Ésa. 52

Teljes szövegű keresés

Ésa. 52
Ésa. 52.1
Serkenj föl, serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lép te beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan!
Ésa. 52.2
Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel Jeruzsálem, oldd ki magadat nyakad bilincseiből, Sion * fogoly leánya!
Ésa. 52.3
Mert így szól az Úr Isten: Ingyen adattatok el, és nem pénzen * váltattok meg!
Ésa. 52.4
Mert így szól az Úr Isten: Égyiptomba ment alá * népem először, hogy ott bujdossék, és azután Assiria nyomorgatá őt ok nélkül.
Ésa. 52.5
És most mit tegyek itt? szól az Úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók ujjonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen mindennap * gúnyoltatik.
Ésa. 52.6
Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért ama napon! Hogy én vagyok, a ki mondom: * Ímé, itt vagyok!
Ésa. 52.7
Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást * hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!
Ésa. 52.8
Halld őrállóidat! felemelik szavokat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont * az Úr!
Ésa. 52.9
Ujjongva énekeljetek * mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet.
Ésa. 52.10
Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai * Istenünk szabadítását!
Ésa. 52.11
Távozzatok, távozzatok, jertek ki, onnan, tisztátalant * ne illessetek, jertek ki közülök, tisztítsátok meg magatokat, a kik az Úr edényeit hordozzátok.
Ésa. 52.12
Mert ne sietséggel jertek ki, * és ne futással menjetek; mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izráel Istene!
Ésa. 52.13
Ímé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső * lesz nagyon.
Ésa. 52.14
Miképen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt:
Ésa. 52.15
Akképen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájokat, mert a mit nékik nem * beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages