Hós. 6

Teljes szövegű keresés

Hós. 6
Hós. 6.1
Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!
Hós. 6.2
Megelevenít minket két nap mulva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe * előtt.
Hós. 6.3
Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, a mely megáztatja a földet.
Hós. 6.4
Mit cselekedjem veled Efraim? Mit cselekedjem veled Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és mint a korán múló harmat.
Hós. 6.5
Azért vertem meg a próféták által és megölöm őket az én számnak beszédivel. Bizony, a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap.
Hós. 6.6
Mert szeretetet * kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.
Hós. 6.7
De ők, mint Ádám, * áthágták a szövetséget; ott cselekedtek hűtlenül ellenem.
Hós. 6.8
Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.
Hós. 6.9
És miképen tolvajok leselkednek, úgy tesz a papok szövetkezete; gyilkolnak a sikemi úton; bizony, gonosz dolgokat cselekesznek.
Hós. 6.10
Rettenetes dolgokat látok Izráel házában. Ott van Efraim paráználkodása; meg van fertőztetve Izráel.
Hós. 6.11
Júda! a te számodra is készített aratást, mikor fordítok az én népemnek fogságán.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT