Ésa. 24

Teljes szövegű keresés

Ésa. 24
Ésa. 24.1
Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit!
Ésa. 24.2
S olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, a kinek hitelez;
Ésa. 24.3
Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet.
Ésa. 24.4
Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai.
Ésa. 24.5
A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, * a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget.
Ésa. 24.6
Ezért átok emészti meg * a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.
Ésa. 24.7
Gyászol a must, elhervad a szőlő, és sóhajtnak minden vidám * szívűek.
Ésa. 24.8
Megszünt a dobok vidámsága, * elcsöndesült az örvendők zajgása, a cziterának vídámsága megszünt.
Ésa. 24.9
Énekléssel nem isznak bort; keserű a részegítő ital az ívónak;
Ésa. 24.10
Rommá lőn az álnokság városa, bezároltatott minden ház, senki be nem mehet!
Ésa. 24.11
Az utczákon panaszkodás hallik a bor miatt; * minden öröm alkonyra szállt, a föld vígassága elköltözött.
Ésa. 24.12
A városban csak pusztaság maradt és rommá zúzatott a kapu.
Ésa. 24.13
Mert így lesz a föld közepette, a népek között, mint az olajfa megrázásakor, mint mezgérléskor, * midőn a szüret elmult.
Ésa. 24.14
Ők felemelik szavokat, ujjongnak, az Úr nagyságáért rivalgnak a tenger felől.
Ésa. 24.15
Ezért dícsérjétek az Urat keleten, a * tenger szigetein az Úrnak, Izráel Istenének nevét.
Ésa. 24.16
A föld széléről énekeket hallánk: dicsőség az igaznak! S én mondék: végem van, végem van, jaj nékem! A hitetlenek hitetlenül cselekesznek és * hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekesznek.
Ésa. 24.17
Rettegés, * verem és tőr vár rád földnek lakója!
Ésa. 24.18
És lesz, hogy a ki fut a rettegésnek szavától, verembe esik, és a ki kijő a veremből, megfogatik a tőrben, mert * az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai.
Ésa. 24.19
Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld;
Ésa. 24.20
Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne és elesik; és nem kél fel többé!
Ésa. 24.21
És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön:
Ésa. 24.22
És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöczbe, és sok napok után meglátogattatnak.
Ésa. 24.23
És elpirul a hold, és megszégyenül a nap, * mikor a seregek Ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben: s vénei előtt dicsőség lészen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages