Ésa. 1

Teljes szövegű keresés

Ésa. 1
Ésa. 1.1
Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, * Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban.
Ésa. 1.2
Halljátok egek, * és vedd füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s + méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem.
Ésa. 1.3
Az ökör ismeri gazdáját, és a * szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!
Ésa. 1.4
Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz * mag, nemtelen fiak! elhagyták + az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle.
Ésa. 1.5
Miért ostorozzalak tovább, * holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen.
Ésa. 1.6
Tetőtől talpig nincs e testben * épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.
Ésa. 1.7
Országtok pusztaság, * városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak;
Ésa. 1.8
És úgy maradt a Sion * leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város.
Ésa. 1.9
Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem * hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához + volnánk hasonlók.
Ésa. 1.10
Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, * és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe!
Ésa. 1.11
Mire való nékem véres áldozataitoknak * sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm;
Ésa. 1.12
Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?
Ésa. 1.13
Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, * a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.
Ésa. 1.14
Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.
Ésa. 1.15
És ha kiterjesztitek * kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel + rakvák kezeitek.
Ésa. 1.16
Mosódjatok, * tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt + cselekedni;
Ésa. 1.17
Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, * vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.
Ésa. 1.18
No jertek, törvénykezzünk, * azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.
Ésa. 1.19
Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld * javaival éltek;
Ésa. 1.20
És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; * mert az Úr szája szólt!
Ésa. 1.21
Mint lett * paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok!
Ésa. 1.22
Ezüstöd salakká lett, * tiszta borod vízzel elegyítve:
Ésa. 1.23
Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; * mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök.
Ésa. 1.24
Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! mert vígasztalást * veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen!
Ésa. 1.25
És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom * mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat;
Ésa. 1.26
És adok néked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják te néked: ez igaz * város, ez hív város.
Ésa. 1.27
Sion jogosság által * váltatik meg, és megtérői igazság által;
Ésa. 1.28
De elvesznek * a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták.
Ésa. 1.29
Mert szégyen éri őket a cserfákért, a melyekben * gyönyörködétek, és pirulni fogtok a kertek miatt, a melyeket kedveltek;
Ésa. 1.30
És hasonlatosok lesztek az elhullott levelű terpentinfához, és a víz nélkül való kerthez:
Ésa. 1.31
És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójok nem lészen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages