Jel. 1

Teljes szövegű keresés

Jel. 1
Jel. 1.1
Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniök * hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak,
Jel. 1.2
A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit látott.
Jel. 1.3
Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, * és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert + az idő közel van.
Jel. 1.4
János a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, a ki van, * a ki vala és a ki eljövendő; és a hét lélektől, a + mely az ő királyiszéke előtt van,
Jel. 1.5
És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
Jel. 1.6
És tett minket királyokká és papokká * az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
Jel. 1.7
Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja * őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt + e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.
Jel. 1.8
Én vagyok az Alfa * és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.
Jel. 1.9
Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus * bizonyságtételéért.
Jel. 1.10
Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy * trombitáét,
Jel. 1.11
A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa * és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.
Jel. 1.12
Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót;
Jel. 1.13
És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig * érő ruhába öltözve, és + mellénél aranyövvel körülövezve.
Jel. 1.14
Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei * olyanok, mint a tűzláng;
Jel. 1.15
És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek * zúgása.
Jel. 1.16
Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő * vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében.
Jel. 1.17
Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté * az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és + az Utolsó,
Jel. 1.18
És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek * örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
Jel. 1.19
Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek:
Jel. 1.20
A hét csillag titkát, a melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, * és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem