Zsid. 5

Teljes szövegű keresés

Zsid. 5
Zsid. 5.1
Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,
Zsid. 5.2
A ki képes együttérezni a tudatlanokkal * és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.
Zsid. 5.3
És ezért köteles, miképen a * népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért.
Zsid. 5.4
És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként * Áront is.
Zsid. 5.5
Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam * vagy te, ma szűltelek téged.
Zsid. 5.6
Miképen másutt is mondja: * Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
Zsid. 5.7
Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás * és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott + az ő istenfélelméért,
Zsid. 5.8
Ámbár Fiú, * megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet;
Zsid. 5.9
És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,
Zsid. 5.10
Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. *
Zsid. 5.11
A kiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.
Zsid. 5.12
Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre * van szükségetek és nem kemény eledelre.
Zsid. 5.13
Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:
Zsid. 5.14
Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages