2Sám. 23

Teljes szövegű keresés

2Sám. 23
2Sám. 23.1
Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izráel énekeinek kedveltje:
2Sám. 23.2
Az ÚR lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen.
2Sám. 23.3
Izráel Istene mondotta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó
2Sám. 23.4
olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fű zöldül a földön.
2Sám. 23.5
Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad.
2Sám. 23.6
De az elvetemültek mind olyanok, mint a szélhordta tövis, melyet nem fognak meg kézzel.
2Sám. 23.7
Aki hozzájuk akar nyúlni, vasat ragad, lándzsanyelet; égő tűzzel égetik meg ott, ahol csak találják.
2Sám. 23.8
Ezek voltak név szerint Dávid vitézei: a tahkemóni Jóséb-Basebet, egy főtiszt, aki úgy forgatta lándzsáját, hogy egy alkalommal nyolcszáz embert döfött le.
2Sám. 23.9
Azután Eleázár, Ahóhi fiának, Dódónak a fia, egyike annak a három vitéznek, akik Dávid mellett voltak, amikor csúffá tették a harcra gyülekezett filiszteusokat. Az izráeliek már visszavonultak,
2Sám. 23.10
de ő ott maradt, és vágta a filiszteusokat, míg csak bele nem fáradt, és hozzá nem ragadt a keze a kardhoz. Nagy győzelmet adott az ÚR azon a napon. Azután a hadinép is visszatért hozzá, de csak fosztogatni.
2Sám. 23.11
A következő volt Sammá, a hárári Ágé fia. Amikor összegyűltek a filiszteusok Lehinél, ahol a mező egy darabja lencsével volt bevetve, a hadinép már megfutamodott a filiszteusok előtt,
2Sám. 23.12
de ő megállt annak a darab földnek a közepén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat. Így adott az ÚR nagy győzelmet.
2Sám. 23.13
Egyszer a harminc vezér közül hárman elmentek Dávidhoz, és aratáskor érkeztek meg Adullám barlangjába, amikor a filiszteusok serege a Refáim-völgyben táborozott.
2Sám. 23.14
Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél volt.
2Sám. 23.15
Dávid eltikkadt, és ezt mondta: Ki hoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van?
2Sám. 23.16
Erre a három vitéz áttört a filiszteus táboron, vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt, elhozták, és odavitték Dávidnak. De ő nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az ÚRnak,
2Sám. 23.17
és ezt mondta: Az ÚR mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek! Hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket! Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz.
2Sám. 23.18
Abisaj, Jóáb testvére, Cerújá fia volt ennek a háromnak a vezetője. Ő úgy forgatta a lándzsáját, hogy háromszáz embert döfött le. Ő volt a leghíresebb a három között.
2Sám. 23.19
A három között a legtekintélyesebb volt, ezért lett a parancsnokuk, de a hárommal nem ért föl.
2Sám. 23.20
A Kabceélból való Benájá, Jójádá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Móáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett.
2Sám. 23.21
Ugyanő vágott le egy nagy termetű egyiptomi embert, bár az egyiptomi kezében lándzsa volt, ő meg csak bottal ment rá. De kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és a saját lándzsájával ölte meg.
2Sám. 23.22
Ilyeneket vitt véghez Benájá, Jójádá fia. Ő is nevezetes volt, mint az a három vitéz.
2Sám. 23.23
Tekintélyes volt a harminc között, de a hárommal nem ért föl. Dávid a testőrök vezetőjévé tette.
2Sám. 23.24
Aszáél, Jóáb testvére is kivált a harminc közül, akik a következők voltak: Elhánán, a betlehemi Dódó fia,
2Sám. 23.25
a haródi Sammá, a haródi Eliká,
2Sám. 23.26
a peleti Helec, a tekóai Írá, Ikkés fia,
2Sám. 23.27
az anatóti Abiezer, a húsái Mebunnaj,
2Sám. 23.28
az ahóhi Calmón, a netófái Mahraj,
2Sám. 23.29
a netófái Héleb, Baaná fia, a benjámini Gibeából való Ittaj, Ríbaj fia,
2Sám. 23.30
a pirátóni Benájá, a nahalé-gaasi Hiddaj,
2Sám. 23.31
az arbái Abialbón, a bahúrimi Azmávet,
2Sám. 23.32
a saalbóni Eljahbá, Jónátán, Jásén fia,
2Sám. 23.33
a harári Sammá, az arári Ahiám, Sárár fia,
2Sám. 23.34
a maakái Elifelet, Ahaszbaj fia, a gilói Eliám, Ahitófel fia,
2Sám. 23.35
a karmeli Hecró, az arbái Paaraj,
2Sám. 23.36
a cóbai Jigál, Nátán fia, a gádi Báni,
2Sám. 23.37
az ammóni Celek, meg a beéróti Nahraj, Jóábnak, Cerújá fiának a fegyverhordozója,
2Sám. 23.38
a jeteri Írá, a jeteri Gáréb
2Sám. 23.39
és a hettita Úriás; összesen harmincheten.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages