2Tim. 4

Teljes szövegű keresés

2Tim. 4
2Tim. 4.1
Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek:
2Tim. 4.2
hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.
2Tim. 4.3
Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük.
2Tim. 4.4
Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak.
2Tim. 4.5
Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.
2Tim. 4.6
Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje.
2Tim. 4.7
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam,
2Tim. 4.8
végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.
2Tim. 4.9
Igyekezz minél előbb hozzám jönni,
2Tim. 4.10
mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Thesszalonikába; Kreszcensz pedig Galáciába, Titusz meg Dalmáciába.
2Tim. 4.11
Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban.
2Tim. 4.12
Tükhikoszt elküldtem Efezusba.
2Tim. 4.13
Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz; hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket.
2Tim. 4.14
Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint.
2Tim. 4.15
Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek.
2Tim. 4.16
Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. - Ne számítson ez bűneik közé!
2Tim. 4.17
De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából.
2Tim. 4.18
Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen.
2Tim. 4.19
Köszöntsd Priszkát és Akvilát, meg Onéziforosz háza népét.
2Tim. 4.20
Erasztosz Korinthusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam betegen.
2Tim. 4.21
Igyekezz a tél beállta előtt megjönni. Köszönt téged Eubulosz, Pudensz, Linosz, Klaudia és a testvérek mind.
2Tim. 4.22
Az Úr legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages