Ef. 1

Teljes szövegű keresés

Ef. 1
Ef. 1.1
Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek:
Ef. 1.2
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Ef. 1.3
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.
Ef. 1.4
Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.
Ef. 1.5
Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint,
Ef. 1.6
hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.
Ef. 1.7
Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából,
Ef. 1.8
amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.
Ef. 1.9
Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne
* kijelentett őbenne: Más értelmezés szerint: eleve elhatározott magában
Ef. 1.10
az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van.
Ef. 1.11
Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik;
Ef. 1.12
hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban.
Ef. 1.13
Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel,
Ef. 1.14
örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Ef. 1.15
Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről,
Ef. 1.16
szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban;
Ef. 1.17
és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt;
Ef. 1.18
és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között,
* a szentek között: Más értelmezés szerint: a megszenteltek gyülekezetében, a megszenteltek közösségében: azok között, akiket megszentelt
Ef. 1.19
és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével
Ef. 1.20
munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben,
Ef. 1.21
feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is.
Ef. 1.22
„Az ő lábai alá vetett mindent”, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban,
Ef. 1.23
amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages