Ezék. 2

Teljes szövegű keresés

Ezék. 2
Ezék. 2.1
És monda nékem: Embernek fia! állj lábaidra, és szólok veled.
Ezék. 2.2
És lélek jöve én belém, a mint szóla, és állata * engem lábaimra, és hallám azt, a ki szól vala nékem.
Ezék. 2.3
És mondá nékem: Embernek fia! küldelek én téged Izráel fiaihoz, a pártos nemzetségekhez, a kik pártot ütöttek ellenem; ők és atyáik * vétkeztek ellenem mind e mai napig.
Ezék. 2.4
A kemény orczájú fiakhoz * és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nékik: Így szól az Úr Isten!
Ezék. 2.5
Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivelhogy pártos ház, hadd tudják meg, hogy próféta volt köztük.
Ezék. 2.6
Te pedig, embernek fia, ne félj tőlök, és az ő beszédöktől se félj; ha bogácsok és tövisek * vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédöktől ne félj, orczájoktól ne rettegj, mert ők pártos ház.
Ezék. 2.7
És szóljad az én beszédimet nékik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház.
Ezék. 2.8
Te pedig, embernek fia, halld meg a mit én néked szólok. Ne légy pártos mint ez a pártos ház, nyisd föl szádat, és egyed, a mit én adok néked.
Ezék. 2.9
És látám, és ímé egy kéz nyúlt felém, és ímé benne egy könyv türete vala.
Ezék. 2.10
És kiterjeszté azt előttem, és ímé be vala írva elől és hátul, és írva valának reá gyászénekek és nyögések és jajszók.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages