Ésa. 48

Teljes szövegű keresés

Ésa. 48
Ésa. 48.1
Halljátok ezt Jákób háza, a kik Izráel nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, a kik az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét * emlegetik; de nem híven és nem igazán.
Ésa. 48.2
Mert a szent várostól nevezik magokat, és Izráel Istenéhez támaszkodnak, a kinek neve seregeknek Ura!
Ésa. 48.3
Mik eddig történtek, előre megjelentém, szám hirdeté és tudatá azokat, gyorsan véghez vivém, és bekövetkezének,
Ésa. 48.4
Mert tudtam, hogy te * kemény vagy, és vasinakból van nyakad és homlokod ércz:
Ésa. 48.5
Tehát előre megjelentém * néked, mielőtt bekövetkezett, tudtodra adtam, hogy ezt ne mondd: Faragott képem mívelé ezeket, bálványom és öntött képem parancsolá ezeket.
Ésa. 48.6
Hallottad volt, és most lásd mindezt; avagy ti nem tesztek-é erről bizonyságot? Mostantól fogva újakat tudatok veled: titkoltakat, a melyeket nem tudtál;
Ésa. 48.7
Mostan rendeltettek el és nem régen, és ezelőtt nem hallottál felőlök, hogy ezt ne mondd: Ímé, tudtam én azokat.
Ésa. 48.8
Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem vala nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtelen vagy, és pártütőnek hívatál * anyád méhétől fogva.
Ésa. 48.9
Nevemért * elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak.
Ésa. 48.10
Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor * kemenczéjében.
Ésa. 48.11
Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?! És * dicsőségemet másnak nem adom.
Ésa. 48.12
Hallgass rám Jákób és Izráel, én elhívottam, * én vagyok az első és én az utolsó.
Ésa. 48.13
Hiszen kezem veté e föld alapját, és jobbom terjeszté ki az egeket, ha én szólítom őket, * mind itt állnak.
Ésa. 48.14
Gyűljetek egybe mind, és halljátok meg: ki jelenté meg közülök ezeket? az, kit az Úr szeret, elvégzi akaratját Bábelen, és karja lészen a Káldeusokon.
Ésa. 48.15
Én, én szóltam, és őt el is hívtam, elhoztam őt, és szerencsés lesz útja.
Ésa. 48.16
Közelgjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! mióta ez történik, ott vagyok! * És most az Úr Isten engem küldött, és az ő lelkét.
Ésa. 48.17
Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, a melyen járnod kell.
Ésa. 48.18
Vajha figyelmeztél volna * parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai;
Ésa. 48.19
És olyan volna magod, mint a tengernek fövénye, és méhednek gyümölcsei, mint annak kövecskéi; nem vágatnék ki és nem pusztulna el neve * orczám elől.
Ésa. 48.20
Menjetek ki Bábelből, * fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig; mondjátok: Megváltotta + az Úr szolgáját, Jákóbot.
Ésa. 48.21
Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket: kősziklából vizet fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát és víz ömöl belőle. *
Ésa. 48.22
Nincs békesség, így szól az Úr, * az istenteleneknek!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages