Ezék. 28

Teljes szövegű keresés

Ezék. 28
Ezék. 28.1
És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
Ezék. 28.2
Embernek fia! mondjad Tírus fejedelmének: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy * és nem Isten, mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve,
Ezék. 28.3
Lám, hát bölcsebb volnál te * Dánielnél! Semmi elrejtett dolog nem homályos néked!
Ezék. 28.4
Bölcseségeddel * és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat s ezüstöt kincses házaidba.
Ezék. 28.5
Bölcseségednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat, és felfuvalkodott * szíved gazdagságod miatt.
Ezék. 28.6
Ezokáért így szól az Úr Isten: Mivel olylyá tevéd szíved, * minő az Isten szíve:
Ezék. 28.7
Azért ímé, hozok reád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket bölcseséged szépsége ellen, és megfertéztetik fényességedet.
Ezék. 28.8
A sírgödörbe szállítnak alá, s meghalsz a megölettek halálával a tengerek szívében.
Ezék. 28.9
Vajjon mondván mondod-é megölőd előtt: Isten vagyok én? holott ember vagy és nem Isten a téged átütőnek kezében!
Ezék. 28.10
Körülmetéletlenek * halálával halsz meg, idegeneknek keze által. Mert én szóltam, ezt mondja az Úr Isten.
Ezék. 28.11
És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
Ezék. 28.12
Embernek fia! kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes * szépségben.
Ezék. 28.13
Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle * drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél.
Ezék. 28.14
Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.
Ezék. 28.15
Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.
Ezék. 28.16
Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te * oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül.
Ezék. 28.17
Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad * bölcseségedet fényességedben; + a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére.
Ezék. 28.18
Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek.
Ezék. 28.19
Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, * elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!
Ezék. 28.20
És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
Ezék. 28.21
Embernek fia! vesd tekintetedet Sidonra, és prófétálj ellene.
Ezék. 28.22
És mondjad: Így szól az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek, Sidon, és megdicsőítem magamat közepetted, * hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor ítéleteket cselekszem benne, és megszentelem magamat benne.
Ezék. 28.23
És bocsátok reá * döghalált és vért utczáira, és sebesültek hullanak el benne fegyver miatt, mely reá mindenfelől; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.
Ezék. 28.24
És ne legyen többé Izráel házának szúró tövise * és fájdalomszerző tüskéje mindazok között, kik körülöttök vannak, kik őket megvetik, és tudják meg, hogy én vagyok az Úr.
Ezék. 28.25
Így szól az Úr Isten: Mikor egybegyűjtöm * Izráel házát a népek közül, kik közé szétszórattak, akkor megszentelem magamat rajtok a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjökön, melyet adtam Jákóbnak, az én szolgámnak.
Ezék. 28.26
És laknak azon bátorsággal, és házakat * építenek s szőlőket plántálnak, és laknak bátorsággal, mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, kik őket megvetik vala ő körülöttök, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages