Péld. 1

Teljes szövegű keresés

Péld. 1
Péld. 1.1
Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának * példabeszédei,
Péld. 1.2
Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére;
Péld. 1.3
Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére;
Péld. 1.4
Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására.
Péld. 1.5
Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.
Péld. 1.6
Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.
Péld. 1.7
Az Úrnak félelme * feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Péld. 1.8
Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását * el ne hagyd.
Péld. 1.9
Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.
Péld. 1.10
Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne * fogadd beszédöket.
Péld. 1.11
Ha azt mondják: jere mi velünk, leselkedjünk * vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül;
Péld. 1.12
Nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint a kik mélységbe szállottak;
Péld. 1.13
Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal;
Péld. 1.14
Sorsodat vesd közénk; egy erszényünk legyen mindnyájunknak:
Péld. 1.15
Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat * ösvényüktől;
Péld. 1.16
Mert lábaik a gonoszra * futnak, és sietnek a vérnek ontására.
Péld. 1.17
Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt:
Péld. 1.18
Ezek mégis vérök árán is ólálkodnak, lelkök árán is leselkednek;
Péld. 1.19
Ilyen az útja minden kapzsi embernek: gazdájának életét * veszi el.
Péld. 1.20
A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utczákon * zengedezteti az ő szavát.
Péld. 1.21
Lármás utczafőkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az ő beszédit.
Péld. 1.22
Míglen szeretitek, oh ti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt?!
Péld. 1.23
Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek.
Péld. 1.24
Mivelhogy hívtalak * titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette;
Péld. 1.25
És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok:
Péld. 1.26
Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, a mitől féltek.
Péld. 1.27
Mikor eljő, mint a vihar, az, a mitől féltek, * és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljő ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás.
Péld. 1.28
Akkor segítségül hívnak engem, de nem * hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak.
Péld. 1.29
Azért hogy gyűlölték a bölcseséget, és az Úrnak félelmét nem választották.
Péld. 1.30
Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették minden én feddésemet.
Péld. 1.31
Esznek azért az ő útjoknak * gyümölcséből, és az ő tanácsokból megelégednek.
Péld. 1.32
Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket.
Péld. 1.33
A ki pedig hallgat engem, lakozik * bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages