Préd. 8

Teljes szövegű keresés

Préd. 8
Préd. 8.1
Kicsoda hasonló a bölcshöz, és ki tudja a dolgok magyarázatát? Az * embernek bölcsesége megvilágosítja az ő orczáját; és az ő ábrázatjának erőssége megváltozik.
Préd. 8.2
Én mondom, hogy a királynak parancsolatját * meg kell őrizni, és pedig az Istenre való esküvés miatt.
Préd. 8.3
Ne siess elmenni az ő orczája elől, ne állj rá a gonosz dologra; mert valamit akar, megcselekszi.
Préd. 8.4
Mivelhogy a király szava hatalmas; és kicsoda merné néki ezt mondani: mit mívelsz?
Préd. 8.5
A ki megtartja a parancsolatot, nem ismer * nyomorúságot, és a bölcsnek elméje megért mind időt, mind ítéletet;
Préd. 8.6
Mert minden akaratnak van ideje és ítélete; mert az embernek nyomorúsága sok ő rajta;
Préd. 8.7
Mert nem tudja azt, a mi következik; mert ki mondja meg néki, mimódon lesz az?
Préd. 8.8
Egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szelet; és semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, * és az ütközetben senkit el nem bocsátanak; és a gonoszság nem szabadítja meg azt, a ki azzal él.
Préd. 8.9
Mindezt láttam, és megfigyeltem minden dolgot, a mely történik a nap alatt, oly időben, a melyben uralkodik az ember az emberen maga kárára.
Préd. 8.10
És azután láttam, hogy a gonoszok eltemettettek és nyugalomra mentek; viszont a szent helyről kimentek, és elfelejttettek a városban olyanok, a kik becsületesen cselekedtek. Ez is hiábavalóság!
Préd. 8.11
Mivelhogy hamar a szentenczia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen * arra van az emberek fiainak szíve ő bennök, hogy gonoszt cselekedjenek.
Préd. 8.12
Bár meghosszabbítja életét a bűnös, a ki százszor is vétkezik; mégis tudom én, hogy az istenfélőknek * lészen jól dolgok, a kik az ő orczáját félik;
Préd. 8.13
A hitetlennek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét, olyan lesz, mint * az árnyék, mert nem rettegi az Istennek orczáját.
Préd. 8.14
Van hiábavalóság, a mely e földön történik; az, hogy vannak oly igazak, a kiknek dolga a gonoszoknak cselekedetei szerint lesz; és vannak gonoszok, a kiknek dolga az igazaknak cselekedetei szerint lesz; mondám, hogy ez is hiábavalóság.
Préd. 8.15
Annakokáért dicsérem vala én a vígasságot, hogy nincsen embernek jobb e világon, hanem hogy * egyék, igyék és vígadjon; és ez kisérje őt munkájában az ő életének napjaiban, a melyeket ád néki Isten a nap alatt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages