
Gal. 4.4
De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve,
Gal. 4.5
hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.
Gal. 4.6
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!”
Gal. 4.7
Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
* Isten akaratából örökös is: Késői kéziratok szerint: Isten örököse Krisztus által
Gal. 4.8
Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok.
Gal. 4.9
Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni?
Gal. 4.10
Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre.
Gal. 4.11
Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek.
Gal. 4.12
Testvéreim, kérlek titeket: legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg.
Gal. 4.13
Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot,
Gal. 4.14
és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.
Gal. 4.15
Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok, és nekem adtátok volna.
Gal. 4.16
Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek?
Gal. 4.17
Nem jó szándékkal buzgólkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgólkodjatok.
Gal. 4.18
Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgólkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek,
Gal. 4.19
gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus.
Gal. 4.20
Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek.
Gal. 4.21
Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt?
Gal. 4.22
Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt: az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól.
Gal. 4.23
De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által.
Gal. 4.24
Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a Sinai-hegyi szövetség, amely szolgaságra szül: ez Hágár.
Gal. 4.25
Mert Hágár a Sinai-hegy Arábiában - megfelel a mostani Jeruzsálemnek -, amely szolgaságban van fiaival együtt.
Gal. 4.26
De a mennyei Jeruzsálem szabad: ez a mi anyánk.
* mennyei: Szó szerint: felső
Gal. 4.27
Mert meg van írva: „Ujjongj, te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajúdtál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak.”
Gal. 4.28
Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok.
Gal. 4.29
De amint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerintit, úgy van ez most is.
Gal. 4.30
De mit mond az Írás? „Űzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával.”
Gal. 4.31
Ezért tehát testvéreim: mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages