Péld. 21

Teljes szövegű keresés

Péld. 21
Péld. 21.1
Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt!
Péld. 21.2
Az embernek minden úta * igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.
Péld. 21.3
Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább * szereti az Úr az áldozatnál.
Péld. 21.4
A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn.
Péld. 21.5
A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra * van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut.
Péld. 21.6
A hamisságnak * nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, a kik a halált keresik.
Péld. 21.7
Az istentelenek * pusztítása magával ragadja őket; mert nem akartak igazságot cselekedni.
Péld. 21.8
Tekervényes a bűnös embernek úta; a tisztának cselekedete pedig igaz.
Péld. 21.9
Jobb a tető * ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban.
Péld. 21.10
Az istentelennek lelke kiván gonoszt; és az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő felebarátja.
Péld. 21.11
Mikor a csúfolót büntetik, * az együgyű lesz bölcs; mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt.
Péld. 21.12
Nézi az igaz az istentelennek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek.
Péld. 21.13
A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.
Péld. 21.14
A titkon adott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a kemény búsulást.
Péld. 21.15
Vígasság az igaznak igazat cselekedni; * de ijedelem a hamisság cselekedőinek.
Péld. 21.16
Az ember, a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.
Péld. 21.17
Szűkölködő ember lesz, a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag!
Péld. 21.18
Az igazért váltságdíj * az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen büntettetik meg.
Péld. 21.19
Jobb lakozni a pusztának * földén, mint a feddődő és haragos asszonynyal.
Péld. 21.20
Kivánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt.
Péld. 21.21
A ki követi az igazságot és * az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet.
Péld. 21.22
A hősök városába felmegy * a bölcs, és lerontja az ő bizodalmoknak erejét.
Péld. 21.23
A ki megőrzi száját és nyelvét, megtartja * életét a nyomorúságtól.
Péld. 21.24
A kevély dölyfösnek csúfoló a neve, a ki haragjában kevélységet cselekszik.
Péld. 21.25
A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem * akarnak dolgozni.
Péld. 21.26
Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz pedig ád, * és nem tartóztatja meg adományát.
Péld. 21.27
Az istentelenek áldozatja * útálatos; kivált mikor gonosz tettért viszi.
Péld. 21.28
A hazug bizonyság * elvész; a ki pedig jól figyelmez, örökké szól.
Péld. 21.29
Megkeményíti az istentelen ember az ő orczáját; az igaz pedig jól rendeli az ő útát.
Péld. 21.30
Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács * az Úr ellen.
Péld. 21.31
Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré * a megtartás!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages