Ámós. 6

Teljes szövegű keresés

Ámós. 6
Ámós. 6.1
Jaj azoknak, * a kik gondtalanul élnek a Sionon, és a kik elbizakodnak Samaria hegyén; a kik a népek elejének elei, és a kikhez jő az Izráelnek háza!
Ámós. 6.2
Menjetek át Kalnéba, és nézzetek szét; onnan pedig menjetek a nagy Hamátba, és szálljatok le a Filiszteusok Gáthjába; vajjon jobbak-é azok, mint ezek az országok, és vajjon szélesebb-é azoknak határa * a ti határotoknál?
Ámós. 6.3
A kik a veszedelem napját messze gondoljátok, * és az erőszaknak széket emeltek;
Ámós. 6.4
A kik * elefántcsont pamlagon hevernek, és az ő nyoszolyáikban elnyújtózkodnak, és a nyáj legjavából és a kihízlalt borjakból lakmároznak;
Ámós. 6.5
A kik hárfa * mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi;
Ámós. 6.6
A kik a bort serlegekkel * iszszák, és szín-olajjal kenegetőznek, és nem búsulnak a József romlásán:
Ámós. 6.7
Most azért is ők vitetnek el a száműzöttek * élén, és vége szakad a nyújtózkodók dáridózásának.
Ámós. 6.8
Megesküdt az Úr Isten az ő életére; ezt mondja az Úr, a Seregek Istene: Útálom a Jákób kevélységét és gyűlölöm az ő palotáit; azért prédára vetem a * várost mindenestől.
Ámós. 6.9
És ha egy házban tíz ember maradna is meg, még az is * meghal;
Ámós. 6.10
És mikor felemeli őt az ő barátja és megégetője, hogy kivigye a holttetemeket a házból, azt mondja annak, a ki a ház belsejében lesz: Van-é még valaki veled? az pedig azt mondja: Nincs, és ezt is mondja: Csitt! mert nem szabad említeni az Úrnak nevét!
Ámós. 6.11
Mert ímé, parancsol az Úr és megveri a nagy házat repedezésekkel, és a kicsiny házat hasadozásokkal.
Ámós. 6.12
Vajjon futhatnak-é a lovak a sziklán? felszánthatja-é azt valaki ökrökön? hogy az ítéletet bürökké tettétek, az igazság gyümölcsét * pedig ürömmé?!
Ámós. 6.13
A kik örültök a hiábavaló dolognak, és a kik ezt mondjátok: Nem a magunk erejével szereztünk-é magunknak a szarvakat?
Ámós. 6.14
Ímé, bizony népet indítok ellened, oh Izráel háza, azt mondja az Úr, a Seregek Istene, és az sanyargat titeket a hámáti úttól az Arába * patakjáig.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages