Ésa. 57

Teljes szövegű keresés

Ésa. 57
Ésa. 57.1
Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől * ragadtatik el az igaz;
Ésa. 57.2
Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, a kik egyenes útaikon * járának.
Ésa. 57.3
És ti közelgjetek ide, szemfényvesztő fiai, paráznának * magva, a ki paráználkodol.
Ésa. 57.4
Ki felett örvendeztek? Ki ellen tátjátok fel szátokat és öltitek ki nyelveteket? nem ti vagytok-é a bűn gyermekei, a hazugságnak * magva?
Ésa. 57.5
A kik lángoltok a bálványokért minden * zöld fa alatt, + megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt.
Ésa. 57.6
A folyónak sima köveiben van örökséged; azok, azok a te részed, töltöttél nékik italáldozatot is, vivél ételáldozatot és én jó néven vegyem-é * ezeket?
Ésa. 57.7
Magas és felemelkedett hegyen helyezted ágyadat, * fel is menél oda áldozni áldozatot.
Ésa. 57.8
Az ajtó és ajtófél mögé tetted bálványjeleidet, és tőlem eltávozván, fölfedted ágyadat, fölmentél , és megszélesítéd, és szövetséget szerzél velök, szeretted ágyukat, a merre csak láttad.
Ésa. 57.9
És menél a királyhoz olajjal, és megsokasítád keneteidet, és elküldéd követeidet messze földre, és megaláztad magadat * a sírig.
Ésa. 57.10
Nagy útadon megfáradál, és még sem mondád: mind hasztalan! erőd megújulását érezéd, így nem levél beteg!
Ésa. 57.11
Kitől féltél és rettegtél, hogy hazudtál és rólam meg nem emlékezél, szívedre sem vevéd? vagy azért nem félsz engem, hogy hallgatok már régtől fogva?
Ésa. 57.12
Én jelentem meg igazságodat, és csinálmányaid nem használnak néked.
Ésa. 57.13
Ha kiáltasz: szabadítson meg téged bálványid raja; mindnyájokat szél viszi el, lehelet kapja fel, és a ki bennem bízik, * örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet.
Ésa. 57.14
És szól egy szó: Töltsétek, töltsétek, készítsétek * az útat, vegyetek el minden botránkozást népem útáról.
Ésa. 57.15
Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos * szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.
Ésa. 57.16
Mert nem örökké * perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, a kiket én teremtettem.
Ésa. 57.17
Mert a telhetetlenségnek * vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt.
Ésa. 57.18
Útait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak,
Ésa. 57.19
Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség * a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!
Ésa. 57.20
És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, és a melynek vize iszapot és sárt hány ki.
Ésa. 57.21
Nincs * békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages