Ésa. 9

Teljes szövegű keresés

Ésa. 9
Ésa. 9.1
De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először * megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát.
Ésa. 9.2
A nép, a mely sötétségben * jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!
Ésa. 9.3
Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, * és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak.
Ésa. 9.4
Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint * a Midián napján;
Ésa. 9.5
Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen;
Ésa. 9.6
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú * adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, + tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
Ésa. 9.7
Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a * Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A + seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!
Ésa. 9.8
Beszédet küldött az Úr Jákóbnak, és leesett Izráelben,
Ésa. 9.9
Hogy megértse az egész nép: Efraim és Samaria lakosa, a kik ezt mondják kevélyen és felfuvalkodva:
Ésa. 9.10
Téglák omlottak le, és mi faragott kőből építünk; fügefák vágattak ki, és mi czédrusokat ültetünk helyökre!
Ésa. 9.11
De az Úr ellenök hozza * Reczin szorongatóit, és ellenségeiket rájok uszítja;
Ésa. 9.12
A Sziriabeliek * elől, és a Filiszteusok hátul, s falják Izráelt feltátott torokkal. Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.
Ésa. 9.13
Hiszen e nép * nem tért meg az őt verő Istenhez, és a seregeknek Urát nem keresték;
Ésa. 9.14
Ezért kivágja az Úr Izráelből a főt és farkat, a pálmaágat és a kákát egy * napon.
Ésa. 9.15
A fő: a vén és a főember, a fark pedig a próféta, a ki hazugságot szól.
Ésa. 9.16
Mert e nép * vezérei hitetőkké lettek, és a kiket vezetének, elvesztek.
Ésa. 9.17
Ezért ifjaiban sem gyönyörködik az Úr, s árváin és özvegyein sem könyörül; mert mindnyájan istentelenek és gonosztevők, és minden száj bolondságot beszél. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.
Ésa. 9.18
Mert a gonoszság felgerjedt, mint a tűz, s tövist és gazt emészt, és meggyújtja a sűrű erdőt, és * felgomolyg az füst oszlopában.
Ésa. 9.19
A seregek Urának haragja miatt kiégett a föld, * és a nép a tűznek eledele lőn: Senki atyjafián + nem könyörül,
Ésa. 9.20
Jobbkézre vág és megéhezik, eszik balkézre és nem elégszik meg; mindnyájan * karjoknak húsát eszik,
Ésa. 9.21
Manassé Efraimot és Efraim Manassét; s mindketten Júda ellen kelnek. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages