Ésa. 3

Teljes szövegű keresés

Ésa. 3
Ésa. 3.1
Oh szünjetek meg * hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő?
Ésa. 3.2
Mert ímé az Úr, a seregeknek Ura elveszi Jeruzsálemből és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek * minden erejét;
Ésa. 3.3
Az erőst és hadakozót, birót és prófétát, * jóst és öreget;
Ésa. 3.4
Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt;
Ésa. 3.5
És adok nékik gyerkőczöket * fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtok.
Ésa. 3.6
És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;
Ésa. 3.7
És ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát, mondván: Néked ruhád van, légy fejedelmünk és e romlás kezed alatt legyen:
Ésa. 3.8
Ez ama napon így fog felkiáltani: Nem leszek sebkötöző, házamban is nincsen kenyér és nincs ruha; ne tegyetek engem e nép fejedelmévé!
Ésa. 3.9
Mert megromlott Jeruzsálem, és Júda elesett, mert nyelvök és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az Ő dicsőséges szemeit ingereljék.
Ésa. 3.10
Arczuk tekintete tesz ellenök bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, * nemhogy eltitkolnák; jaj lelköknek! mert magok szereztek magoknak gonoszt.
Ésa. 3.11
Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen * dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek.
Ésa. 3.12
Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek * cselekedete szerint fizetnek néki.
Ésa. 3.13
Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta; népem! a te vezéreid hitetők, és ösvényidnek útját elrejtik * előled.
Ésa. 3.14
Előálla perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket.
Ésa. 3.15
Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel: Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, * szegénytől rablott marha van házaitokban:
Ésa. 3.16
Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orczáját összetöritek? ezt mondja az Úr, a seregeknek Ura.
Ésa. 3.17
És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábokkal nagy zengést bongást szereznek:
Ésa. 3.18
Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét, és az ő szemérmöket megmezteleníti.
Ésa. 3.19
Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat,
Ésa. 3.20
A fülönfüggőket, a karpereczeket és a fátyolokat,
Ésa. 3.21
A pártákat, a láblánczokat, az öveket, a jóillattartókat és az ereklyéket,
Ésa. 3.22
A gyűrűket és az orrpereczeket,
Ésa. 3.23
Az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket,
Ésa. 3.24
A tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keczeléket:
Ésa. 3.25
És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg.
Ésa. 3.26
Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harczban:
Ésa. 3.27
És sírnak és gyászolnak * kapui, és ő elpusztíttatván, a földön ül;
Ésa. 3.28
És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét eszszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk * gyalázatunkat!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages