Ésa. 8

Teljes szövegű keresés

Ésa. 8
Ésa. 8.1
És monda nékem az Úr: Végy magadnak egy nagy táblát, és írd * fel reá közönséges betűkkel: siess zsákmányra és gyorsan prédára;
Ésa. 8.2
És én hív tanúkul választom magamnak Úriást, a papot és Zakariást, Jeberekiás fiát.
Ésa. 8.3
És bementem a prófétaasszonyhoz, a ki fogant, és szült fiat; és mondá az Úr nékem: Nevezd nevét: siess zsákmányra és gyorsan prédára.
Ésa. 8.4
Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja mondani: apám és anyám, Damaskus gazdagságát és Samaria prédáját Assiria királyának szolgája * elviszi.
Ésa. 8.5
Ismét szólott az Úr hozzám, mondván:
Ésa. 8.6
Mivel megútálta e nép Siloahnak lassan folyó vizét, és Reczinben és Remalja fiában gyönyörködik:
Ésa. 8.7
Azért ímé rájok hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét, * Assiria királyát és minden ő hatalmát, és feljő minden medre fölé, és foly minden partjai felett,
Ésa. 8.8
És becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett szárnyai ellepik földednek szélességét, oh Immánuel!
Ésa. 8.9
Fenekedjetek csak népek és romoljatok meg; figyeljetek, valakik messze laktok; készüljetek és megrontattok; készüljetek és megrontattok.
Ésa. 8.10
Tanácskozzatok, de * haszontalan lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll meg, + mert Isten van mi velünk!
Ésa. 8.11
Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy e népnek útján ne * járjak, mondván:
Ésa. 8.12
Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek;
Ésa. 8.13
A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek!
Ésa. 8.14
És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve * és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.
Ésa. 8.15
És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; * tőrbe esnek és megfogatnak!
Ésa. 8.16
Kösd be * e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!
Ésa. 8.17
Én pedig várom * az Urat, a ki elrejté orczáját Jákób házától, és benne bízom.
Ésa. 8.18
Ímhol vagyok én * és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben: a Sion hegyén lakozó seregeknek Urától vagyunk mi!
Ésa. 8.19
És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a * halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? + az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni?
Ésa. 8.20
A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok:
Ésa. 8.21
Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé,
Ésa. 8.22
És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben * elhagyatva!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages