Ámós. 7

Teljes szövegű keresés

Ámós. 7
Ámós. 7.1
Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten; Ímé, teremte sáskát a sarjúfakadás kezdetén, és ímé sarjú vala a királyi kaszálás * után!
Ámós. 7.2
És lőn, hogy a mint felemésztette a földnek füvét, azt mondám: Uram, Isten! légy kegyelmes, kérlek! Hogyan állhasson meg Jákób, hiszen * kicsiny?!
Ámós. 7.3
Megengesztelődék az Úr e dologban: Nem lesz meg! mondá az Úr.
Ámós. 7.4
Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten: Ímé, tüzet híva elő ítéletre az Úr Isten, és megemészté az a nagy mélységet, és megemészté az országot.
Ámós. 7.5
De mondám: Uram, Isten! hagyd abba, kérlek! Hogyan állhatna meg Jákób; * hiszen kicsiny?!
Ámós. 7.6
Megengesztelődék az Úr * e dologban: Ez sem lészen meg, mondá az Úr Isten!
Ámós. 7.7
Ily dolgot láttatott velem: Ímé, ott állott az Úr egy függőleges kőfalon, és a kezében mérő-zsinór * vala.
Ámós. 7.8
És monda az Úr nékem: Mit látsz Ámós? Én pedig mondám: Mérőzsinórt. És mondá az Úr: Ímé, mérőzsinórral mérek * népemnek, az Izráelnek közepette, és nem bocsátok meg néki többé.
Ámós. 7.9
Bizony elpusztulnak Izsáknak magaslatai, és romba dőlnek Izráel szent helyei; és fegyverrel támadok a Jeroboám * háza ellen.
Ámós. 7.10
És elkülde Amáziás, Béth-El papja Jeroboámhoz, Izráel királyához, ezt üzenvén: Pártot ütött ellened Ámós az Izráel házában; nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét.
Ámós. 7.11
Mert így beszél Ámós: Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izráel pedig fogságba vitetik az ő földéről!
Ámós. 7.12
Ámósnak pedig így szólt Amáziás: Menj el, próféta! Fuss el a Júda földére; ott egyed kenyered és ottan prófétálj!
Ámós. 7.13
Béth-Elben pedig ne prófétálj többé; mert a király * szenthelye és az ország székháza ez!
Ámós. 7.14
És felele Ámós, és mondá Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek;
Ámós. 7.15
De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondá nékem az Úr: Menj el és prófétálj az én népemnek, az Izráelnek!
Ámós. 7.16
Most azért halld meg az Úrnak beszédét! Te azt mondod: Ne * prófétálj az Izráel ellen, és ne szólj az Izsák háza ellen!
Ámós. 7.17
Azért így szól az Úr: Feleséged paráznává lesz a városban; fiaid és leányaid fegyver által hullnak el; földedet felosztják kötéllel, és te magad tisztátalan * földön halsz meg; az Izráel pedig fogságba vitetik az ő földéről.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages