Préd. 1

Teljes szövegű keresés

Préd. 1
Préd. 1.1
A prédikátornak, Dávid * fiának, Jeruzsálem + királyának beszédei.
Préd. 1.2
Felette nagy * hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!
Préd. 1.3
Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melylyel munkálkodik a nap alatt?
Préd. 1.4
Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad.
Préd. 1.5
És a nap * feltámad, és elnyugszik a nap; és az ő helyére siet, a hol ő ismét feltámad.
Préd. 1.6
Siet délre, és átmegy észak felé; körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél.
Préd. 1.7
Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza.
Préd. 1.8
Minden dolgok mint fáradoznak, senki ki nem mondhatja; nem elégednék meg a szem * látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül.
Préd. 1.9
A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.
Préd. 1.10
Van valami, a miről mondják: nézd ezt, új ez; régen volt már száz esztendőkön át, melyek mi előttünk voltak.
Préd. 1.11
Nincs emlékezet az előbbiekről; azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, a kik azután lesznek.
Préd. 1.12
Én prédikátor, királya * voltam Izráelnek Jeruzsálemben.
Préd. 1.13
És adám az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen * való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiábavaló foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele.
Préd. 1.14
Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és ímé * minden csak hiábavalóság, és a léleknek gyötrelme!
Préd. 1.15
Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható.
Préd. 1.16
Szóltam az én elmémmel, mondván: ímé, én nagygyá lettem, és gyűjtöttem bölcseséget mindazok felett, a kik * fők voltak én előttem Jeruzsálemben, és az én elmém bőven látott bölcseséget és tudományt!
Préd. 1.17
Adtam annakfelette az én elmémet a bölcseségnek tudására, és az esztelenségnek * és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek + gyötrelme.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages