Préd. 5

Teljes szövegű keresés

Préd. 5
Préd. 5.1
Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás végett közeledned jobb, hogynem a bolondok módja szerint áldozatot adni; mert ezek nem tudják, hogy gonoszt cselekesznek.
Préd. 5.2
Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a * te beszéded kevés legyen;
Préd. 5.3
Mert álom szokott következni a sok foglalatosságból; és a sok * beszédből bolond beszéd.
Préd. 5.4
Mikor Istennek fogadást téssz, ne halogasd annak * megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. A mit fogadsz, megteljesítsd!
Préd. 5.5
Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be.
Préd. 5.6
Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, * hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.
Préd. 5.7
Mert a sok álomban a hiábavalóság is és a beszéd is sok; hanem az Istent féljed.
Préd. 5.8
Ha a szegényeknek nyomoríttatását, és a törvénynek és igazságnak elfordíttatását látod a tartományban: ne csudálkozzál e dolgon; mert egyik felsőrendű vigyáz a másik * felsőrendűre, és ezek felett még felsőbbrendűek vannak.
Préd. 5.9
Az ország haszna pedig mindenekfelett a földmívelést kedvelő király.
Préd. 5.10
A ki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel, és a ki szereti a sokaságot nem telik be jövedelemmel. Ez is hiábavalóság.
Préd. 5.11
Mikor megszaporodik a jószág, megszaporodnak annak megemésztői is; mi haszna van azért benne urának, hanem hogy csak reá néz szemeivel?
Préd. 5.12
Édes az álom a munkásnak, akár sokat, akár keveset egyék; a gazdagnak pedig bővölködése nem hagyja őt * aludni.
Préd. 5.13
Van gonosz nyavalya, a melyet láttam a nap alatt: az ő urának veszedelmére tartott gazdagság;
Préd. 5.14
Ugyanis az a gazdagság elvész valami szerencsétlen eset miatt, és ha fia született néki, annak kezében nem lesz semmi.
Préd. 5.15
A mint kijött az ő anyjának méhéből, mezítelen * megy ismét el, a mint jött vala: és semmit nem vesz el munkájáért, a mit kezében elvinne.
Préd. 5.16
Annakokáért ez is gonosz nyavalya, hogy a mint jött, a képen megy el. Mi haszna van néki abban, hogy a szélnek munkálkodott?
Préd. 5.17
És hogy az ő teljes életében a setétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással?
Préd. 5.18
Ez azért a jó, a melyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni, és jól élni minden ő munkájából, a melylyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, a melyeket adott néki az Isten; mert ez az ő * része.
Préd. 5.19
És a mely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és a kinek megengedte, hogy egyék abból és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának: ez az Istennek ajándéka!
Préd. 5.20
Mert nem sokat emlékezik meg az ilyen az ő élete napjainak számáról, mivelhogy az ő szívének örömét az Isten kedveli.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages