Ésa. 7

Teljes szövegű keresés

Ésa. 7
Ésa. 7.1
És lőn a Júda királyának, * Akháznak, az Uzziás fiának, Jóthám fiának napjaiban, eljöve Reczin, Sziriának királya, és Remaljának fia, Pékah, Izráelnek királya Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja; de nem veheté meg azt.
Ésa. 7.2
És hírül vivék a Dávid házának, mondván: Sziria Efraimmal egyesült! és megindula szíve s népének szíve, a mint megindulnak az erdő fái a szél miatt.
Ésa. 7.3
És mondá az Úr Ésaiásnak: Menj ki, kérlek, Akház eleibe te és Seár-Jásub fiad, a felső tó * csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján;
Ésa. 7.4
És mondd néki: Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszögdarab miatt, Reczinnek és Sziriának, és Remalja fiának felgerjedett haragja miatt!
Ésa. 7.5
Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellened Sziria, Efraim és Remalja fia, mondván:
Ésa. 7.6
Menjünk el Júda ellen, s reszkettessük meg, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük * királylyá benne Tábeal fiát,
Ésa. 7.7
Így szól az Úr Isten: Nem áll meg és nem lészen ez!
Ésa. 7.8
Mert Sziria feje Damaskus, és Damaskusnak feje Reczin, és még hatvanöt esztendő, s megromol Efraim és nép nem lészen.
Ésa. 7.9
Efraim feje pedig Samaria, és Samaria feje a Remalja fia: ha nem hisztek, * bizony meg nem maradtok!
Ésa. 7.10
És szóla ismét az Úr Akházhoz, mondván:
Ésa. 7.11
Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, kérj a mélységben vagy fent a magasban!
Ésa. 7.12
És mikor szóla Akház: Nem kérek s nem kisértem * az Urat!
Ésa. 7.13
Akkor monda a próféta: Halld meg hát, Dávid háza! hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok?
Ésa. 7.14
Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz * fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,
Ésa. 7.15
Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;
Ésa. 7.16
Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt, és a jót választani, elpusztul a föld, melynek két királyától te reszketsz.
Ésa. 7.17
És hozni fog az Úr reád és népedre és atyád házára oly napokat, milyenek * még nem jöttenek, mióta Efraim elszakadott Júdától: Assiria királyát.
Ésa. 7.18
És lesz ama napon: süvölt az Úr az Égyiptom folyóvize mellett való legyeknek, s Assiria földje méheinek,
Ésa. 7.19
S mind eljönnek, és letelepszenek a meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban, minden töviseken és minden legelőkön.
Ésa. 7.20
Ama napon leberetválja az Úr a folyón túl bérlett beretvával, Assiria királya által a főt s a lábak szőrét, a mely a szakált is leveszi;
Ésa. 7.21
És lesz ama napon, hogy kiki egy fejőstehenet tart és két juhot,
Ésa. 7.22
És lészen, hogy a tej bősége miatt vajat eszik; mert vajat és mézet eszik, valaki csak megmaradott e földön.
Ésa. 7.23
S lészen ama napon, hogy minden helyet, a hol ezer szőlőtő ezer siklust érő vala, tövis és gaz ver fel.
Ésa. 7.24
Nyilakkal és kézívvel mehet oda az ember, mivel tövis és gaz verte fel mind az egész földet;
Ésa. 7.25
Sőt a hegyekre, a melyeket kapával kapáltanak, sem fogsz felmenni, félvén a tövistől és gaztól; hanem barmok legelőjévé lesznek és juhok járásává.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem